Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

Tutkimus tietojenkäsittelytieteen laitoksella

Tietojenkäsittelytieteen peruskysymys on: mitä voidaan automatisoida tehokkaasti? Kohtaamme joka päivä tietojenkäsittelytieteen sovelluksia, mutta alan ydin on melko abstrakti. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella tehtävässä tutkimuksessa yhdistyvät perus- ja soveltava tutkimus: perustutkimuksessa luodaan teoreettinen pohja, jota hyödynnetään soveltamalla saatuja tuloksia nykyaikaisiin ja vaativiin tietojenkäsittelyongelmiin.

Tieteenalan sisällä tietojenkäsittelytieteen laitos on erikoistunut kolmeen pääalueeseen: algoritmeihin ja koneoppimiseen, hajautettuihin järjestelmiin ja tietoliikenteeseen, sekä ohjelmistojärjestelmiin, joissa kaikissa tehdään tutkimustyötä ja annetaan opetusta. Tutkimus on kansainvälistä huipputasoa.

Laitoksen tutkimuksen strategisia painopistealueita ovat tällä hetkellä data-analyysi, tietoverkot ja -palvelut sekä ohjelmistotutkimus.

Laitos tekee tiedekunta- ja yliopistorajat ylittävää yhteistyötä muiden Helsingin seudun tieto- ja viestintäteknologian toimijoiden kanssa. Tieteidenvälistä yhteistyötä taas edustavat kieliteknologia ja bioinformatiikka. Tärkeimmät yliopistolliset yhteishankkeet ovat HeCSE-, FICS-, FIGS- ja SoSE-tutkijakoulujen lisäksi yksiköt HIIT ja Algodan, joista jälkimmäinen Suomen Akatemian kansallinen huippuyksikkö.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tilat Exactum-rakennuksessa Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella tarjoavat huippuluokan työ- ja opiskeluolosuhteet osana laajempaa matemaattis-luonnontieteellistä osaamiskeskittymää.

 

Tutkimuksen esittely

Laitoksen järjestämät konferenssit

Tutkimus Helsingin yliopistossa

Asiantuntija-, julkaisu- ja hanketietokannat:

Tutkimus Suomessa

Hallinto