Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

CBU Information and Communication Technology

The CBU master's degree programme in Information and communication technology (ICT) on yksi Finnish-Russian Cross-Border University:n tarjoamista maisteriohjelmista. CBU on suomalaisten ja venäläisten yliopistojen yhteinen projekti, joka tarjoaa yhteisiä maisteriohjelmia valituilla alueilla. CBU ICT ohjelmaan osallistuu kuusi yliopistoa, mukaanlukien Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos. CBU ICT -ohjelman opinnot sisältävät pakolliset maisteritason perusopinnot ja CBU-opintoja. Perusopinnot seuraavat laitoksen maisteriopintoja. CBU-opintoja tarvitaan vähintään 60 op, mikä sisältää CBU kesä ja talvikoulut, kurssit ja seminaarit venäläisissä yliopistoissa, sekä yhteisohjatut gradut. Ohjelman opetuskieli on englanti.

Yhteyshenkilö: Jussi Kangasharju