Helsingin yliopisto / Tietojenkäsittelytieteen laitos
Copyright © 2007 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

Ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Huom: Syksystä 2010 alkaen käytössä on uusi kurssimateriaali! (8.9.2010)

(Muutettu viimeksi 15.5.2009)

Tämä www-kurssimateriaali on käytössä tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseilla Ohjelmoinnin perusteet, 5 op, ja Ohjelmoinnin jatkokurssi (entinen Java-ohjelmointi), 4 op. Luvut 1 ja 2 liittyvät kurssiin Ohjelmoinnin perusteet, 3-5(6) Ohjelmoinnin jatkokurssiin.

Tämä keväästä 2005 alkaen uudistettava materiaali perustuu kurssien vanhaan www-materiaaliin vuosilta 1997-2004. Tuohon vanhempaan materiaaliin perustuen on julkaistu oppikirja: Arto Wikla: Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä, 4. painos, OtaDATA 2003.

Vanha verkkomateriaali on jäädytetty. Vain tätä uutta päivitetään. Tärkein syy uudistukseen oli Javan version 1.5 (eli "Java 5:n") mukanaan tuomat merkittävät muutokset kieleen. Myös muilta osin materiaalia kehitellään. Vanha materiaali ja siis myös oppikirja ovat kuitenkin edelleen käyttökelpoisia.

    Ohjelmoinnin perusteita...
  1. Johdanto: koneita, ohjelmia, algoritmeja, ... Javaakin
  2. Algoritmien laatimisen alkeet: lausekkeita, lauseita, metodeita..., vähän olioitakin
    ... Java-kielellä
  1. Algoritmien laatimisen peruskalustoa - kertausta ja täydennystä
  2. Olioiden maailma - luokat, periytyminen, pakkaus, näkyvyys
  3. Ohjelmointitekniikkaa - poikkeuksia, tiedostoja, kokoelmia
  4. Aivan vähän GUI:sta ja tapahtumaohjatusta ohjelmoinnista


Keväästä 2008 alkaen tämän Java-materiaalin esimerkkiohjelmia on nähtävillä Scala-kielellä toteutettuina sivullani Javaa Scalalla.


Javan virallisia ilmaisia jakeluversioita löytyy Sun-yhtiön sivulta http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp.
JavaTM 2 Platform Standard Ed. 5.0 Sunin tarjoama Javan pakkausten ja valmiiden luokkien kattava dokumentaatio, 1.5.


Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani:
Suomisivu / Homepage / Music page
Yli kymmenen vuotta tämä materiaali on ollut verkossa - toki muuttuen ja kehittyen -
mutta vasta nyt, elokuun 2007 lopussa, mieleeni juolahti, että käyntilaskurihan voisi olla ihan kiva. AW
Visitor Counter by
Digits
(by WebCounter, starting 31.8.2007)