Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

Organisaatio 2010

Tietotekniikka-asiantuntijat  Jani Jaakkola ja Pasi Vettenranta (kuvassa) vastasivat laitoksen palvelimien alasajosta sähkökatkon alla 22.6.2010.

Kuva: Tuomas Puikkonen.

Laitoksen toiminnasta vastaa laitoksen johtaja ja yksi varajohtaja. Vuonna 2010 laitoksen johtana toimi professori Esko Ukkonen ja varajohtajana professori Jyrki Kivinen. Laitoksella on lisäksi laitosneuvosto, jonka muodostaa kolme professoria, kolme muun henkilökunnan edustajaa ja kolme opiskelijaa. Laitosneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Laitosneuvostolla on sihteeri, joka huolehtii kokousasiakirjojen jakelusta.

Opetus jakaantuu kolmeen erikoistumislinjaan sekä kahteen maisteriohjelmaan. Erikoistumislinjojen esimiehet vuonna 2010 olivat professori Jyrki Kivinen (algoritmit ja koneoppiminen), professori Sasu Tarkoma (hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne) ja professori Jukka Paakki (ohjelmistojärjestelmät). Maisteriohjelmien esimiehet olivat professori Veli Mäkinen) (Master's Degree Programme in Bioinformatics, MBI) ja professori Jussi Kangasharju (International CBU Master's Degree Programme in Information and Communication Technology). Laitos osallistuu neljään tutkijakouluun; Hecse-tutkijakoulun johtajana toimii lisäksi professori Hannu Toivonen.

Tutkimus on organisoitu tutkimusyksiköihin ja -ryhmiin. Laitoksella toimii kaksi tutkimusyksikköä, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT (yhteislaitos Aalto-yliopiston kanssa) ja Suomen Akatemian Algoritmisen data-analyysin huippuyksikkö (Algodan). Tutkimusyksiköiden lisäksi laitoksella on tutkimusryhmiä, jotka toimivat myös yksiköiden sisällä. HIITin johtajana toimi vuonna 2010 dosentti Patrik Floréen (1.1.2010 - 31.7.2010) ja Aalto-yliopiston professori Samuel Kaski (1.8.-31.12.2010) sekä Algodanin johtajana toimi professori Esko Ukkonen.

Hallinto jakaantuu (1) opintohallintoon, josta vuonna 2009 vastasi opintoesimies Jaakko Kurhila, (2) yleis-, henkilöstö- ja taloushallintoon, josta vastasi toimistopäällikkö Pirjo Mulari, (3) tutkimus- ja tutkijankoulutushallintoon, josta vastasi tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, sekä (4) tietotekniikkaan, josta vastasi tietotekniikkapäällikkö Petri Kutvonen. Lisäksi laitoksella on opintotoimikunta, jatko-opintotoimikunta, opetuksen kehittämistyöryhmä, työhyvinvointiryhmä sekä kirjastoyhteyshenkilö. Laitoksen henkilökunta on edustettuina myös tiedekunnan ja yliopiston toimikunnissa..

Vuoden 2010 laitosneuvosto

Laitosneuvoston kokoonpano kaudella 2010-13 on seuraava:

Puheenjohtaja Professori Esko Ukkonen  
   
Jäsen Varajäsen  
Professori Jukka Paakki Professori Seppo Sippu  
Professori Jussi Kangasharju (varapuheenjohtaja) Professori Sasu Tarkoma  
Professori Petri Myllymäki  Professori Hannu Toivonen  
Suunnittelija Teija Kujala Tietotekniikka-asiantuntija Jani Jaakkola  
Lehtori Otto Nurmi Yliopisto-opettaja Tiina Niklander  
Tutkijakoulutettava Toni Ruokolainen Tutkijakoulutettava Laura Langohr  
Opiskelija Tuomo Jokimies Opiskelija Anttijuhani Lantto  
Opiskelija Marko Lehtimäki Opiskelija Antti Forsell  
Opiskelija Tuomas Puikkonen Opiskelija Jukka Jokelainen
   
Sihteeri Pirjo Mulari  

Toimikuntajäsenyydet

Opintohallintotoimikunta

Toimikuntaan kuuluvat tehtävänsä perusteella opintoesimies, laitoksen varajohtaja ja erikoistumislinjojen johtajat.
Kokoonpano syyslukukaudella 2010:

 • Jyrki Kivinen (pj)
 • Sasu Tarkoma
 • Juha Taina
 • Veli Mäkinen (MBI)
 • Jaakko Kurhila

Kevätlukukaudella 2011:

 • Jyrki Kivinen (pj)
 • Sasu Tarkoma
 • Jukka Paakki
 • Veli Mäkinen (MBI)
 • Jaakko Kurhila

Jatko-opinto- ja tutkimusasioiden toimikunta

Kokoonpano 1.1.2010 alkaen:

 • Jussi Kangasharju (pj)
 • Jyrki Kivinen
 • Jukka Paakki
 • Greger Linden (siht.)

Opetuksen kehittämistyöryhmä

 • Heikki Lokki (pj)
 • Sasu Tarkoma
 • Jaakko Kurhila
 • Pirjo Moen
 • Sini Ruohomaa
 • Matti Seise
 • Tatu Kairi
 • Joel Kaasinen
 • Taina Kaivola (puheoikeus)
 • Nina Aremo (puheoikeus)

Työhyvinvointiryhmä

Kokoonpano 1.9.2010 alkaen:

 • Pekka Tonteri
 • Tiina Niklander (pj)
 • Teija Kujala
 • Matti Luukkainen
 • Janne Korhonen
 • Petrus Repo
 • (International)
 • Yi (Aaron) Ding , pj
 • Alex Norta
 • Valentin Polishchuk
 • Sini Ruohomaa
 • Stefan Schönauer
 • Roman Yangarber
 • Yiyun Shen
 • Ellen Mustonen, yhteyshenkilö

Laitoksen edustajia tiedekunnan ja muissa toimikunnissa:

 • Yliopistokollegio: Esko Ukkonen
 • Yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto: Esko Ukkonen
 • Yliopiston tohtorikoulutustoimikunta: Hannu Toivonen
 • Yhteisvalinnan kysymystyöryhmä (valtakunnallinen): Patrik Floréen
 • Tiedekuntaneuvoston jäsenet:
 • Hannu Toivonen (varajäsen Jukka Paakki)
 • Petri Kutvonen (varajäsen Kujala Teija)
 • Tiedekunnan tieteellinen asiantuntijaryhmä (MATIAS): Hannu Toivonen
 • Tiedekunnan alumni- ja varainhankintatyöryhmä (AVARA): Petri Myllymäki
 • Tiedekunnan jatkotutkintotoimikunta: Hannu Toivonen
 • Tiedekunnan opintoasiaintoimikunta: Jaakko Kurhila (varajäsen Heikki Lokki)
 • Tiedekunnan valintalautakunta: Jyrki Kivinen (varajäsen Otto Nurmi)
 • Kumpulan tiedekampuksen viestintäryhmä: Sasu Tarkoma
 • Kumpulan kampuskirjastoneuvottelukunta: Jyrki Kivinen (varajäsen Sasu Tarkoma)
 • Kumpulan kampuksen infrastruktuurityöryhmä: Esko Ukkonen
 • Laitoksen kirjastoyhteyshenkilö: Teija Kujala
 • LUMA-keskuksen johtoryhmä: Esko Ukkonen
 • Tietotekniikan tutkimuslaitoksen HIITIn johtokunta: Hannu Toivonen (varajäsen Jukka Paakki)