Application Challenge (HS Open)

582687
2-4
Software Systems
Advanced studies
Year Semester Date Period Language In charge
2012 spring 12.03-08.04. 4-4 Finnish Jaakko Kurhila

General

HS Open on Helsingin Sanomien järjestämä sovelluskilpailu, jossa kehitellään upotettavia, dataa visualisoivia tai muokkaavia, Iframessa toimivia sovelluksia. Sovelluksen koko on tarkasti määritelty: 560 x 400 pikseliä.

Kilpailuun osallistutaan kolmen hengen joukkuein. Joukkueessa tulee olla koodausosaamisen lisäksi mielellään visualisointi- ja/tai toimituksellista osaamista.

HS Open -sovelluskilpailu alkaa Sanomatalossa 12.3.2012 ideointitapahtumalla, jonka teemana on  "Paketoidaan dataa".  Koko päivän tapahtumassa joukkueet jo kehittelevät sovellustaan; varsinainen kilpailuaika päättyy 8.4.2012 klo 24.00.


Kilpailutöiden kaikki oikeudet pysyvät kilpailun osallistujilla eli opiskelijoilla itsellään. Helsingin Sanomat ei vaadi mitään oikeuksia kilpailun perusteella, ja julkaisee kilpailun kolme voittajatyötä HS.fi:n artikkeliin upotettuna Iframena vain, jos kyseisten töiden tekijät antavat luvan julkaisuun.

Muitakin kuin voittajatöitä voidaan esitellä HS.fi:ssä joko linkkinä tai upotettuna Iframena tekijöiden toiveiden mukaan.


Tietojenkäsittelytieteen laitos ei osallistu sovelluskilpailun tai HS Open 4 -tapahtuman järjestämiseen, mutta tapahtumaan on varattu paikkoja laitoksemme opiskelijoille (myös sivuaineopiskelijoille). Sovelluskilpailuun ja HS Open 4 -tapahtumaan osallistumalla kilpailujoukkueiden opiskelijat saavat 2-4 opintopistettä sovelluksen laajuudesta riippuen. Annettavat opintopisteet ovat LuK-vaiheen opiskelijoille aineopintoja ja FM-vaiheen opiskelijoille syventäviä opintoja.

HS Open -sovelluskilpailuun voi osallistua kuka tahansa, mutta jos haluat kilpailutyöstäsi myös opintopisteitä, ilmoittaudu myös laitoksen kurssi-ilmoittautumisjärjestemän eli Ilmon kautta. (Vaikka kurssi on Ilmossa näkyvillä vain syventävien opintojen joukossa, myös kaikki LuK-opiskelijat kaikki saavat ilmoittautua mukaan.)

Tee näin:

  1. Kokoa kolmen hengen joukkue
  2. Jokainen osallistuja ilmoittautuu kurssille laitoksen ILMOssa
  3. Joku joukkueen jäsen ilmoittaa joukkueensa  HS Open 4 -ideointitapahtumaan sanomatalossa (tapahtuma 12.3.2012)
  4. Joukkuen palauttaa kilpailutyön 8.4.2012 mennessä
  5. Joukkue lähettää viestin osallistumisestaan kilpailuun, jotta opintopisteet voidaan myöntää: kurhila@cs.helsinki.fi

  • Lisätietoja opintojakson opintopiste- ja muista opintoihin liittyvistä asioista: opintoesimies Jaakko Kurhila
  • Lisätietoja HS Open -sovelluskilpailusta ja ideointitapahtumasta: Esa Mäkinen, katso yhteystiedot yo. linkkien kautta