Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Käyttösäännöt

Tietohallintojohtaja on hyväksynyt 22.12.2006 Helsingin yliopistolla noudatettavat tietojärjestelmien käyttösäännöt. Uudistetut säännöt astuvat heti voimaan ja ne korvaavat vuodesta 1999 voimassa olleet käyttösäännöt. Näitä käyttösääntöjä noudatetaan myös tietojenkäsittelytieteen laitoksella.

Säännöt eivät ole hengeltään merkittävästi muuttuneet aiemmin voimassa olleisiin sääntöihin verrattuna. Uudistuksia on kuitenkin paljon ja sääntöjen yksityiskohtaisuus on huomattavasti lisääntynyt. Kaikkia käyttöluvan haltijoita kehotetaankin nyt tutustumaan uusiin käyttösääntöihin, tämä koskee niin vanhoja kuin uusiakin käyttäjiä.

Seuraavassa eräitä kohtia, joihin on syytä kiinnittää huomiota:

Täydentävät ohjeet

Järjestelmien ylläpitäjät voivat tarvittaessa antaa näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen osalta viitteet näihin ohjeisiin pyritään kokoamaan tälle sivulle.