Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi I)

582203
5
Software Systems
Intermediate studies
Kurssilla perehdytään tietokantaohjelmointiin ja yksinkertaisten web-sovellusten rakenteisiin sekä web-sovelluksen toteutukseen. Kurssilla harjoitellaan tietokantasuunnittelua sekä tietokannan pystytystä ja hyväksikäyttöä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee joitakin tietokanta- ja web-ohjelmoinnin tekniikkoja ja osaa laatia yksinkertaisia web-sovelluksia. Kurssin pääosan muodostaa harjoitustyö. Esitiedot: Tietokantojen perusteet ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).
Year Semester Date Period Language In charge
2016 autumn 06.09-21.10. 1-1 Finnish Arto Hellas

Lectures

Time Room Lecturer Date
Tue 16-18 C222 Arto Hellas 06.09.2016-06.09.2016

Aloitusluento TI 6.9. 16-18 C222 on pakollinen!

Non finnish students contact Arto Vihavainen (avihavai@cs.helsinki.fi).

General

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu WebOodin kautta.

Tietokantasovellus on tietojenkäsittelytieteen aineopintojen harjoitustyökurssi, jossa harjoitellaan tietokantaohjelmointia käytännössä ja opitaan samalla web-sovellusohjelmoinnin perusteet. Kurssin tarkoituksena on tuottaa toimiva, käytettävä, siististi koodattu ja hyvällä arkkitehtuurilla rakennettu web-sovellus, joka käyttää hyväkseen työssä suunniteltua tietokantaa.

Paja-ajat: Keskiviikkoisin klo 14-16 C221 ja maanantaisin klo 16-18 B221, ohjaajana toimii Terho Uotila.

Kurssimateriaali löytyy osoitteesta http://tsoha.github.io/

Aloitusluennon kalvot

Harjoitustyötä tehdään materiaalin määrittämässä aikataulussa, määräaika viikoittaisille palautuksille on maanantaisin klo 23:59.