Yliopiston etusivulle Suomeksi Inte på svenska No english version available
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

LaTeX

Tämä on Tietojenkäsittelytieteen laitoksen LaTeX-materiaaliin liittyvä sivu. Täältä löytyy viitteitä sekä laitoksen omaan LaTeX-materiaaliin että muihin hyödyllisiin LaTeX-lähteisiin.

Laitoksen oma LaTeX-materiaali

Kirjoittaja on itse vastuussa siitä, että lopputulos on ulkoasultaan vaaditun kaltainen. Bibtexin käyttö ja tktl-tyylitiedosto auttavat kuitenkin hallittuun työskentelytapaan, jossa olennaista on lähdeluettelon sisäisesti yhtenäinen esitystapa ja uudelleenkäytettävän viitetietokannan kertyminen. Tekstin viimeistelyprosessille on tyypillistä että ulkoasua koskevat säännöt aiheuttavat muutoksia, esimerkiksi julkaisufoorumin määräyksestä.

Tiedonlähteitä

 • Kuvien käsittelyyn suositeltuja LaTeX-pakkauksia:
  psfig
  Pakkaus kuvien liittämistä varten. [käyttöohje]
  graphicx
  Pakkausta psfig helppokäyttöisempi pakkaus kuvien liittämistä varten. Osa makropakkausten joukkoa nimeltä graphics. [käyttöohje]
  subfigure
  Pakkaus vierekkäisten kuvien liittämistä varten.
  epsfig
  Pakkaus Encapsulated PostScript - eli EPS-kuvien liittämistä varten. Useimmista piirrosohjelmista saa joko suoraan tai sopivan kuvankäsittelyohjelman avulla EPS-tiedoston. Osa makropakkausten joukkoa nimeltä graphics. [käyttöohje]

LaTeXin käyttö TKTL:n Linux-järjestelmässä

 • LaTeX-käsikirjoitustiedosto tehdään millä tahansa tekstieditorilla. Tavallisesti LaTeX-tiedoston pääte on tex, joten olkoon esimerkkitiedostomme nimi esim.tex.
 • Jos kirjallisuusviitteiden tekoon käytetään BibTeX-ohjelmaa, esimerkkitiedostostamme saa tuotettua DVI-tiedoston seuraavilla komennoilla:
   latex esim
   bibtex esim
   latex esim
   latex esim
  
  Jos kirjallisuusviitteiden tekoon ei tarvita BibTeX-ohjelmaa, esimerkkitiedostostamme saa tuotettua DVI-tiedoston seuraavilla komennoilla:
   latex esim
   latex esim
  
 • DVI-tiedostosta saa dvips-ohjelmalla tuotettua PostScript-tiedoston seuraavalla komennolla:
   dvips -o esim.ps esim.dvi
  
  tai vaihtoehtoisesti komennolla:
   dvips -f esim > tulos.ps
  
 • DVI-tiedostosta saa dvipdf-ohjelmalla tuotettua PDF-tiedoston seuraavalla komennolla:
   dvipdf esim.dvi
  
 • TEX-tiedostosta saa PDF-tiedoston suoraan pdflatex-ohjelmalla:
   pdflatex esim
  
 • Myös INS-päätteiset asennustiedostot ja DTX-päätteiset paketit ajetaan LaTeX-ohjelmalla. Olkoon esimerkkipakettimme esimpak.dtx ja sen asennustiedosto esimpak.ins. Esimerkkipakettimme sisältämät dokumenttiluokat ja/tai pakkaukset puretaan komenolla:
   latex esimpak.ins
  
  Jos esimerkkipakettimme esimpak.dtx sisältää myös dokumentaation, se tuotetaan komennoilla:
   latex esimpak.dtx
   latex esimpak.dtx
   latex esimpak.dtx
   dvips -o esimpak.ps esimpak.dvi
  

LaTeknistä tietoa

 • LaTeX-ladontajärjestelmään tutustumisen voi aloittaa pitkänpuoleisesta johdannosta LaTeX2e:n käyttöön.
 • Kuvien liittäminen LaTeX-dokumentteihin on työlästä, ja siksi siihen on kehitetty monia makropakkauksia. Suositeltavin niistä lienee "graphicx".
 • Toinen päänvaivaa tuottava asia on marginaalien ja paperikoon asettaminen. Siihen auttaa LaTeX-makropakkaus "geometry".
 • Edistyneemmille on TeX Users Group eli TUG sekä sen ylläpitämä Comprehensive TeX Archive Network eli CTAN varastoksi julkisille (La)TeX-makropakkauksille jotka tekevät järjestelmän käytöstä helpompaa tai mielenkiintoisempaa, tilanteesta riippuen ...
 • Windows-ympäristöön on saatavilla (ainakin) ilmainen LaTeX-toteutus nimeltään MiKTeX.
 • Tarvitsetko funktioiden kuvaajia tai tilastollisia kuvia? Eräs ilmainen työväline on laitokseltakin löytyvä ohjelma "gnuplot".


Jaakko Kurhila