Ohjelmistotuotantoprojekti

581260
9
No subprogramme
Intermediate studies
Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden tehtävänä on suorittaa joko 7 tai 14 viikon mittainen ohjelmistoprojekti. Projektissa käydään läpi ohjelmistoprosessin osavaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen, ja tuotetaan asiakkaan vaatimukset täyttävä ohjelmisto ja sitä tukeva dokumentaatio. Seitsemän viikon projektit ovat tiivisprojekteja, joissa opiskelijan päivittäinen läsnäolo on välttämätöntä. Pidempi 14 viikon projekti mahdollistaa myös muiden kurssien suorittamisen samaan aikaan. Huom! Tarkista ennen ilmoittautumista että opintosi täyttävät kurssin esitietovaatimukset. Opiskelijat suorittavat samalla opintojakson 582508 Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi (1 op).
Year Semester Date Period Language In charge
2012 spring 16.01-04.05. 3-4 Finnish Matti Luukkainen

General

Ohjelmistotuotantoprojekteissa harjoitellaan turvallisessa ympäristössä todellista projektinhallintaa. Projekteissa ohjelmistotuotantotiimi toteuttaa 14 viikossa asiakkaan toiveiden mukaisen järjestelmän kehityskelpoisen version. Projektiin ei sisälly päivitys- ja ylläpitovastuuta lopullisen päättymispäivän jälkeen.

Ohjelmistotuotantoprojekti on myös mahdollista suorittaa tiivisversiona, jossa osallistujat tekevät täysipäiväisesti työtä yhden periodin ajan. Tiivisohtussa osallistujien tulee olla 7 viikon ajan päivittäin paikalla vähintään 10:00-16:00, jonka aikana projektia tehdään. Jos haluat osallistua tiivisprojektiin, ilmoita se ilmoittautumislomakkeessa.

Completing the course

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen aineopintoihin sisältyvä pakollinen opintojakso. Kurssin ohjelmistotuotantoprojekti (9op) yhteydessä suoritetaan työelämään orientoituminen (1op) -- joka on integroituna kurssin rakenteeseen. Huomaa että ohjelmistotuotantoprojekti vaatii huomattavasti panostusta ja aikaa. Kurssin laskennallinen vaativuus on noin 270 tuntia -- (1 op vastaa noin 27 tuntia työtä).

Kurssilla harjoitellaan ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheita sekä ohjelmistotuotantoryhmässä toimimista.

Ryhmät

Ryhmiä muodostui kurssia varten neljä:

1. Radioainelääkevaraston hallintasovellus

 • 011397197
 • 013025140
 • 013641090
 • 013634793
 • 013735401

2. Uuden sukupolven web-palomuuri

 • 012318395
 • 013386630
 • 013593041
 • 013618447
 • 013769231

3. Sähköisen nuottikirjan jatkokehitysprojekti

 • 012012989
 • 013315452 (*)
 • 013313360
 • 013328106
 • 014018347

4. Pelillinen käyttöliittymä suurten genomiaineistojen visualisointiin

 • 012709195
 • 013461966
 • 013466741
 • 013760269
 • 013818218 (*)

Tähti oman opiskelijanumeron perässä tarkoittaa puutetta esitietovaatimuksissa: tietorakenteiden harjoitustyö, ohjelmistotuotanto, ... Varmista että saat merkinnät näistä ennen kurssin alkua!

Keväälle 2012 ei muodostunut yhtään tiivisohturyhmiä. 

Kurssin aloitusluento

Kurssilla pidetään yksi aloitusluento keskiviikkona 18.01.2012 klo 14:15 salissa C221. Aloitusluennolla käydään läpi sekä kurssin käytänteitä, että tutustutaan scrum-prosessimalliin ja sen soveltamiseen laitoksen ohjelmistotuotantoprojekteissa. Läsnäolo on pakollista.

Ryhmänohjaajat ottavat yhteyttä ryhmäläisiin ryhmäpalavereita varten. 

Loppudemo

Kurssin loppudemo pidetään 4.5. klo 10:15 vielä määrittelemättömässä luokassa.