582491

Hajautetut tietokannat
Distribuerade databaser
Distributed Databases
582491
5
Software Systems
Advanced studies
Tiedon hajauttaminen ja hajautettu kyselynkäsittely. Hajautettujen transaktioiden hallinta. Toisinnetun tietokannan hallinta. Rinnakkaistietokannat. Hajautettujen transaktioiden käsittelyjärjestelmät.

Re-occurence

Every second year

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages