Oswald Barral väittelee 1.3.2018 aiheesta Fysiologisten signaalien hyödyntäminen implisiittisessä vuorovaikutuksessa

M.Sc. Oswald Barral väittelee torstaina 1.3.2018 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XIII (Unioninkatu 34, 3. krs) aiheesta Implicit Interaction with Textual Information using Physiological Signals. Vastaväittäjänä toimii vanhempi tutkija Anne-Marie Brouwer (Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO Soesterberg), Alankomaat) ja kustoksena professori Giulio Jacucci (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Fysiologisten signaalien hyödyntäminen implisiittisessä vuorovaikutuksessa tekstipohjaisen informaation käsittelyssä

Implisiittinen vuorovaikutus viittaa ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tekniikoihin, jotka eivät vaadi käyttäjän tarkkaavaisuutta. Tämän sijaan järjestelmä kerää käyttäjästä tietoja passiivisesti ja käyttää näitä tietoja operatiivisina syötteinä. Esimerkiksi viestiä kirjoitettaessa (eksplisiittinen vuorovaikutus) järjestelmä tunnistaa tekemämme kirjoitusvirheen ja automaattisesti korjaa väärin kirjoitetun sanan (implisiittinen vuorovaikutus). Implisiittinen vuorovaikutus mahdollistaa näin uusia vuorovaikutuskanavia vaivaamatta lainkaan käyttäjää.

Mittauslaitteiden kehityksen myötä implisiittisessä vuorovaikutuksessa voidaan hyödyntää myös fysiologisia signaaleja, kuten aivovasteita ja kardiovaskulaarisia reaktioita. Näiden signaalien analyysi paljastaa tietoja käyttäjän kiinnostuksen kohteista ja tunteista suhteessa tietokoneen esittämään sisältöön ja tarjoaa näin järjestelmälle paremmat mahdollisuudet vastata käyttäjän tarpeisiin.

Väitöskirjan tarkoituksena on tutkia käyttäjien fysiologisia signaaleja sekä kerätä tietoa heidän reaktioistaan ja mielipiteistään suhteessa tekstipohjaiseen informaatioon ja käyttää näitä signaaleja ja tietoja implisiittisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Tarkkaan ottaen tarkoituksena on tutkia a) fysiologisten signaalien kykyä kertoa siitä, miten kiinnostavana käyttäjä kokee lukemansa tekstin, b) fysiologisten signaalinen käyttökelpoisuutta ennustamaan, minkälaisia tunnereaktiota (esim. huvittuneisuutta) tekstit herättävät lukijassa sekä c) fysiologisen signaalien käyttökelpoisuutta reaaliaikaisessa implisiittisessä vuorovaikutuksessa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että fysiologiset signaalit tarjoavat toimivan ratkaisun reaaliaikaiseen implisiittiseen vuorovaikutukseen tekstipohjaisten sisältöjen parissa. Tutkimuksen löydösten pääviesti tutkimusyhteisölle ja alan ammattilaisille on se, että implisiittisinä syötteinä fysiologiset signaalit helpottavat informaation kulkua ja parantavat personalisoimista ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4071-5.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: oswald.barral@cs.helsinki.fi.

 

05.02.2018 - 12:05 Pirjo Moen
01.02.2018 - 17:27 Pirjo Moen