Miksi valita laitoksemme? Opiskelijat kertovat omin sanoin miksi valitsivat Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen