Yi Ding väittelee 26.11.2015 aiheesta Yhteistyöpohjainen liikennekuormien ohjaus mobiilijärjestelmissä

 

FM Yi Ding väittelee 26.11.2015 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 5 (Fabianinkatu 33) aiheesta "Collaborative Traffic Offloading for Mobile Systems".  Tutkimus kuuluu tietojenkäsittelytieteen alaan. Vastaväittäjänä toimii professori Steve Uhlig (Queen Mary University of London, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Sasu Tarkoma (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Yhteistyöpohjainen liikennekuormien ohjaus mobiilijärjestelmissä

Yksi mobiiliverkkojen suurimmista haasteista liittyy liikennemäärien eksponentiaaliseen kasvuun. Tämä verkkoliikenteen kasvu johtuu pitkälti suosituista videopalveluista, kuten YouTube ja Netflix, jotka lähettävät liikkuvaa kuvaa verkon yli. Verkon lisääntynyt kuormitus vaatii investointeja verkon laajentamiseksi. On tärkeää löytää kustannustehokkaita tapoja välittää suuressa mittakaavassa sisältöä ilman mittavia infrastruktuuri-investointeja.

Erilaisia liikennekuormien ohjausmenetelmiä on ehdotettu ratkaisuksi sisällönvälityksen tehostamiseen mobiiliverkoissa. Näissä ratkaisuissa hyödynnetään toisiaan tukevia langattomia teknologioita tiedonvälityksen tehostamiseen, esimerkiksi LTE-verkosta voidaan delegoida tiedonvälitystä WiFi-verkoille. Useimmissa kannettavissa laitteissa on tuki useammalle langattomalle tekniikalle, joten on luonnollista hyödyntää näiden tarjoamia mahdollisuuksia tiedonvälityksen tehostamisessa.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan liikennekuormien ohjauksen toimintaa ja mahdollisuuksia mobiiliverkoissa. Työssä esitetään uusi yhteistyöpohjainen liikennekuormien ohjausjärjestelmä, joka hyödyntää päätelaitteiden ja verkon tilannetietoa liikennekuormien optimoinnissa. Esitetty järjestelmä ja arkkitehtuuri on ensimmäinen, joka yhdistää energiankulutuksen ja kontekstitiedon liikennekuormien ohjaukseen.

Väitöskirjan keskeisiä tuloksia ovat verkon tukema liikennekuormien ohjauskehikko, yhteistyöpohjainen energiatietoinen optimointiratkaisu sekä avoimen lähdekoodin SoftOffload-ratkaisu, joka mahdollistaa ohjelmistopohjaisen liikennekuormien ohjauksen. Esitettyjä järjestelmiä arvioidaan kokeellisesti kaupunkiympäristöissä älypuhelimia käyttäen. Työn tulokset mahdollistavat entistä energiatehokkaammat liikennekuormien ohjausratkaisut ja tarjoavat ideoita ja lähtökohtia tulevaan 5G kehitystyöhön.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palveluun osoitteeseen http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1762-5.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: puh. 02941 51296 tai yi.ding@cs.helsinki.fi.

18.04.2016 - 17:25 Pirjo Moen
04.11.2015 - 12:50 Pirjo Moen