Kaksi tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessorin paikkaa vakinaistamispolulle (tenure-track) avoinna

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta avaa vakinaistamispolulle (tenure track) kaksi tietojenkäsittelytieteen

APULAISPROFESSORIN

tehtävää. Tehtävien alat ovat

(1) Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne, erityisesti esineiden Internet (Internet of Things).
(2) Algoritmit ja koneoppiminen.

Tehtävät sijoittuvat tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Tehtävät voidaan samalla haulla täyttää myös

PROFESSORIN

tehtävinä, jos hakijoiden ansiot ja pätevyys antavat tähän perusteet.

Hakuaika päättyy 28. helmikuuta 2017.

Hakuilmoitus on luettavissa täällä:

https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/apulaisprofessori-professori-hajautetut-jarjestelmat-ja-tietoliikenne-algoritmit-ja-koneoppiminen

18.01.2017 - 15:18 Veli Mäkinen
18.01.2017 - 15:14 Veli Mäkinen