Matti Nelimarkka väittelee 9.1.2018 aiheesta Hybrisen vuorovaikutuksen performatiivisuus

VTM, LuK Matti Nelimarkka väittelee tiistaina 9.1.2018 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII (Unioninkatu 34, 3 krs.) aiheesta Performative hybrid interaction: Understanding planned events across collocated and mediated interaction spheres. Vastaväittäjänä toimii vanhempi tutkija Kenton O'Hara (Microsoft Research Cambridge, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Giulio Jacucci (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Hybrisen vuorovaikutuksen performatiivisuus: Kohti ymmärrystä vuorovaikutuksesta sekä kasvokkain että teknologia-avusteisesti tapahtumien aikana

Esitelmien, luentojen, oppituntien, paneelien sekä muiden suunniteltujen tapahtumien aikana käytetään usein älylaitteita osallistumisen tukena. Esimerkiksi paneelissa yleisökysymyksiä voidaan poimia paitsi yleisöltä salista, myös kaikille näkyvästä Twitter-virrasta. Samalla tavoin luennoitsija voi pyytää opiskelijoita vastaamaan monivalintakysymyksiin ja mukauttaa sitten luennon sisältöä opiskelijoiden osaamisen ja mielenkiinnon perusteella. Kyseessä on yleistyvä käytäntö: Helsingin yliopistolla Flinga, Presemo sekä teknologiastartupit, kuten Sli.do, Screen.io ja Mentimeter pyrkivät parantamaan vuorovaikutusta esiintyjien ja yleisön välillä.

Väitöskirjassa pohditaan, kuinka osallistamisen välineet voivat nykyistä paremmin tukea onnistuneen vuorovaikutussuhteen muodostumista yleisön ja esiintyjien välille. Tutkimus keskittyy siksi teknologian sijaan sosiaalisiin käytäntöihin ja niiden kehittymiseen tilanteissa, joissa esiintyjien ja yleisön välistä vuorovaikutusta parantavaa teknologiaa on käytössä. Väitöskirjassa ja sen osajulkaisuissa pohditaan teknologian luomia uusia sosiaalisia sääntöjä ja arvoja, esimerkiksi vuorovaikutustilannetta sääteleviä normeja. Lisäksi tutkimus tuo esille esiintyjien haasteita ylläpitää yhtäaikaisesti sekä digitaalista että kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja nivoa samalla esitykset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Väitöskirjassa tuodaan esille mahdollisuuksia tukea paremmin vuorovaikutusta hyödyntäen huomioita sosiaalisista käytännöistä.

Tulevaisuudessa teknologiaa, kuten älylaitteita, käytetään yhä useammin vuorovaikutuksen tukena sekä yhteistyön välineenä esimerkiksi esitelmien, luentojen ja oppituntien aikana. Tutkimus nostaa esille tarpeen suunnitella vuorovaikutusta myös sosiaalisesta näkökulmasta. Teknologisten välineiden käytössä voidaan tehdä monia valintoja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin välineet päätyvät tukemaan vuorovaikutusta. Onnistunut vuorovaikutus esimerkiksi oppitunnin aikana vaatii huomiota niin kysymyksen muotoilun, sen esittelyn kuin vastauksen purkamisessa. Teknologia voi olla mukana auttamassa tätä pohdintatyötä, mutta ei voi tehdä sitä opettajan puolesta. Tehty käsitteellinen työ ja sosiaalitieteiden teorioiden esittely toivottavasti tukee tässä pohdiskelua.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3933-7.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: matti.nelimarkka@helsinki.fi.

 

01.02.2018 - 17:02 Pirjo Moen
02.01.2018 - 14:03 Pirjo Moen