Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

FICS-tutkijakoulu

Vuoden 2009 loppuun asti tietojenkäsittelytieteen laitos vastasi Laskennallisen biologian, bioinformatiikan ja biometrian tutkijakoulusta (ComBi). Vuoden 2010 alusta ComBi yhdistyi Laskennallisten tieteiden tohtoriohjelmaan (FICS, Finnish Doctoral Programme in Computational Sciences). FICS on verkostomainen tohtoriohjelma, jossa on jäseniä 9 suomalaisen yliopiston 22 laitokselta. FICSin vastuulaitos on Aalto-yliopistossa toimiva Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT. FICSin tutkimuksellisena tavoitteena on kehittää laskennallisia menetelmiä tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen, (sovelletun) matematiikan, fysiikan ja bioinformatiikan aloilla. FICSissä koulutetaan tohtoreita, joilla on korkeatasoinen metodinen asiantuntemus, ja jotka väitöskirjatyössään soveltavat sitä kehittäen ratkaisumenetelmiä sovellusalojen laskenta-, data-analyysi- ja mallinnustehtäviin. Työt tehdään yhteistyössä sovellusaloja edustavien tutkimusryhmien kanssa.

Vuonna 2010 FICSissä oli yhteensä 82 päätoimista tutkijaopiskelijaa. Näistä ulkomaalaisia oli 26 (32%) ja naisia 19 (23%). FICSin opiskelijat osallistuivat lukuisille kansainvälisille kursseille ja konferensseihin. Vuoden 2010 aikana kuusi FICSin tutkijaopiskelijaa väitteli.