Oppimateriaalin copyright © 1998 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

581258-1 Johdatus ohjelmointiin, syksy 1998

(Muutettu viimeksi 29.1.1999)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen approbatur-oppimäärän pakollinen kurssi, laajuus on 4 opintoviikkoa. Kurssilla perehdytään ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Ohjelmointikielenä on Java. Koko kieltä ei tällä kurssilla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea silti opitaan.

Tämä on syksyn 1998 sivu (kesäkuun -98 sivulle) (viime kevään sivulle) (viime syksyn sivulle)

Ajankohtaisia tiedotuksia:

Kurssiesite
(Course Info)

Kurssimateriaali
(Kurssin eteneminen)
(Reading List for foreign students)

Koeasioita: kysymyksiä, selityksiä tuloksia, ...

Vastauksia kurssikyselyyn

Oppikirjan painovirheiden korjauksia
Oppikirjan esimerkit pakattuina

Pikku ohje koneiden käytöstä
(Asko Saura)

JDK:n asennusohjeita
(Auvo Häkkinen)

Kurssin harjoitustenpitäjien omia kurssisivuja:
Allan Halme, Auvo Häkkinen, Asko Saura Marko Ullgren

Ohjeita TKTL:n tietokoneiden käyttäjille

Jeliot-kokeiluprojekti,
koekaniineita on myös tällä kurssilla

Harri Laineen toimittama oliosanasto

Kurssikuvaus/ Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.java

Javan virallinen jakeluversio, JDK, Java Development Kit, löytyy Sun-yhtiön sivulta http://java.sun.com/products/jdk/1.1/. ("The JavaTM Development Kit contains the software and tools that developers need to compile, debug, and run applets and applications written using the Java programming language. The JDKTM software and documentation is free per the license agreement.")
Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani (useimmat englanniksi):
Suomisivu / Homepage / Music page / Italian page / Finland page / Art page