Projektiot

[Hearn & Baker 94: 438-446]
Mallinnetusta maailmasta kuvaa muodostettaessa täytyy kolmiulotteinen maailma projisioida kaksiulotteiselle kuvatasolle. Projisiointi voidaan tehdä eri tavoilla.

Perusprojektiot ovat yhdensuuntais- ja keskusprojektiot (parallel and perspective projections). Yhdensuuntaisprojektiossa ei ole perspektiivivaikutelmaa. Projektiota käytetään teknisissä piirustuksissa, joissa esineiden on mittasuhteiden tulee ilmetä kuvasta. Realistisiin kuviin pyrittäessä käytetään keskusprojektiota, koska kaukaisemmat esineet näyttävät siinä pienemmiltä.

Kuva muodostetaan projektiotasolle projisioimalla mallin jokainen piste projisiointisuoria pitkin. Keskusprjektiossa projisiointisuorat leikkaavat projektiokeskuksessa (Center of Projection, COP). Projektiokeskus on äärellisen etäisyyden päässä projektiotasosta. Etäisyydestä riippuu, miten suuri perspektiivivaikutelma kuvaan tulee.Yhdensuuntaisprojektiossa projisiointisuorat ovat yhdensuuntaiset, joten projektiokeskusta ei ole.  • Parallel Projections
  • Perspective Projections

    (Lähde: HyperGraph)


    JK 13.2.1997