Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

Opetus 2010


Software Factoryssa simuloidaan oikean startup-yrityksen ohjelmistokehitystä.

Kuva: Tuomas Puikkonen.

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmassa suoritetaan perustutkintoina luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin tutkinto (FM). Molemmissa pääaine on tietojenkäsittelytiede. Kandidaatin tutkinto on sisällöltään yhtenäinen tietojenkäsittelytieteen koulutus, joka tarjoaa kattavan perustan rakentaa asiantuntijuutta maisterivaiheessa. Maisterivaiheessa laitoksen opetus jakaantuu kolmeen erikoistumislinjaan, jotka ovat englanninkieliset linjat "Algorithms and Machine Learning" ja "Networking and Services" sekä suomenkielinen "Ohjelmistojärjestelmät". Laitoksella koordinoidaan myös englanninkielistä "Bioinformatics" -maisteriohjelmaa.

Opetukseen ja sen kehittämiseen on panostettu pitkäjänteisesti. Laitos aloitti ensimmäisen vuotensa (2010-2012) yhtenä kymmenestä valtakunnallisesta Centre of Excellence -laatuyksiköstä korkeakoulutuksessa.