Oppimateriaalin copyright © 1999 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

581326-3 Java-ohjelmointi, 2 ov, kesäkuussa 2000 Avoimessa yliopistossa

(Muutettu viimeksi 11.7.2000)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärän pakollinen kurssi, sivuaineopiskelijalle approbatur-oppimäärän pakollinen kurssi. Sen laajuus on 2 opintoviikkoa. Kurssilla perehdytään Java-ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei tällä kurssilla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoitteena on, että kurssin kunnollisesti suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota. (Tarkemmin: ks. "Kurssikuvaus".)

Normaalisti opiskelija suorittaa tämän kurssin heti suoritettuaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet, 3 ov.
Huom: Kurssilla Java-ohjelmointi Javaa on siis jo osattava Ohjelmoinnin perusteet -kurssin laajuudessa!

Huom: Kurssi Java-ohjelmointi vastaa vanhan kurssin Johdatus ohjelmointiin loppupuolta. Tutkintoon voi ottaa vain jomman kumman. Jos ohjelmoinnin peruskurssin on suorittanut jollakin muulla kielellä kuin Javalla, kurssin Java-ohjelmointi voi ottaa tutkintoon mukaan.

Ajankohtaisia tiedotuksia:

 • (11.7.) Nyt kaikkiin koetehtäviin löytyy malli, ks. tulossivu.
 • (9.7.) Arvosteluun voi tutustua ns. valitustilaisuudessa maanantaina 14. elokuuta klo 16.30-17.30. Paikka on laitoksen huone B439, ns. laboratorio.
 • (3.7.) Tulokset 13.6.2000 ovat ilmestyneet (ne näkyvät vain laitoksen intranetissä, tarvitaan laitoksen käyttäjätunnus). Myös tarkistuslista löytyy, ks. tulossivu.
 • (3.7.) Kurssikyselyn yhteenveto on ilmestynyt.

  Kurssiesite

  Kurssimateriaali
  Kurssin eteneminen

  Harjoitukset
  Esimerkkiratkaisuja

  Koeasioita: vihjeitä, kysymyksiä, selityksiä, tuloksia, ...
  Kurssikyselyn yhteenveto

  Pieni tyyliohje aloittelevalle Java-ohjelmoijalle

  Oppikirjan 1. painoksen painovirheiden korjauksia
  Oppikirjan esimerkit pakattuina

  Pikku ohje koneiden käytöstä
  (Olli Lahti)

  JDK:n asennusohjeita
  (Auvo Häkkinen)
  JDK 1.2:n asennusohjeita (Win)
  (Tapio Grönfors, Kuopion yliopisto)

  Ohjeita TKTL:n tietokoneiden käyttäjille

  Harri Laineen toimittama oliosanasto

  Kurssikuvaus/ Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.java

  Javan virallinen jakeluversio, JDK, Java Development Kit, löytyy Sun-yhtiön sivulta http://java.sun.com/products/jdk/1.1/. ("The JavaTM Development Kit contains the software and tools that developers need to compile, debug, and run applets and applications written using the Java programming language. The JDKTM software and documentation is free per the license agreement.")
  Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
  Muita www-sivujani (useimmat englanniksi):
  Suomisivu / Homepage / Music page / Italian page / Finland page / Art page