Esitiedot: Matemaattinen perusta

Tietokonegrafiikka perustuu monilta osin puhtaasti matematiikkaan. Mitä edistyneempiin tekniikoihin edetään, sitä vaativammaksi matemaattisen osaamisen taso muuttuu. Perusteiden hahmottamiseen riittää ymmärtää suorakulmainen koordinaatisto, vektoreiden ominaisuuksia ja hiukan matriisilaskentaa.

  • Review of Mathematics for Computer Graphics

    (Lähde: Arizona State Univ.)


  • Introduction to Matrix

    (Lähde: P. Asokarathinam)


    JK 31.1.1997