Oppimateriaalin copyright © 2004 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

581326-3 Java-ohjelmointi, 2 ov, syksy 2004

(Muutettu viimeksi 12.4.2005)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärän pakollinen kurssi, sivuaineopiskelijalle approbatur-oppimäärän pakollinen kurssi. Sen laajuus on 2 opintoviikkoa. Kurssilla perehdytään Java-ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei tällä kurssilla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoitteena on, että kurssin kunnollisesti suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota. (Tarkemmin: ks. "Kurssikuvaus".)

Normaalisti opiskelija suorittaa tämän kurssin heti suoritettuaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet, 3 ov.
Huom: Kurssilla Java-ohjelmointi Javaa on siis jo osattava Ohjelmoinnin perusteet -kurssin laajuudessa!

Ajankohtaisia tiedotuksia:

Kurssiesite
Course Info in English

Kurssimateriaali
Kurssin eteneminen
Reading list for foreign students

Harjoitukset
Opintopiirit
Exercises in English
Study Circles

Koeasioita: vihjeitä, kysymyksiä, selityksiä, tuloksia, ...
Kurssikyselyn yhteenveto

Pieni tyyliohje aloittelevalle Java-ohjelmoijalle

Oppikirjan 1. painoksen painovirheiden korjauksia
Oppikirjan esimerkit pakattuina

Java-perustyökalujen käytöstä
Using Java Basic Tools
(Olli Lahti)

Javan asennusohjeita (SDK 1.4.1)
(Ville Leppänen, Turun yliopisto)

Ohjeita TKTL:n tietokoneiden käyttäjille

Harri Laineen toimittama oliosanasto

Kurssikuvaus/ Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.java

Javan virallisia ilmaisia jakeluversioita löytyy Sun-yhtiön sivulta http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp.
JavaTM 2 Platform Standard Ed. 5.0 Sunin tarjoama Javan pakkausten ja valmiiden luokkien kattava dokumentaatio, 1.5.

Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani:
Suomisivu / Homepage / Music page