Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op)

Olemme muuttaneet!

Uudet kotisivut ovat osoitteessa http://www.cs.helsinki.fi/courses/581260/


Ohjelmistotuotantoprojekti on pakollinen tietojenkäsittelytieteen aineopintojen kurssi. Kurssilla vedetään läpi todellinen ohjelmistoprojekti, jonka tuloksena saadaan asiakkaan määrittelemä ohjelmisto tai sen osa. Ryhmällä ei ole velvoitteita ylläpitää tai jatkokehittää tuotetta projektin päättymispäivän jälkeen.

Ohjelmistotuotantoprojekteja järjestetään kaikkina lukukausina. Projektin voi siis suorittaa keväällä, kesällä tai syksyllä.

Projektin yhteydessä suoritetaan 1op:n Työelämään orientoituminen. Sen eteen ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä!

Tärkeitä asioita

Last modified: Thu Dec 4 16:06:23 EET 2008