Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Matti Nykänen

Mvs. professori (2007-07-31 saakka),
Tietotekniikan opettajan suuntatumisvaihtoehdon vastuuhenkilö,
FT ja dosentti Tietojenkäsittelytieteessä.
Sen jälkeen aloitan professorina Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella.
Professor (until 2007-07-31),
PhD and docent in Computer Science.
Thereafter I will start as a professor at the Department of Computer Science, University of Kuopio, Finland.
Postiosoite (Helsinki):
Tietojenkäsittelytieteen laitos
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Surface mail address (Helsinki):
Department of Computer Science
P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FIN-00014 University of Helsinki
FINLAND
Postiosoite (Kuopio):
Kuopion yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen laitos

PL 1627
70211 Kuopio
Surface mail address (Kuopio):
University of Kuopio
Dpartment of Computer Science

P.O. Box 1627
FIN-70211 Kuopio

Vastaanotto / office hour:
Katso ajat (ja mahdolliset muutokset) aikataulustani.
See my schedule (in Finnish only, sorry) for times (and possible changes).

Sähköposti Helsingissä toimii toistaiseksi:
e-mail at Helsinki works for now:
matti.nykanen@cs.helsinki.fi
(Tosin 28.6.-22.7.2007 voin lukea sitä vain epäsäännöllisesti.)
(However, between June 28th and July 22nd, 2007, I can read it only irregularly.)
Matkapuhelin (sekä tekstiviestit että vastaaja)
Mobile phone (with both voice and text message services):
+ 358 40 820 1427

(Please note that I am not the former ski-jumper, so you can stop sending me e-mail requests for signed autographs, etc.)

Opetus / Teaching (all in Finnish)

Syyslukukaudella 2006

Aikaisemmilla lukukausilla / previous semesters:

Publications

My publications are available on-line from either the publisher (payment may be required) or myself (listed in reverse order of publication):

Varia

Suomen filharmoninen kuoro (the Finnish Philharmonic Chorus) is the leading Finnish choir for large-scale choral works. My wife Erja is a member.
Last modified: Tue Jun 19 17:05:09 EEST 2007