TiKi-tiedonhakusivut


* Pääsivu
* Hakemisto
 
* Johdatus tiedon hankintaan
 
* Käytännön tie-
donhaun perusteet

* Tiedonhaku-
proseduuri

* Aiheenmukaiset vihjeet lähteiksi
Tiedonhaun opas

Tieteellisen kirjoittamisen kurssia varten

Tervetuloa tiedonhaun ihmeelliseen maailmaan. Riippumatta siitä aiotaanko kavuta tiedon portaita taivaaseen vai sammuttaa tiedonjano tiedon lähteestä, on syytä tietää muutamia tärkeitä asioita tiedonhausta.

Materiaali on suunnattu opiskelijoille, jotka suorittavat tieteellisen kirjoittamisen kurssia Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella, mutta sivuista on toivottavasti apua muillekin. Kurssilaisten on syytä tutustua myös Matti Mäkelän toimittamaan tekstiin Johdatus tiedon hankintaan.

Aineistoa voi käydä läpi usealla eri tavalla. Käytännön tiedonhaun perusteet johdattaa lukijan aiheeseen vaihe vaiheelta, esittelee lähteitä ja opettaa menetelmiä. Toinen tapa oppia tiedon etsimistä on käyttää valmiiksi rakennettua proseduuria. Käyttäjälle esitetään kysymyksiä, joihin vastaamalla hän pääsee lähemmäksi haluamaansa tietoa. Pidemmälle ehtineet voivat aloittaa lähdeviitteiden etsimisen osasta aiheenmukaisia vihjeitä lähteiksi.

Kirjoitelman laatimisesta ja esitystekniikasta on toimitettu erilliset oppaat.


Copyright © 1997, Henri Block - Henri.Block@cs.helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Palautetta sivuista voi antaa sähköpostitse.
Viimeisin päivitys: 6. elokuuta 1997