Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Erilliskokeet keväällä 2010 (alustava) - Separate exams spring 2010 (preliminary)

Koetilaisuuden kesto on 3 h 30 min. Varmista kokeen paikka tältä sivulta 1-2 päivää ennen koetta.

Erilliskokeiden luetteloissa käytetään seuraavia merkintöjä:

Eräät kurssit ovat poikkeuksellisesti suoritettavissa kotikokeella. Nämä kurssit ovat sivun lopussa.


Separate exams last 3 hours and 30 minutes. If you want the questions in English, contact the examiner two weeks before the exam. Check the place from this page one or two days before the exam. Exams marked with (HT) are allowed only to students who have completed the obligatory projects included in those courses. Some courses have exceptionally home exams. These are at the end of this page.

(vko 2) ti 12.1. klo 16-20 A111

581325 Ohjelmoinnin perusteet / Wikla
582216 Johdatus tekoälyyn / Pasanen (esseetentti, ota yhteyttä Tomi Pasaseen)
582456 Approximation Algorithms / Kärkkäinen
582640 Käyttöjärjestelmät / Niklander
58153003 Ohjelmistojen suorituskyvyn suunnittelu (HT) / Taina
582483 Biological Sequence Analysis / Ukkonen

(vko 2) pe 15.1. klo 16-20 A111

58127 C-ohjelmointi (HT) / Kuuppelomäki
582482 Tietokannan suunnittelu / Sippu
582638 Unsupervised Machine Learning / Hyvärinen
582650 Information-Theoretic Modeling / Roos
582641 Autonomisten järjestelmien yhteistoiminta / Kutvonen
581361 Ohjelmistojen testaus / Taina
582606 Introduction to Bioinformatics / Varvio

(vko 3) ti 19.1. klo 16-20 A111

581332 Rinnakkaisohjelmointi (U) / Kerola
581259 Ohjelmistotuotanto / Gustafsson
582334 TDD-ohjelmointimenetelmä ja koodin suunnittelu (HT) / Luontola (projektityö ja suullinen kuulustelu, ota yhteyttä Esko Luontolaan)
582631 Introduction to Machine Learning (U) / Wettig
582498 Internet-protokollat / Kojo
581359 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu / Taina
582605 Metabolic Modeling / Rousu

(vko 3) pe 22.1. klo 16-20 A111

582104 Ohjelmistojen mallintaminen (U) / Luukkainen
582206 Laskennan mallit (U) / Kärkkäinen
582332 Programming in Python (HT) / Toivonen J
582632 Diskreetti optimointi (U) / Nurmi
582646 Mobile Middleware / Tarkoma
581358 Ohjelmistoarkkitehtuurit (U) / Laine
582653 Computational Methods of Systems Biology (U) / Ukkonen

(vko 4) ti 26.1. klo 16-20 A111

581328 Tietokantojen perusteet / Moen
58131 Tietorakenteet / Floréen
581305 Tietokoneen toiminta (U) / Kerola
582655 Formal Type Theory (HT/U) / Alanko L
582417 Hajautetut järjestelmät (U) / Kangasharju Ju
582490 Transaktioiden hallinta (U) / Sippu
581362 Ohjelmointikielten periaatteet (HT) / Wikla

(vko 5) ti 2.2. klo 16-20 A111

582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi (U) / Wikla
581251 Ohjelmointitekniikka (C++) (HT/U) / Vihavainen
582331 Ketterä web-kehitys ja Ruby on Rails (HT/U) / Paksula
582630 Algoritmien suunnittelu ja analyysi / Nurmi
582615 Peer-to-Peer Networks / Kangasharju Ju
582470 Empiirinen ohjelmistotutkimus (U) / Taina
582652 Palveluperustaisten liiketoimintaprosessien suunnittelu ja toteuttaminen / Puustjärvi

(vko 5) pe 5.2. klo 16-20 A111

582304 XML-metakieli (HT) / Lehtonen
582303 Verkkosovellusten toteuttaminen (HT) / Kojo
582317 Linux-ylläpito (HT) / Jaakkola
58093 Merkkijonomenetelmät (HT) / Kärkkäinen
582481 Causal Analysis / Hoyer
582634 Tiedon louhinta / Lehtonen
581366 Spesifioinnin ja verifioinnin perusteet (U) / Karvi
581360 Ohjelmistoprojektien johtaminen ja ryhmädynamiikka (HT/U) / Ikonen
582656 Käytettävyyssuunnittelu (U) / Jokela

(vko 12) pe 26.3. klo 16-20 A111

582104 Ohjelmistojen mallintaminen / Luukkainen
581328 Tietokantojen perusteet / Moen
582202 Tietoliikenteen perusteet (U) / Tarkoma
582334 TDD-ohjelmointimenetelmä ja koodin suunnittelu (HT) / Luontola (projektityö ja suullinen kuulustelu, ota yhteyttä Esko Luontolaan)
582630 Algoritmien suunnittelu ja analyysi / Nurmi
582655 Formal Type Theory (HT) / Alanko L
582490 Transaktioiden hallinta / Sippu
582653 Computational Methods of Systems Biology / Ukkonen

(vko 13) ti 30.3. klo 16-20 A111

581325 Ohjelmoinnin perusteet (U) / Luukkainen
581305 Tietokoneen toiminta / Kerola
58127 C-ohjelmointi (HT) / Kuuppelomäki
582315 Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin / Alanko L
582632 Diskreetti optimointi / Nurmi
581257 Tiedonhakumenetelmät / Lehtonen
582652 Palveluperustaisten liiketoimintaprosessien suunnittelu ja toteuttaminen / Puustjärvi
582606 Introduction to Bioinformatics / Varvio

(vko 14) pe 9.4. klo 16-20 A111

582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi / Wikla
582206 Laskennan mallit / Kärkkäinen
582482 Tietokannan suunnittelu / Sippu
582201 Käyttöliittymät (U) / Jokela
582309 Ohjelmointitekniikka (Java) (HT) / Wikla
582631 Introduction to Machine Learning / Wettig
582640 Käyttöjärjestelmät / Niklander
582417 Hajautetut järjestelmät / Kangasharju Ju
581365 Tietokoneen rakenne (U) / Niklander
58144 Ohjelmointikielten kääntäjät (HT/U) / Vihavainen
582656 Käytettävyyssuunnittelu / Jokela

(vko 15) ti 13.4. klo 16-20 A111

582216 Johdatus tekoälyyn / Pasanen T (esseetentti, ota yhteyttä Tomi Pasaseen)
581332 Rinnakkaisohjelmointi / Kerola
582304 XML-metakieli (HT) / Lehtonen
582332 Programming in Python (HT) / Toivonen J
582636 Probabilistic Models (U) / Yu
581366 Spesifioinnin ja verifioinnin perusteet / Karvi
581361 Software Testing (U) / Jaring
582470 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina
582217 Semanttinen web (HT) / Puustjärvi
581360 Ohjelmistoprojektien johtaminen ja ryhmädynamiikka / Ikonen
582642 Palvelusuuntautunut ohjelmistotuotanto (HT/U) / Kutvonen, Ruokolainen

(vko 15) pe 16.4. klo 16-20 A111

582302 Digitaalisen median tekniikat (HT) / Paksula
582331 Ketterä web-kehitys ja Ruby on Rails (HT) / Paksula
582421 Satunnaisalgoritmit / Kivinen
582650 Information-Theoretic Modeling / Roos
582498 Internet-protokollat / Kojo
581358 Ohjelmistoarkkitehtuurit / Laine
582460 Ohjelmistojen vaatimusmäärittely (U) / Taina
582403 Tietovarastot / Sippu
582491 Hajautetut tietokannat (U) / Sippu
582483 Biological Sequence Analysis / Ukkonen

Kotikokeet (ota yhteyttä vastuuhenkilöön) - Home exams (contact the examiner)

opetus@cs.helsinki