Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

582633 Diskreetin optimoinnin harjoitustyö (2 op), kevät 2009

Erikoistumislinjan Algoritmit ja koneoppiminen valinnainen harjoitustyökurssi.

- Kokoontumiset

Juha Kärkkäinen | 15.01.-19.02. | to 14-16 | B222

- Kuvaus

Kurssilla ratkaistaan jokin optimointiongelma joko käyttäen valmista ohjelmistoa tai toteuttamalla ratkaisuun käytettävä algoritmi. Sekä ongelman että ratkaisumenetelmän saa valita melko vapaasti.

Tuotokset (alustava):

- Esitiedot

Diskreetti optimointi
Juha Kärkkäinen
Last modified: Tue Dec 16 18:35:06 EET 2008