Tietokonegrafiikan perusteita - Sisällys

Käyttöohjeet


Järjestelmien yleiskuva

 • Johdanto
 • Grafiikkaohjelmistot
 • Laitteistot
 • Esitiedot

 • Matemaattinen perusta
 • Koordinaatistot
 • Pyyhkäisymuunnos ja kuvanpiirron primitiivit
 • Tulosteprimitiivit

 • Janan piirto
 • Ympyrän ja ellipsin piirto
 • Tasomonikulmiot ja alueen täyttö
 • Käyrät ja pinnat
 • Muunnokset

 • Tasomuunnokset
 • Avaruusmuunnokset
 • Mallinnus

 • Hierarkinen mallinnus
 • Muita mallinnustapoja
 • Katselu

 • Näkymästä kuvaksi (katseluputki)
 • Leikkaus
 • Kolmiulotteinen katseluputki
 • Katselutilavuus ja tilavuuden leikkaus
 • Projektiot
 • Näytön muodostaminen

 • Paikalliset valaistusmallit
 • Varjostusmallit
 • Piilopintojen poisto
 • Globaalit valaistusmallit
 • Pintakuviointimallit
 • Valo ja värit

 • Valon ominaisuudet
 • Värit ja värimallit
 • Kuvankäsittely

 • Vääristymien korjaus
 • Ditterointi
 • Animaatio

 • Animaatiotyypit
 • Liikkeen määrittäminen
 • JK 2.5.1997