Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

Tutkimus 2010

Sharad Agarwal esitelmöimässä yliopiston suuressa juhlasalissa laitoksen ja HIIT:n järjestämässä konferensissa The Eighth International Conference on Pervasive Computing (Pervasive 2010) 17-20.5.2010.

Kuva: Sami Palhomaa.

Laitoksen tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat strategiakaudella 2010-12 data-analyysi, tietoverkot ja palvelut ja ohjelmistotutkimus. 

Data-analyysi. Tutkimukseen kuuluvat mm. modernin data-analyysin menetelmäkehitys ja sovellukset: koneoppiminen, tiedon louhinta, informaatioteoreettinen mallinnus ja se on keskittynyt laitoksella toimivaan Algodan-huippututkimusyksikköön ja Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITiin. Tämän tutkimuksen vahvana sovellusalueena on biologisen tiedon data-analyysi, joka onkin myös yksi koko tiedekunnan tutkimuksen painopistealueista.

Tietoverkot ja palvelut. Verkostoituneiden järjestelmien ja niiden edellytysten tutkimus: yhteistoiminta (mm. palvelu- ja sovellusalustat, yhteistoiminnan hallinta, luottamus ja turvallisuus), liikkuvuus (teknologia- ja paikkariippumattomuus, langaton kommunikointi), informaatioverkot, palveluverkot, kontekstitietoisuus ja jokapaikan tietotekniikka. Alueella yhdistyy laitoksella perinteikäs langattoman ja liikkuvan tietojenkäsittelyn tutkimus uusiin, kasvaviin tutkimusteemoihin liittyen palveluiden yhteistoimintaan ja jokapaikan tietotekniikka. Tutkimuksen painopiste on siirtymässä protokollista voimakkaammin sovelluskerroksen ongelmiin ja ratkaisuihin.

Ohjelmistotutkimus. Alueen tutkimus kasvaa merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikajänteellä sekä soveltavan että perustutkimuksen osalta. Ohjelmistotutkimuksen painopisteinä ovat globaali ohjelmistojen kehittäminen ja prosessit, avoimen lähdekoodin järjestelmät ja webbiteknologiat sekä niiden hyödyntäminen, rinnakkaisohjelmointi, kestävän kehityksen ohjelmistoteknologiat ja sen sovellutukset.

Laitoksella toimii n. 20 tutkimusryhmää edellä mainitulla painopistealueilla.