Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

Algoritmit ja koneoppiminen

Tulevaisuuden tietojärjestelmät sisältävät yhä enemmän älykkäitä komponentteja, joiden toiminta perustuu koneoppimismenetelmillä automaattisesti muodostettuihin monimutkaisiin matemaattisiin malleihin. Tällaisissa koneoppimistehtävissä esiintyvät ongelmat ovat luonteeltaan laskennallisesti haastavia, ja jatkuvasti kasvavat datamäärät luovat lisähaasteita tarvittavien algoritmien tehokkuudelle. Erikoistumislinjan keskeinen ongelma-alue on tehokkaiden algoritmien löytäminen älykkäiden järjestelmien tarpeisiin ja näiden algoritmien laajempi soveltaminen esimerkiksi muissa tieteissä tai teollisuudessa esiintyvien aineistojen analysoimisessa. Linjalla tarkastellaan myös yleisemmin tehokkaiden algoritmien ja tekoälyn teoriaa ja sovelluksia.

Linjalta valmistuvat sijoittuvat tyypillisesti teknisiksi asiantuntijoiksi tai tutkijoiksi. Opintojen antamat yleiset metodiset valmiudet mahdollistavat toimimisen paitsi tehtävissä jotka edellyttävät uusien tietojenkäsittelymenetelmien kehittämistä, myös hankkeissa jotka liittyvät tietojenkäsittelyn sovelluksiin elinkeinoelämässä tai eri tieteissä.

Yhteyshenkilöt: Jyrki Kivinen ja Petri Myllymäki