581287

Kolme käsitettä: todennäköisyys
Tre begrepp: sannolikhet
Three concepts: probability
581287
6
Algorithms and machine learning
Advanced studies
Johdatus Bayesläiseen mallintamiseen ja data-analyysiin. Kurssilla keskitytään erityisesti monimuuttujamenetelmiin ja bayesverkkoihin. Kurssin luennot pidetään periodilla III, projekti- ja harjoitustöitä on periodeilla III ja IV. Ei erilliskoetta. Kurssimateriaali ilmoitetaan luennolla.

Re-occurence

Discontinued

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages

No courses yet.