Tietorakenteet ja algoritmit -kirja

Kirjoittaja: Antti Laaksonen

Tietorakenteet ja algoritmit on avoin oppikirja, joka käsittelee tehokkaiden algoritmien suunnittelua ja toteutusta. Kirja on tarkoitettu erityisesti oppimateriaaliksi samannimiselle kurssille Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastossa.

Kirja lähestyy aihepiiriä sekä teorian että käytännön kautta. Kirja pyrkii näyttämään, mikä yhteys teoreettisilla tuloksilla on siihen, miten hyvin algoritmit toimivat käytännössä. Kirja esittelee myös Java- ja Python-kielten tietorakenteita ja ominaisuuksia.

Lataa kirja (PDF)

Kirja kehittyy jatkuvasti, ja kommentit ja ehdotukset lukijoilta ovat tervetulleita. Voit lähettää palautetta sähköpostitse tai GitHubissa.

Kirjan lisenssi on Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Yhteenveto sisällöstä

 1. Johdanto
  Mitä algoritmit ovat • Pseudokoodi • Ohjelmoinnin peruspalikat • Rekursio
 2. Tehokkuus
  Aikavaativuus • Merkinnät Ο, Ω ja Θ • Tilavaativuus
 3. Järjestäminen
  Lisäysjärjestäminen • Lomitusjärjestäminen • Pikajärjestäminen • Järjestämisen alaraja • Laskemisjärjestäminen • Binäärihaku
 4. Lista
  Taulukkolista • Linkitetty lista • Pino ja jono
 5. Hajautustaulu
  Hajautusfunktio • Hajautuksen tehokkuus • Joukon ja hakemiston toteutukset
 6. Binäärihakupuu
  Taustaa binääripuista • Binäärihakupuun operaatiot • AVL-puu
 7. Keko
  Binäärikeko • Prioriteettijono • Taulukon muuttaminen keoksi • Kekojärjestäminen
 8. Peruuttava haku
  Osajoukot • Permutaatiot • Kuningatarongelma • Branch and bound -tekniikka • Minimax-algoritmi
 9. Dynaaminen ohjelmointi
  Perustekniikat • Pisin nouseva alijono • Reitti ruudukossa • Repunpakkaus • Binomikertoimet
 10. Verkkojen perusteet
  Verkkojen käsitteitä • Verkon esitystavat ohjelmoinnissa • Syvyyshaku • Leveyshaku
 11. Lyhimmät polut
  Bellman–Fordin algoritmi • Dijkstran algoritmi • Floyd–Warshallin algoritmi
 12. Suunnatut syklittömät verkot
  Topologinen järjestys • Dynaaminen ohjelmointi verkoissa • Vahvasti yhtenäiset komponentit
 13. Komponentit ja virittävät puut
  Union-find-rakenne • Kruskalin algoritmi • Primin algoritmi
 14. Maksimivirtaus
  Ford–Fulkersonin algoritmi • Yhteys minimileikkaukseen • Edmonds–Karpin algoritmi • Erilliset polut • Maksimiparitus • Polkupeitteet
 15. NP-ongelmat
  Vaativuusluokat • P ja NP • NP-täydellisyys • SAT-ongelma • Ongelmien palautukset • Optimointiongelmat