Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

 

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2007

 

Aika: perjantai 28.9.2007 klo 14.00

Paikka: Gustaf Hällströmin katu 2 b, auditorio CK112 (Exactum)

Kokoonkutsuja: Hannu Toivonen, prof., laitoksen johtaja

Esityslista:

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  • kokouksen avaus
  • koollekutsumisen asianmukaisuuden toteaminen
  • sihteerin valinta
  • pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  • esityslistan hyväksyminen

 

2 Laitoksen linjarakenteen uudistaminen (liite 1) (yhteistoiminta-asia)

Laitoksella on aloitettu strategiatyö, jonka tavoitteena on uudistaa laitoksen rakenteita vastaamaan sen rahoitustilannetta ja opintojen vähenemistä. Henkilöstökokouksessa 23.3.2007 tavoitteeksi asetettiin, että uudistuksia toteutetaan syyslukukaudesta 2008 lukien. Laitoksen johtoryhmä asetti 4.6.2007 strategiatyöryhmän (Lea Kutvonen, Harri Laine, Tei Laine, Jukka Paakki, Juho Rousu, Hannu Toivonen ja Esko Ukkonen) suunnittelemaan laitoksen tavoiteohjelman ja henkilöstösuunnitelman uudistamista. Strategiaryhmän muistio 11.9.2007 (liite 1) sisältää ehdotuksen laitoksen uudeksi linjarakenteeksi sekä henkilöstön rakenteeksi. Laitoksen johtoryhmä käsitteli muistion alustavaa versiota kokouksessaan 10.9.2007 ja antoi tukensa viedä ehdotus henkilöstökokoukseen.

Keskustellaan strategiatyöryhmän ehdotuksen pohjalta laitoksen linjarakenteen uudistamisesta.

 

3 Laitoksen henkilöstörakenteen muutokset (liite 1) (yhteistoiminta-asia)

Tausta: ks. esityslistan kohta 2.

Keskustellaan strategiatyöryhmän ehdotuksen pohjalta (liite 1) laitoksen henkilöstörakenteen suunnittelusta.

 

4 Professorinviran alan uudellen määrittäminen ja täsmentäminen sekä viran sijoittamista ja palkkausta koskevat tiedot (yhteistoiminta-asia)

Professorin virka (vakanssi 20719, Tietojenkäsittelytiede, erityisesti ohjelmistotekniikka), ent. "teollisuusprofessuuri" Ehdotus uudeksi viran alaksi : "Tietojenkäsittelytiede, erityisesti ohjelmistojen laatu ja laadunvarmistus" Ehdotus uudeksi viran tehtäväpiiriksi : "Virkaan nimitettävän tehtäviin kuuluu tutkimushankkeiden käynnistäminen ja johtaminen ohjelmistotekniikan alueella." Viran sijoituspaikka : tietojenkäsittelytieteen laitos Viran palkkaus : valtion palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasot 8-10, lisäksi opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilökohtainen palkanosa valtion palkkausjärjestelmän mukaisesti.

 

5 Assistentin ja tohtoriassistentin nimikkeiden muuttaminen uuden opetus- ja tutkimushenkilöston neliportaisen virkarakenteen mukaisiksi (yhteistoiminta-asia)

Yliopiston rehtori ilmoittaa 28.12.2006 päivätyssä kirjeessä ( https://alma.helsinki.fi/doclink/100048 ), että Helsingin yliopistossa on tarkoitus siirtyä mahdollisimman pikaisesti noudattamaan uutta opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevaa neliportaista virkarakennetta. Virkarakenteen ja nimikkeiden uudistaminen perustuu yliopiston henkilöpoliittiseen ohjelmaan. Nimikkeistö on käsitelty yliopiston yhteistoimintaneuvostossa. Uuden nimikkeistön mukaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen jatko-opiskelijan nimike on tohtorikoulutettava (myös tutkijakouluissa) ja post –doc vaiheessa käytetään tutkijatohtori–nimikettä. Laitoksen johtoryhmä otti kokouksessaan 5.3.2007 myönteisen kannan neliportaiseen virkarakenteeseen ja sen nimikkeisiin siirtymiseen. Laitoksen henkilökuntakokous 23.3.2007 sen sijaan oli kriittisempi. Asia on laitoksella nyt ajankohtainen, koska useita assistentuureja sekä tohtoriassistentuureja on avoinna tai tulossa auki. Virkojen avaaminen hakuun edellyttää uusien nimikkeiden käyttöönottoa.

Keskustellaan periaatepäätöksestä, jolla assistentuurit ja tohtoriassistentuurit muutetaan avoimiksi tullessaan tohtorikoulutettavan ja tutkijatohtorin viroiksi.

 

6  Muut mahdolliset asiat

 

7  Kokouksen päättäminen

 

 

TERVETULOA!

 

 

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa

https://alma.helsinki.fi/doclink/96543

 

Hallinto@cs.helsinki.fi