Satu Eloranta väittelee 27.6.2013 aiheesta Tietämyskantojen dynaamiset piirteet

FL Satu Eloranta väittelee torstaina 27.6.2013 klo 12 (Exactum, Gustaf Hällströmin katu 2b, Linus Torvalds Auditorio B123, 1. kerros) aiheesta "Dynamic Aspects of Knowledge Bases". Tutkimus kuuluu tietojenkäsittelytieen alaan ja erityisesti tiedonhallintaan. Vastaväittäjänä toimii professori Antti Valmari (Tampereen teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Esko Ukkonen (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään suomeksi.

Tietämyskantojen dynaamiset piirteet

Tietämyskanta on järjestelmä, joka vastaanottaa ulkomaailmaa koskevaa informaatiota ja vastaa sitä koskeviin kyselyihin. Tietämyskantaa muutetaan, kun ulkomaailmasta saadaan uutta informaatiota, tai kun halutaan rekisteröidä siellä tapahtunut muutos.

Väitöskirjatyössä hahmotellaan tietämyskantoja, jotka sisältävät sekä tietoa että uskomuksia. Uskomukset voivat osoittautua virheellisiksi, jolloin niitä voidaan joutua korjaamaan tai päivittämään.

Filosofit ovat luonnehtineet uskomusten korjaamista asettamillaan järkevyyskriteereillä. Erityyppisillä muutoksilla on omat kriteerinsä. Tässä väitöstyössä järkevyyskriteerejä muutetaan siten, että tietämyskantaan ei hyväksytä tiedon kanssa ristiriitaisia uskomuksia, sekä esitetään uusi, kommutatiivinen muutostyyppi, jossa viimeisintä informaatiota ei priorisoida. Lisäksi analysoidaan, millä oletuksilla uskomusten korjaamiseen aiemmin ehdotetut kriteerit ovat keskenään ristiriitaiset.

Tässä väitöskirjassa on ollut tavoitteena hahmotella tietämyskanta kokonaisuutena, jossa eri tyyppiset muutokset voivat vuorotella. Tietämyskannalle esitetään esimerkinomaisesti kaksi toteutustapaa, määritellään niille muutosoperaattorit sekä osoitetaan, että operaattorit toteuttavat muutostyyppinsä järkevyyskriteerit.

 

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8990-9.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: satu.eloranta@cs.helsinki.fi.

11.07.2013 - 12:10 Pirjo Moen
19.06.2013 - 13:21 Pirjo Moen