Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tktl:n organisaatio ja laitosneuvosto

1.1.2010 lähtien johtoryhmän tilalla kokoontuu uusi laitosneuvosto.

Laitoksen johtaja on professori Esko Ukkonen ja varajohtaja professori Jyrki Kivinen.

Laitoksen johtamisjärjestelmä on kuvattu kokonaisuudessaan toimintakäsikirjan luvussa Johtamisjärjestelmä.

Laitosneuvosto

Laitosneuvoston muodostaa kolme professoria, kolme muun henkilökunnan edustajaa ja kolme opiskelijaa. Laitosneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla joka kolmas vuosi. Laitosneuvostolla on sihteeri, joka huolehtii kokousasiakirjojen jakelusta.

Johtoryhmän kokouspäivät ja gradujen tärkeät päivämäärät 2010

Hyväksytyt gradut kansliassa

LANE:n kokous tiistaisin

Todistuspyynnöt jätettävä tdk:lle TDK-neuvoston kokous Seuraava mahdollinen valmistumis- tai publiikkipäivä
8.1. 19.1. 18.1. 19.1. 29.1.(ei publiikkia)
22.1. 2.2.* 15.2. 16.2. 26.2.
19.2. 2.3. 15.3. 16.3. 26.3.(ei publiikkia)
26.3. 6.4. 12.4. 20.4. 23.4.
23.4. 4.5. 6.5. 18.5. 19.5.
21.5. 1.6. 14.6. 15.6. 24.6.
4.6. 15.6.*      
         
         

Johtoryhmän varakokouspäivät ovat 2.2. ja 15.6.

Kaikki tärkeät päivämäärät 2010 Excel-taulukossa

Kaikki tärkeät päivämäärät 2009 Excel-taulukossa