Oppimateriaalin copyright © 1998 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

581258-1 Johdatus ohjelmointiin

(Muutettu viimeksi 3.8.1999)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen approbatur-oppimäärän pakollinen kurssi, laajuus on 4 opintoviikkoa. Kurssilla perehdytään ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Ohjelmointikielenä on Java. Koko kieltä ei tällä kurssilla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea silti opitaan.

Syksystä 1999 alkaen tämä kurssi korvautuu kursseilla Ohjelmoinnin perusteet, 3 ov ja Java-ohjelmointi, 2 ov.

Kurssikuvaus/ Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.java

Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani (useimmat englanniksi):
Suomisivu / Homepage / Music page / Italian page / Finland page / Art page