Huomio! -- Notice!


tietokoneGOA

 • Yleiskuva käytöstä


 • Oppimaan!

 • Käsitekartta

 • Sanasto


 • Harjoitustehtävät

 • Lisämateriaali



 • Tekijät -- Authors

 • Palaute tekijöille

 • Artikkeli tästä työstä -- An article of this experiment

  JK 18.4.1997