Eemil Lagerspetz väittelee 24.11.2014 aiheesta Yhteisöllinen energiatehokkuus mobiililaitteilla

FM Eemil Lagerspetz väittelee 24.11.2014 kello 12 Helsingin yliopiston Chemicum-rakennuksen salissa A129 (A.I. Virtasen aukio 1) aiheesta "Collaborative Mobile Energy Awareness". Tutkimus kuuluu tietojenkäsittelytieteen alaan ja erityisesti mobiililaitteiden energiatehokkuuteen. Vastaväittäjänä toimii professori Sumi Helal (University of Florida, USA) ja kustoksena professori Sasu Tarkoma (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Yhteisöllinen energiatehokkuus mobiililaitteilla

Viime vuosien aikana älypuhelinten laitteistot ovat kehittyneet entistä tehokkaammiksi, mutta akkuteknologia ei ole kehittynyt yhtä nopeasti. Tämä on synnyttänyt tarpeen tehostaa sekä laitteiston että ohjelmiston energiatehokkuutta. Älypuhelimen energiatehokkuuden optimointi on haastavaa, koska toimintaympäristö on moninainen ja käsittää paitsi laitteiston ja sen asetukset, niin myös sovellukset, jotka käyttävät laitteiston toimintoja.

Tässä väitöstyössä on keskitytty mobiililaitteiden energiaongelmien ja poikkeamien löytämiseen ja niiden korjaamiseen. Väitöskirja käsittelee yhteisöllisen metodin käyttöä energiankulutukseen liittyvien epätehokkuuksien löytämisessä ja korjaamisessa mobiililaitteilla. Tätä metodia on ensimmäistä kertaa sovellettu mobiililaitteille väitöstyöhön liittyvässä Carat-projektissa. Projektissa on luotu energianmittaussovellus mobiililaitteille ja kerätty energiamittauksia yli 725 000 laitteelta ja 300 000 sovelluksesta monipuolisissa ympäristöissä. Näiden pohjalta on tehty malleja sovellusten normaalista energiankulutuksesta eri konteksteissa. Tietojen ja mallien avulla on löydetty energiapoikkeavuuksia tavallisessa käytössä olevilta laitteilta ja annettu sovelluksen käyttäjille neuvoja poikkeavuuksien korjaamiseen.

Väitöstyön aikana kerätty suurikokoinen ja monipuolinen aineisto on auttanut vastaamaan moniin kysymyksiin koskien älypuhelinten energiankulutusta arkikäytössä. Kaikkia poikkeavuuksia ei voida löytää laboratorio-olosuhteissa, sillä mobiililaitteen ympäristö vaikuttaa vahvasti sen toimintaan. Esitetty menetelmä on ensimmäinen, joka soveltaa yhteisöllistä lähestymistapaa mobiililaitteiden energiaongelmien löytämiseen.

Kirjoittaja on kehittänyt kontekstitietojen keräysratkaisun älypuhelimille. Hän on huomannut tarpeen järjestelmälle, joka yhdistää mobiililaitteen tilanteen, käytön, energiatehokkuuden ja käyttäjäkokemuksen. Työssä on kehitetty uusi menetelmä energiapoikkeamien analyysiin yhteisöllisesti kerättyjen mittausten perusteella sekä tutkittu energiatehokkuussovellusten vaikutusta eri mobiililaitteilla. Näiden avulla on löydetty ennen tuntemattomia energiaongelmia älypuhelimista ja parannettu käyttäjien ymmärrystä älypuhelinten energiakäyttäytymisestä.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0461-8.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: puh. 02941 51122 tai eemil.lagerspetz@cs.helsinki.fi.

14.11.2014 - 17:06 Pirjo Moen
14.11.2014 - 15:13 Pirjo Moen