Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos 2010

Vuoden 2010 alussa yliopiston asema ja hallinto muuttui huomattavasti, kun siirryttiin uuden yliopistolain mukaiseen toimintamuotoon. Näkyvät muutokset laitoksen elämässä ovat toistaiseksi aika vähäisiä - toimintaa on voitu jatkaa aikaisempien suunnitelmien mukaisesti. Voimakkaimmin muutos on tuntunut laitoksen taloudessa: säästövaroihin perustuneet lihavat vuodet ovat nyt ohi ja toimintaa on jouduttu jonkin verran supistamaan normaalirahoitusta vastaavaksi. Esimerkiksi tuntiopetusta on vähennetty.

Useiden tunnuslukujen valossa vuosi 2010 oli laitokselle erinomainen. Tutkintojen määrä on toipunut vuoden 2008 tutkintopiikin jälkeisestä lamasta: maisterintutkintoja suoritettiin 55 ja kandidaatintutkintoja 126. Molemmat luvut ovat tiedekunnan korkeimmat. Myös suoritettujen opintopisteiden määrä on kääntynyt nousuun. Julkaisujen määrä 228 on uusi ennätys.

Laitoksen opetus on järjestetty syksyllä 2008 käyttöön otetun kolmen linjan (algoritmit ja koneoppiminen, hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne, sekä ohjelmistojärjestelmät) ja yhden englanninkielisen maisteriohjelman (bioinformatics) mukaisesti.

Laitoksen kansainvälistymistä on kehitetty voimakkaasti vuonna 2010. Erittäin merkittävää on, että Algoritmien ja koneoppimisen linjalla sekä Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen linjalla koko opetus annetaan lukuvuoden 2010 -11 alusta lähtien englanniksi. Näille linjoille järjestettiin tehostettu kansainvälinen opiskelijahaku. Hakemuksia saatiin 268 ja näistä valittiin laitokselle 48 uutta kansainvälistä opiskelijaa. Näistä 20 opiskelijaa otti lopulta opiskelupaikan vastaan. Lisäksi laitoksella toimivat Bioinformatiikan kansainvälinen maisteriohjelma sekä Cross-Border University Information and Communication Technology maisteriohjelma ovat englanninkielisiä. Nämä ohjelmat aloitti 13 uutta opiskelijaa. Laitoksen ulkomaisten opiskelijoiden odotetaan ylläpitävän maisterintutkintojen määrää, kun kotimaisista opiskelijoista suuri osa näyttää tyytyvän kandidaatin tutkintoon.

Laitoksen professorikunnan huomattava uudistuminen on tältä erää saatu loppuun. Vuosina 2009 -10 laitokselle nimitettiin peräti viisi uutta professoria: Pekka Abrahamsson, Sasu Tarkoma, Veli Mäkinen, Giulio Jacucci ja Petri Myllymäki. Nyt professoreja on kaikkiaan 12.

Vuoden  2010 merkkitapauksiin kuuluu Software Factory -ohjelmointilaboratorion avaaminen. Saman konseptin mukaisten laboratorioiden kansainvälistä verkostoa ollaan rakentamassa. Laitoksen kaikkien aikojen suurin laitehankinta, supertietokone Ukko, otettiin käyttöön. 

 

Laitoksen tutkimustyö jatkui laajalla rintamalla, ja yhteistyö tutkimuslaitos HIITin kanssa on tiivistä. Uusi piirre on Tekesin huippuosaamisen keskittymien kanssa tehtävä laajeneva yhteistyö. Yksittäisistä tutkimustuloksista laajaa kansainvälistä julkisuutta sai professori Jussi Kangasharjun ja tutkija Mikko Pervilän tietokoneiden säänkestävyyttä koskeva tutkimus. Professori Aapo Hyvärinen nousi Thomson ISIn Highly Cited Researcher -kategoriaan ensimmäisenä suomalaisena tietojenkäsittelytieteen tutkijana.

Vuosi 2010 oli poikkeuksellisen aktiivinen kongressivuosi. Laitos osallistui yhdeksän kansainvälisen kongressin tai työkokouksen järjestämiseen pääkaupunkiseudulla. Näissä oli yhteensä yli 850 osallistujaa joista noin 500 ulkomaalaista.

Laitoksen työilmapiiri ja tuloksellisuus on pitänyt pintansa. Parhaat kiitokset erinomaisesta vuodesta henkilöstöllemme, opiskelijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Esko Ukkonen

professori, laitoksen johtaja