Oppimateriaalin copyright © 2008 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi, syksy 2008
(Tämä kurssi on entinen 581326-3 Java-ohjelmointi, sisältö on toistaiseksi sama)

(Muutettu viimeksi 15.4.2009)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen kurssi. Laajuus on 4 opintopistettä. Kurssilla perehdytään olio-ohjelmoinnin perusvälineisiin Java-kieltä käyttäen. Painopiste on nimenomaan noiden perusvälineiden käytössä. Javan ns. API, valmiiden työkalujen kokoelma, jää vähemmälle huomiolle, mutta sen käytön perusteet ja rakenteen ideat opitaan. Tavoitteena on, että kurssin kunnollisesti suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota.

Normaalisti opiskelija suorittaa tämän kurssin heti suoritettuaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet, 5 op.
Huom: Tällä kurssilla Java-kieltä on siis osattava Ohjelmoinnin perusteet -kurssin laajuudessa!

Ajankohtaisia tiedotuksia:


Kurssiesite
Course Info in English

Kurssimateriaali
Terminologiaa

Harjoitukset ja kurssin eteneminen
Opintopiirit
Exercises in English and Reading List
Study Circles

Koeasioita: vihjeitä, kysymyksiä, selityksiä, tuloksia, ...

Pieni tyyliohje aloittelevalle Java-ohjelmoijalle

Ohjeita TKTL:n tietokoneiden käyttäjille
Pikaopas tietokoneiden käyttöön tktl:lla
Käyttäjätunnukset

Kuvia harjoitusaktiivisuuden ja koepisteiden riippuvuudesta
Oppikirjan 1. painoksen painovirheiden korjauksia
Oppikirjan esimerkit pakattuina
Harri Laineen toimittama oliosanasto

Kurssikuvaus / Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.java

Javan virallisia ilmaisia jakeluversioita löytyy Sun-yhtiön sivulta.
Javan version 1.6 pakkausten ja valmiiden luokkien kattava dokumentaatio on sivulla: JavaTM 2 Platform Standard Ed. 6

Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.