(Muutettu viimeksi 15.12.2017)

581362 Ohjelmointikielten periaatteet

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen syventävien opintojen valinnainen kurssi. Kiinnostuksen kohteina ovat ohjelmointikielten käsitteet ja rakenteet, kielten kehitys ja ohjelmointiparadigmat. Kielten toteuttamiseen - kääntäjiin, tulkkeihin yms. puututaan vain sikäli kuin se on tarpeen mainittujen aihepiirien ymmärtämiseen - ohjelmointikielten toteuttamisesta on oma kurssinsa. Esitietoina oletetaan perus- ja aineopinojen pakolliset kurssit suoritetuiksi. Osallistujilta edellytetään myös ohjelmointikokemusta ja jonkin yleisen ohjelmointikielen hyvää tuntemusta.