Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

Hecse-tutkijakoulu

Helsingin tietojenkäsittelytieteen ja -tekniikan tutkijakoulu (Helsinki Graduate School in Computer Science and Engineering) on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen tutkijakoulu. Vuosi 2010 oli koulun 16. toimintavuosi. Tutkijakoulun painopistealueita ovat Algoritmit, rakenteet ja vaativuus (algoritmien suunnittelu ja matemaattiset menetelmät, uusien sovellusten perustutkimus ja innovatiiviset menetelmät), Hahmontunnistus ja älykkäät järjestelmät (hyödyllisen tiedon muodostaminen suurista tietomassoista ja tiedon mallintaminen, älykkäät käyttöliittymät) ja Järjestelmäohjelmistot (käyttöjärjestelmät, tietokantajärjestelmät, väliohjelmistot ja kääntäjät).

Hecse tarjoaa opiskelijoilleen erikoiskursseja, rahoitusta kesäkoulu- ja konferenssiosallistumisiin sekä tutkimusvierailuihin ja vuosittaisia opiskelijatapaamisia. Vuonna 2010 Hecse järjesti mm. kaksipäiväisen syyskoulun erinäisten painopistealueiden erikoiskurssien lisäksi. Koulussa oli 31.12.2010 73 jatko-opiskelijaa, joista 20 koulun rahoittamalla paikalla. Näistä 73 jatko-opiskelijasta ulkomaalaisia oli 25 (34.2 %) ja naisia 11 (15.1 %). Hecsen opiskelijat osallistuivat lukuisille kansainvälisille kursseille ja konferensseihin. Vuonna 2010 kahdeksan Hecsen tutkijaopiskelijaa väitteli.