© Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

582309 Ohjelmointitekniikka (Java), 3 ov, kevät 2005

(Muutettu viimeksi 15.2.2006)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärän valinnainen kurssi. Kurssilla perehdytään mm. Javan uuden version (1.5) uutuuksiin, poikkeusten käyttöön ohjelmoinissa, graafisten käyttöliittymien toteutustekniikkaan, tapahtumaohjattuun ohjelmointiin, ohjelman arkkitehtuuriin suunnittelumallien ja ohjelmistokehysten hengessä, kokoelmiin tietorakenneabstraktioina sekä rinnakkaisen olio-ohjelmoinnin ideoihin.

Kurssilla on aihepiireihin johdattelevia luentoja, joiden ei ole tarkoituskaan olla kattavia. Opiskelijan edellytetään itsenäisesti opiskelevan suositellun materiaalin. Opiskelijat muodostavat noin viiden hengen kokoisia opintopiirejä, joilla on ohjattua harjoittelua kaksi kahden tunnin jaksoa viikoittain. Opintopiirit ratkovat tehtäviä ja saavat aktiivisuudestaan ja ratkaisuistaan merkittävän osan kurssin arvosanaan vaikuttavista pisteistä.

Huom: Kurssia ei ole mahdollista suorittaa osallistumatta aktiivisesti opintopiiritoimintaan! Opintopiireihin osallistuminen ja siitä saadut pisteet ovat välttämättömiä myös kurssin jälkeisiin uusintakokeisiin osallistumiselle.

Kurssi edellyttää hyvää Java-ohjelmointitaitoa sekä valmiutta itsenäiseen ryhmätyöskentelyyn. Kurssin materiaali koostuu näille verkkosivuille kootusta aineistosta ja ohjeistosta.

Ajankohtaisia tiedotuksia:

Kurssiesite

Kurssin sisällön jäsentelyä, materiaalia, aikataulua

Harjoitukset
Opintopiirien ratkaisuja tehtäviin: WWW-oppimateriaalia!
(Tämä materiaali säilyi verkossa vuoden 2005 loppuun.)

Neuvoja artikkelin kirjoittamiseen (J. Salmi)

Kurssin luonteesta ja työskentelytavoista
Opintopiirien työskentelystä
Harjoitustehtävien julkaisuohje

Koeasioita: kysymyksiä, selityksiä, tuloksia, ...

Kurssikuvaus / Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.ohjelmointitekniikka

Javan virallisia ilmaisia jakeluversioita löytyy Sun-yhtiön sivulta http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp.
JavaTM 2 Platform Standard Ed. 5.0 Sunin tarjoama Javan pakkausten ja valmiiden luokkien kattava dokumentaatio, 1.5.
Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani:
Homepage / Suomisivu / Music page