Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Tiedostojen siirto

Siirto unix/Linux-koneesta toiseen

Tiedostoja voi siirtää komentorivipohjaisella scp-ohjelmalla (secure copy). Scp siirtää tiedostot turvallisen, salakirjoitetun SSH-yhteyden avulla. Scp:n syntaksi on

	scp [[user@]host1:]file1 [[user@]host2:]file2

Käytännössä tiedoston (nimi file.txt) hakeminen toiselta koneelta (nimi host) nykyiseen työhakemistoon onnistuu esimerkiksi komennolla

	scp host:/path/to/file.txt . (huomaa piste lopussa)

Jos haettava tiedosto on etäkoneella kotihakemiston juuressa, hakemiseen riittää komento

	scp host:file.txt . (huomaa piste lopussa)

Vastaavasti nykyisessä työhakemistossa olevan tiedoston voi lähettää toiselle konelle omaan kotihakemistoon esimerkiksi komennolla

	scp file.txt host:

Näissä esimerkeissä edellytettiin, että käyttäjätunnus-merkkijono on kummallakin koneella sama. Useita tiedostoja voi siirtää kerralla käyttämällä jokerimerkkejä (?,*) tai rekursiivista kopiointia (optio -r). Scp siirtää tiedostot binäärimuodossa, joten niihin ei tule mitään merkkimuutoksia siirron aikana. Lisätietoja scp:n käytöstä on manuaalisivulla: man scp.

Siirto unix/Linux-koneesta Windowsiin tai toisinpäin

Laitoksen Windows-koneissa on SSH-asiakasohjelma, jolla voi siirtää tiedostoja SFTP-yhteydellä (secure FTP). Useimmissa koneissa on käytössä ohjelma F-Secure SSH File Transfer. Vanhoissa (<4.1) F-Secure SSH:n versioissa ei ole tiedostonsiirtoa. F-Secure SSH:n voi noutaa kotikäyttöön atk-osaston ohjelmajakelusta.

F-Secure SSH käynnistetään Windowsin Start-valikosta, ja sillä otetaan yhteys haluttuun unix/Linux-koneeseen, jossa on SSH-palvelin. Joissakin Windows-koneissa on tämän lisäksi komentorivipohjainen scp2, joka toimii Linuxin scp-komennon tapaan.

Siirrettäessä tekstitiedostoja unix- ja Windows- järjestelmien välillä saattaa unixin ja Windowsin erilainen rivinvaihtomerkki aiheuttaa ongelmia. Linuxissa on komennot dos2unix ja unix2dos, joilla tekstitiedoston voi helposti muuntaa haluttuun muotoon. Komennolle annetaan parametrina muunnettavan tiedoston nimi. Windows-muodossa olevassa tekstitiedostossa näkyy Linuxissa jokaisen rivin lopussa ylimääräinen ^M-merkki, mistä voi olla haittaa eri yhteyksissä. Nämä siis saa pois dos2unix-ohjelmalla.


Takaisin atk-järjestelmien ohjesivulle

atk-apu@cs.helsinki.fi