Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kurssin aikataulu ja sisältö

Tietokoneen toiminta, Kesä 2004
Avoin yliopisto

Tämä aikataulu- ja sisältösivu päivittyy aina tarpeen tullen eli siis aika usein. Tarkkailkaa tätä sivua ainakin viikoittain kurssin aikana. Kurssin sisältö voi vielä jonkin verran muuttua aika myöhäänkin. o

Kaikki ilmoittautumis- ja muut hallintoasiat hoidetaan suoraan Avoimen yliopiston kautta. Kaikkien tulee olla ilmoittautunut ja hyväksytty opiskelemaan tälle kurssille. Peruutuspaikoille otetaan uusia opiskeijoita rajoitetusti ensimmäisellä löuennointikerralla. Kurssikirjanpitoa varten kaikkien (Avoimeen yliopistoon jo ilmoittautuneiden ja kurssille hyväksyttyjen) tulisi ilmoittautua myös TKTL:n ILMO järjestelmään. o

This is a condenced intensive version of normal lecture course. It is not recommended for foreign students. All lectures and practice sessions will be in Finnish only.  in English

o Suoritusmuoto

Tämä on erityisesti muuntokoulutettaville ja Avoimeen yliopistoon suunniteltu tiivistetty luentokurssi, jonka sisältö vastaa tavanomaista Tietokoneen toiminta (2 ov) luentokurssia. Opetusta on yhteensä sama määrä kuin tavanomaisella luentokurssilla. Luennot ovat tavallisia, mutta tavanomaiset laskuharjoitukset on korvattu ohjatuilla harjoitusten tekemisillä. Kaikki harjoitukset on siis tarkoitus tehdä paikan päällä harjoitustilaisuudessa itsenäisesti ohjauksen avustuksella.

Kurssi on pedagogisesti tiivis paketti, joten se vaatii osallistujilta tavanomaista enemmän työtä. Seitsemän viikon kurssi on tiivistetty kolmeen viikkoon. Tiivistä aikataulua on hieman kompensoitu tehostetulla opetuksella, mutta kurssin seuraaminen edellyttää silti merkittävän määrän opiskelijan omaa panosta. Kurssi alkaa täysipainoisesti heti ensimmäisellä luentokerralla. Ottakaa luennolle mukaan kyseisen päivän luentokalvojen kopiot (esim. mv 2/sivu).

Kurssimateriaali

 • [Stal03], luvut 1-2, 3-3.1, 4.1, 5-5.2, 6-6.1, 7-7.5, 8-8.2, 9-9.2, 10
  (tai [Stal99], luvut 1-2, 3-3.1, 4-4.2, 5-5.1, 6-6.5, 7-7.2, 8-8.2, 9)
 • [Tane99], luvut 4.2, 7.3-7.4
 • Esimerkkitietokoneen ttk-91 uusi konekielisimulaattori TITOKONE
  • ttk-91 -tietokoneen yleiskuva ja toiminta: ks. luentokalvot luentoihin 2-4
 • Vanhaa materiaalia: [Häkk98], luvut 4-5 eli esimerkkitietokoneen ttk-91 konekielisimulaattori KOKSI
  • tämä on edelleen käyttökelpoista materiaalia, mutta samat asiat (ttk-91 tietokoneen yleiskuva ja toiminta) tulevat esille luennoillakin. o
 • Luentokalvot (pdf ja html) ja harjoitustehtävät (tulevat verkkoon aikanaan)
 • Kurssikuulustelu (vain tämän kurssin aktiivisille osallistujille)
 • Uusintakuulustelut (2 kpl, vain tälle kurssille aktiivisesti osallistuneille)

Suosittelen, että hankitte oheislukemistoksi käyttöönne Stallingsin kirjan ([Stal03] tai [Stal99]), vaikka se ei olekaan ihan välttämätön aktiivisesti luennoilla kuunteleville. Häkkisen luentomonistetta tarvitaan lähinnä esimerkkitietokoneen ttk-91 yleiskuvan ja toiminnan kuvaamiseen, mutta nämä asiat on aika hyvin selostettu luentokalvoissa ja tietenkin oikein hyvin selostettu luennoilla. o

o Yleistä

 • Kurssiin liittyvät yleiset asiat (siis muut kuin erityisesti tähän tämän lukukauden kurssiin liittyvät asiat) ovat kurssin kotisivulla http://www.cs.helsinki.fi/teemu.kerola/tito/index.html.
   
 • Kurssin uutisryhmä on hy.opiskelu.tktl.tito. Uutisryhmä on tarkoitettu opiskelijoiden ei-realiaikaiseen keskinäiseen kommunikointiin.
 • Jos haluatte (nopeaa) reagointia (esim. jokin verkkosivu ei aukea ajoissa) luennoitsijalta, niin käyttäkää sähköpostia. Kaikkia kurssilaisia kiinnostavat asiat julkaistaan luennoitsijan puolesta mieluummin tällä foorumilla (tämä sivu) kuin uutisryhmässä tai jutusteluhuoneessa.
 • Kaikilla oppilailla tulisi olla yliopiston mikroverkkotunnus Windows-järjestelmien käyttämistä varten. Tunnukset jaetaan ensimmäisessä harjoitustilaisuudessa niille opiskelijoille, joilla sellaista ei ennestään ole.
   
 • Luentokalvot (pdf ja html), harjoitustehtävät ja kertauskysymykset julkaistaan verkossa.
 • Kurssiin liittyvää lisämateriaalia (muut kuin kirjan kuvat) on myös kurssikansiossa Exactumin salissa C127.
 • Kurssimoniste, luentokalvot ja luennot ovat suomeksi. Valinnaisesti käytettävät oppikirjat ovat englanniksi.
   
 • Kurssiin liittyy yksi kurssikuulustelu, josta voi saada 48 pistettä ja siitä täytyy saada vähintään 24 pistettä. Harjoituksista voi saada 12 pistettä ja niistä täytyy saada vähintään yksi piste. Yhteensä välikokeesta ja harjoituksista (ja valinnaisesta ryhmätyöstä) tulee saada vähintään 30 pistettä kurssin läpipääsyyn.
 • Kustakin tavallisesta harjoitustehtävästä saa yhden harjoitustehtäväpisteen (htp) ja joistakin vaikeammista tehtäistä voi saada useammankin htp:n. Noin 30% maksimi htp:stä tuottaa yhden arvosanaan vaikuttavan pisteen ja noin 83% tuottaa maksimin 12 pistettä. Muut pisteet annetaan suurinpiirtein lineaarisesti tuolta väliltä.
  Esimerkki: 6 laskaria á 6 htp = 36 htp. Tällöin 11 htp:tä tuottaa 1 pisteen ja 30 htp:tä tuottaa 12 pistettä.
  Pisteet karttuvat siis hyvin nopeasti ensimmäisen pisteen jälkeen, minkä toivotaan motivoivan opiskelijoita tekemään paljon tehtäviä. Karkeasti ottaen voisi sanoa, että on pakollista tehdä kahden harjoituksen verran tehtäviä ja seuraavista harjoituksista saa kaikki tehtävät tekemällä kustakin yhden pykälän verran paremman arvosanan.
   
 • Käytäntö on osoittanut, että kurssin läpäisy on vaikeata, jos ei tee runsaasti harjoituksia. Tällä tavoin sekä oppii asiat että saa samalla paremman arvosanan. Koetulosten ja tehtyjen harjoitustehtävien korrelaatiot yliopiston luentokurssien kevät 2001, syksy 2000 ja kevät 2000 osalta ovat nähtävissä verkossa. Tiedän kyllä, että korrelaatiosta ei seuraa kausaalisuutta. Voihan se olla niinkin, että hyvin asioista perillä olevat opiskelijat muuten vain haluavat tehdä paljon tehtäviä. Toisaalta, harjoitustehtävät on suunniteltu siten, että niitä varten lukemalla ja niitä tekemällä oppii kurssin asioita pintaa syvällisemmin ja sillä perusteella pärjäisi myös kokeessa.
 • Kurssin kirjanpitotilasto o   on luettavissa laitoksen intranetissä. Selain kysyy tietojenkäsittelytieteen laitoksen myöntämää atk-järjestelmien käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kirjanpitolistasta näkyy laskuharjoituspisteet ja koetulokset o. Tilastossa on mukana vain ne opiskelijat, jotka ilmeisesti eivät todella osallistuvat kurssille. Jos ette halua omia tilastojanne näkyville tässä tai siinä on mielestänne jotain puutteita, ottakaa yhteys luennoijaan.
 • Kurssin tulokset o ja kokeen arvosteluperusteet o näkyvät tällä paikalla (intranetissä) lyhyen aikaa (muutaman viikon) kokeen arvostelun jälkeen.

o Opetus, kokeet

Luennot  yleensä
17.8-2.9.2004
ti, to
12:15-16

Physicum E204

Teemu Kerola
Luento
31.8.2004 ti 12:15-16 Physicum E207 Teemu Kerola
Harjoitukset
Ryhmä 1
18.8-3.9.2004
ke, pe 14:15-16

Exactum B221

Kimmo Airamaa ja
Heikki Lindholm
Harjoitukset
Ryhmä 2
18.8-3.9.2004
ke, pe 16:15-18 Exactum B221 Kimmo Airamaa ja
Heikki Lindholm
Kurssikuulustelu 6.9.2004 ma 17:00-21 tenttipaikka  
Uusintakuulustelut     9.10.2004
10.11.2004
la
ma
9:00-13
17:00-21
tenttipaikka  

Avoimen yliopiston tarkemmat tenttipaikat ja -ajat ovat siis verkossa (aikanaan).
Tarkista ne molemmat ennen tenttiin menoa!

o Sisältö ja aikataulu

Luentokalvojen ja harjoitusten linkit aktivoituvat aikanaan, hyvissä ajoin ennen ko. luentoa tai harjoitusta. Jos ongelmia ilmenee, niin ottakaa yhteys luennoitsijaan. Mustavalkoiset ja värikopiot ovat pdf-tiedostoja. PowerPointin tekemät html-versiot toiminevat hyvin ainakin v. 4.0 tai sitä tuoreemmissa IE-selaimissa. Muiden selainten kanssa on hieman ongelmia. Sorry.

Muista, että luentokalvot eivät sisällä lähestkään kaikkea luennolla esitettyä asiaa. Jos olet poissa luennolta, niin lue vastaavat asiat kurssikirjoista.

 • Luento 0 (ti 17.8):  Hallintoa
  (Administration)
 • Luento 1 (ti 17.8):  Järjestelmän rakenne
  (Overall system structure)
 • Luento 2 (ti 17.8):  TTK-91 -tietokone ja sen KOKSI simulaattori
  (TTK-91 computer and the KOKSI simulator for it)
 • Harjoitukset 1 (ke 18.8):  LH 1 
 • Luento 3 (to 19.8):  Konekielinen ohjelmointi
  (Assembly language programming)
 • Luento 4 (to 19.8):  Aliohjelmien toteutus konekielen tasolla
  (Assembly language subroutine implementation)
 • Harjoitukset 2 (pe 20.8):  LH 2
 • Luento 5 (ti 24.8):  Suoritin (CPU) ja väylä
  (Processor and bus)
 • Luento 6 (ti 24.8):  Tiedon esitysmuodot
  (Data representation)
 • Harjoitukset 3 (ke 25.8):  LH 3 o
 • Luento 7 (to 26.8):  Tiedon muuttumattomuus ja järjestelmän sisäinen muisti
  (Internal memory and error correction)
 • Luento 8 (to 26.8):  Ohjelman toteutus järjestelmässä
  (Program implementation in the system)
 • Harjoitukset 4 (pe 27.8):  LH 4 o
 • Luento 9 (ti 31.8):  Järjestelmän ulkoinen muisti, I/O-laitteet, I/O:n toteutus
  (External memory, I/O-devices)
 • Luento 10 (ti 31.8):  Käännös, linkitys ja lataus
  (Compilation, linking and loading)
  • Luentokalvot (lu10)    mv 2/sivu    mv 6/sivu    väri 1/sivu    html
  • Luento on saatavana Verkkoluennon protona html, joka vaatii oman liitospalikan (Macromedia Authorware Web Player) selaimeen. Tätä ei (valitettavasti) voi itse asentaa laitoksen koneisiin, kuten ei muitakaan selainten liitospalikoita. Proto toimii ainakin toistaiseksi ainoastaan Windows ympäristöissä. Liitospalikka on asennettu laitoksen koneisiin (ainoastaan IE selaimeen) Porkkala-1 ... Porkkala-6 (A214) ja Tauvo-1 ... Tauvo-6 (D423). Luennoitsijalla on kuulokkeita lainattavissa. o
   Kirjallisesti 10.9.04 mennessä annetusta verkkoluennon arvioinnista ja/tai siihen liittyvistä rakentavista kommenteista voi saada kurssin arvosanaan vaikuttavia lisäpisteitä (max 3). Raportin voi palauttaa sähköpostitse. o
  • Viitteet: Ch 7.3, 7.4 [Tane99]    (luku 6 [Häkk98])
  • Kertauskysymyksiä
 • Harjoitukset 5 (ke 1.9):  LH 5 o
 • Luento 11 (to 2.9):  Tulkinta ja emulointi
  (Interpretation and emulation)
 • Luento 12 (to 2.9):  Yhteenveto ja kertausta
  (Summary)
 • Harjoitukset 6 (pe 3.9):  LH 6  o
 • Kurssikuulustelu (ma 6.9) klo 17:00-21 (tenttipaikka). Varsinainen koeaika on 3.5 tuntia.

o Kirjallisuutta ja muita viitteitä


Koksi references in English

Teemu Kerola