Tietokantojen perusteet (Avoin yliopisto)

581328
5
Software Systems
Basic studies
Kurssilla tutustutaan tiedon esitysmuotoihin ja tiedon hakuun suurista tietomääristä. Erityisenä painopisteenä ovat relaatiotietokannat, joiden kohdalla perehdytään toisaalta teoreettiseen perustaan ja toisaalta tietokannan käytännön käsittelyyn SQL-kielen avulla. Kurssilla opitaan myös perustiedot relaatiotietokantojen suunnittelusta.
Year Semester Date Period Language In charge
2011 summer 01.08-22.08. 6-6 Finnish Arto Hellas

Lectures

Time Room Lecturer Date
Mon 16-19 CK112 Arto Vihavainen 01.08.2011-22.08.2011
Wed 16-19 CK112 Arto Vihavainen 01.08.2011-22.08.2011

Exercise groups

Group: 1
Time Room Instructor Date Observe
Tue 14-16 B221 Hannu Kärnä 04.08.2011—23.08.2011
Thu 14-16 B221 Hannu Kärnä 04.08.2011—23.08.2011
Group: 2
Time Room Instructor Date Observe
Thu 16-18 B221 Hannu Kärnä 04.08.2011—23.08.2011
Tue 16-18 B221 Hannu Kärnä 04.08.2011—23.08.2011

General

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen perusopintoihin sisältyvä pakollinen 4 opintopisteen opintojakso. Kurssilla tutustutaan tiedon esitysmuotoihin ja tiedon hakuun suurista tietomääristä. Erityisenä painopisteenä ovat relaatiotietokannat, joiden kohdalla perehdytään sekä tietokannan käytännön käsittelyyn SQL-kielen avulla, että teoreettiseen perustaan. Kurssilla opitaan myös perustiedot relaatiotietokantojen suunnittelusta.

Kurssin moodle-sivu löytyy osoitteesta

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=4536 (salasana tikapekesa11)

Completing the course

Kurssi suoritetaan kurssikokeella (30p), verkossa suoritettavilla SQL-harjoituksilla (8p), laskuharjoituksissa tarkastettavilla kotona tehtävillä harjoituksilla (10p) ja projektityöllä (12p).

Kurssin läpäiseminen vaatii vähintään puolta koepisteistä, sekä puolta kaikista kurssipisteistä (min 30 pistettä).

SQL-harjoitukset

SQL-harjoituksiin löytyy ohjeet ja linkki kurssin moodle-sivulta osoitteesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=4536  (salasana tikapekesa11) (osio SQL-harjoittelu).Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset ovat kotona tehtäviä harjoitustehtäviä jotka tarkastetaan ja esitetään laskuharjoitustilaisuuksissa. Huom! Ensimmäiset harjoitukset jo 4.8. Harjoitukset moodlessa.

Projektityö

Projektityö on isompi, kurssin teemat leikkaava työ, jossa suunnitellaan tietokanta jonkun tietokantaa vaativan ongelman ratkaisemiseksi. Projekti esitellään toisessa laskuharjoitustilaisuudessa sekä maanantain (8.8.) luennolla, ja projektia tehdään kurssin edetessä. Projektista palautetaan kurssin lopussa raportti, joka sisältää seuraavat osat:

Otsikkosivu (Aiheen nimi)

 • Aiheen kuvaus
 • Tietosisältökartoitus
  • UML-kaavio tai muu esitys, josta selviävät tietokohteet ja niihin liittyvät järjestelmän kannalta oleelliset tietoelementit ja hahmottelua siitä, millaisilla arvoilla tietoelementit esitetään.
 • Tietokannan taulujen kuvaukset
  • Tietokantakaavio kuvana joko kurssilla esitetyssä muodossa tai jonkin tietokantasuunnittelutyökalun tarjoamassa muodossa. Kuva pitää upottaa dokumenttiin siten, että se on katsottavissa ilman mitään erityisohjelmistoja.
  • SQL:n create table -lauseet kommentein varustettuina. Kommenteista tulee käydä ilmi millaisia arvoja tietokannan sarakkeissa on.
 • Suunnitelman laadun varmistus
  • Riippuvuusanalyysi muutaman taulun osalta
  • Muutamia keskeisiä käyttötapauksia (esimerkiksi järjestelmän raportteja) ja selvitys siitä miten ne pystytään toteuttamaan tietokannan avulla (mitä tauluja ja millaisia kyselyjä tarvitaan)
  • Esimerkkitaulut (pienet muutaman rivin esimerkit taulujen sisällöstä)
  • Ratkaisussa kohdatut haasteet ja ongelmat, mikäli sellaisia oli

Literature and material

Kurssin ensisijaisena oppimateriaalina toimii Harri Laineen kurssimoniste (osa 1, osa 2, osa 3), sekä luentokalvot, joita lisätään tänne kurssin edetessä. Luentokalvoista on käytössä myös Harri Laineen kevään 2011 versiot, joita käytetään täydentämään kesän luentokalvoja. Luentomonisteen luvut 5.5 ja 6 eivät sisälly kurssikoealueeseen.  Lisäksi käytössä on Harri Laineen luoma verkkokurssimateriaali, joka löytyy kurssin moodle-sivustolta.

 • Harri Laine: Tietokantojen perusteet verkkokurssimateriaali, Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2005-2007

Oheiskirjallisuudeksi sopii esimerkiksi seuraava kirja (kurssilla pärjää hyvin myös ilman kirjaa):

 • Ramakrishnan R, and Gehrke J.: Database Management System, 3dr ed (McGraw-Hill), 2002.