Laitos palkitsi vuoden tutkijat, opettajat ja henkilön

Tietojenkäsittelytieteen laitos palkitsee vuosittain opettajiaan aktiivisuudesta opetuksen laadun kehittämisessä sekä tutkijoitaan laadukkaasta tieteellisestä tutkimustoiminnasta. Lisäksi laitos palkitsee vuoden henkilön tai ryhmän, joka on jollain positiivisella tavalla erottunut muista vuoden aikana. 

Tänä vuonna laitoksen joulukahvitilaisuudessa 16.12.2016 palkinnot jaettiin seuraaville henkilöille (kuvan järjestyksessä):

 

Nuorten opettajien Vuoden opettaja- palkinto: Luonnontieteiden kandidaatti Kati Kyllönen

”Kati on jo useamman vuoden ollut aktiivisesti ja omatoimisesti mukana laitoksen erilaisissa opetuksen kehittämisen toimiryhmissä. Hyvänä esimerkkinä tästä on tänä syksynä hänen omasta ehdotuksestaan laitoksella pitkän tauon jälkeen käynnistynyt graduseminaari, jota hän myös itse koordinoi.”

 

Vuoden opettaja- palkinto: Yliopistonlehtori Juha Kärkkäinen

”Juha’s expertise in his field of research allows him to create unique and original teaching material that do not follow any book, but rather reflect the modern methods and techniques. He constantly revises them in order to keep them up to date with the current state of the knowledge, which often includes his own findings. The example is “DC3” algorithm to construct the suffix array that Juha co-invented. Since its discovery in 2003, the algorithm has become the standard textbook algorithm and is nowadays routinely taught during algorithm courses in universities all over the world.”

 

Varttuneempien tutkijoiden vuoden tutkija- palkinto: Yliopistotutkija Leena Salmela

”Leena on kansainvälisesti ansioitunut bioinformatiikan tutkija. Hänellä on useita kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja lähes 40 tieteellistä julkaisua, joista useat huippufoorumeilla. Hän on myös toiminut ansiokkaasti tieteellisenä asiantuntijana, tieteen popularisoijana, konferenssien järjestelijänä, tutkimushankkeiden johtotehtävissä ja jatko-opintojen ohjaajana.”

 

Vuoden henkilö- palkinto: Leena Kekäläinen

”Leena is responsible for processing invoices, travel cost reports, and most importantly accounting of in particular EU projects that have complex requirements. As one of the many examples, Leena has supported accounting and reporting in large European projects coordinated at the department that have received the highest score in the annual reviews by the EC several times. The patience, foresight and expertise of Leena has contributed substantially to make the department a great place to work. Her important work contribution and positive thinking has made us feel a team across research and administrative staff, allowing researchers to focus on the research and helping to achieve efficient use of funding.”

 

Nuorempien tutkijoiden Vuoden tutkija- palkinto: Tohtorikoulutettava Juho-Kustaa Kangas

”Kangas on saanut neljän vuoden määräajassa valmiiksi väitöskirjansa, jonka osatöistä viisi on julkaistu alan parhaissa konferensseissa. Näiden lisäksi Kangas on julkaissut ulkomaisten yhteistyökumppaniensa kanssa väitöskirjan teemaa sivuavan artikkelin kovatasoisessa ESA’16-konferenssissa. Kankaan rooli tutkimustulosten tuottamisessa on ollut keskeinen: hän on paitsi vastannut lähes kaikesta ohjelmoinnista ja kokeellisesta työstä myös toiminut eräiden ratkaisujen pääideoijana, matemaattisten todistusten päälaatijana ja artikkelien pääkirjoittajana.”

 

Paljon onnea kaikille palkituille!

Joulukahvitilaisuus 16.12.2016

21.12.2016 - 16:11 Marina Kurtén
21.12.2016 - 13:06 Veli Mäkinen