Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

C-julkaisusarja 1980-1989

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1980

C-1980-1
Alpo Suoranta: Ohjelmiston testaamisen automaattiset apuvälineet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-2
Harri Laine: Kieliopillisen tietokantamallin saantipolkutaso. - Tekninen raportti.
C-1980-3
Jouko Lehto: Kirjaston kirjarekisterin päivitysjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1980-4
Marjut Suomalainen: Relaatiotietokannan ylläpitokieli. - Erikoistyö.
C-1980-5
Jorma Suikkanen: LALR(1)-jäsennysautomaatin ristiriidat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-6
Jari Veijalainen: Joustavasti muutettavaan tallealustaan perustuva näyttöpääteohjelmisto SCOSELP. - Erikoistyö.
C-1980-7
Pekka Pulkkinen: Operaatiotutkimuksen matemaattisia malleja avustava tietokannan hallintajärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-8
Hannu Toivonen: Tietokoneen käytön hinnoittelun teoreettiset perusteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-9
Esko Ukkonen: The equivalence problem for some non-real-time deterministic pushdown automata. - Tekninen raportti.
C-1980-10
Seppo Eskelinen & Juha Karkulahti & Paula Paavola & Raimo Sulonen: Opintoruoritusten rekisteröintijärjestelmän toteuttaminen pientietokoneella. - Erikoistyö.
C-1980-11
Erkki Pulkki: Tietojen suojaamisesta ja varmistamisesta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-12
Lasse Katajavuori: Ohjelmointi johdon näkökulmasta tarkasteltuna Suomen atk-installaatioissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-13
Risto Hietanen: Automaattisista koodintuottajien konstruoijista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-14
Ilkka Hakamäki & Jarmo Saarinen & Reijo Tiainen & Hannele Valkonen: TOPI-järjestelmän toteutus. - Erikoistyö.
C-1980-15
Tuija Keronen: SLR(1)-ohjausautomaatin muodostajan toteutus HLP-metakääntäjässä. - Erikoistyö.
C-1980-16
Kaija Hiitola: LALR(1)-jäsennysautomaatin muodostus HLP-metakääntäjässä. - Erikoistyö.
C-1980-17
Kai Mustonen: Suomenkielinen COBOL. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-18
Maija Karimaa: Valtion virastojen laitosten sisäisen laskennan tietosysteemin kuvaus ja analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-19
Matti Sarjakoski: Jäsennysohjelman luonti HLP-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1980-20
Jouni Arvola: Kieliopillisen tietokantamallin kyselykielen toteutus HLP-järjestelmän avulla. - Erikoistyö.
C-1980-21
Arja Bergman & Mirja Hämäläinen & Hannu Imeläinen & Liisa Karkulahti: Opintosuoritusten rekisteröintijärjestelmän toteuttaminen B6700-tietokoneella. - Erikoistyö.
C-1980-22
Kari-Erik Berg: Erään differentiaalipelin herkkyysanalyysiohjelmisto. - Erikoistyö.
C-1980-23
Merja Iivonen: Lajittelu levymuistia käyttäen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-24
Jorma Tarhio: Extended Algol -kielen LALR(1)-syntaksi. - Tekninen raportti.
C-1980-25
Pekka Turunen: HOHTO-ohjaustiedoston toteuttaminen DMSII-tietokannan hallintajärjestelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-26
Rauli Lauhakangas: Pienkoneiden ja kaupallis-hallinnollisten tietokoneiden tarkastelua. - Erikoistyö.
C-1980-27
Teemu Kerola: Eräiden muistiviitemallien pätevyys segmentoivassa WS-muistinhallintaympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-28
Merja Kerola: HOHTO-ohjaustiedoston toteuttaminen UNIVAC-1108 tietokoneen DMS 1100-järjestelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-29
Urpo Löfbacka & Päivi Rajakangas & Risto Terkki: MUMPS-järjestelmän tiedonhallintaosan toteutus MIKKO 3/36-tietokoneella. - Erikoistyö.
C-1980-30
Ari Ahtiainen: Ohjelman elinikäfunktio virtuaalimuistissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-31
Erja Laine: Tietokantojen uudelleenorganisointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-32
Erkki Mäkinen & Jarmo Vikman: HLP:n attribuuttikieliopin sisäänlukuosan siirto PL/I:lle. - Erikoistyö.
C-1980-33
Harri Pohjanlahti: BLI-paikallisuusmalli segmentoivassa virtuaalimuistiympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-34
Pertti Vanhatalo: Opintosuoritustiedoston uudelleenorganisointi. - Erikoistyö.
C-1980-35
Martti Raudasoja: Suoritusrekisterin luonti aktuaarirekisteristä. - Erikoistyö.
C-1980-36
Maria Stigzelius: Studieprestationsregistrets organisationsalternativ. - Erikoistyö.
C-1980-37
Matts Hertsberg: Förverkligandet av registreringen av studerandenas grunddata på B-6700 datorn. - Erikoistyö.
C-1980-38
Ari Autio: Yliopiston opetustilojen käyttötietojen päivitys- ja tiedotussysteemi. - Erikoistyö.
C-1980-39
Kristiina Ruotsalainen: Atk-pohjainen kirjallisuusviitepalvelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-40
Marjut Siintola: HLP-metakielen syntaksin itsekuvaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-41
Timo Keränen: VSAM-saantimenetelmän analysointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-42
Mats Haglund: MIKKO 3:sta ja sen käyttöjärjestelmästä RTX II. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-43
Juha Jääskeläinen: Pientietokoneen ja suurtietokoneen suorituskykyjen vertailu kustannusten osalta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-44
Virpi Rämä: Ohjelmoinnin työmäärätekijäin tilastollinen selvittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-45
Pekka Tikkanen: Tietokonekonferenssit. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-46
Pirjo Kärkäs: Esitutkimuksen problematiikka. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-47
Harri Salmela: Systeemityön päätöstilanteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-48
Juhani Rajamäki: Atk-toiminnan uhkatekijät poikkeuksellisissa oloissa. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1980-49
Hilkka Laitinen: Systeemityön suoritteet ja tuottavuus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-50
Tiina Niemi: Pohjolan Moniturva-alennuksen toteutus. - Erikoistyö.
C-1980-51
Kari Järveläinen: Varauspyyntöjen keruusysteemi. - Erikoistyö.
C-1980-52
Seppo Helminen: Seismisen monipisteaseman detektorin suunnittelu ja ohjelmointi. - Erikoistyö.
C-1980-53
Riitta Mölsä: ISAM-ohjelmisto Data General Corporationin pientietokoneille. - Erikoistyö.
C-1980-54
Hannu Erkiö: On the worst case of shellsort. - Tekninen raportti.
C-1980-55
Osmo Wilska: Tietojenkäsittelyopin laitoksen opetushallinnon päätekäyttöinen päivitysohjelmisto. - Erikoistyö.
C-1980-56
Ossi Korhonen & Kari Reiman & Päivi Rinta-Jaskari: Kirjastosysteemin toteutus. - Erikoistyö.
C-1980-57
Raija Karpola & Marjatta Rönkä: Opintosuoritusten rekisteröintijärjestelmän päivitys- ja raportointiohjelmistoa, osa II. - Erikoistyö.
C-1980-58
Erkki Koponen: Opintosuoritusten rekisteröintijärjestelmän päivitys- ja raportointiohjelmistoa, osa I. - Erikoistyö.
C-1980-59
Tauno Nieminen: TT-COBOL-esikääntäjän siirto B6700-laitteistolle. - Erikoistyö.
C-1980-60
Juho Oilinki: Atk-käsikirja Helsingin kaupungin energialaitokselle. - Erikoistyö.
C-1980-61
Ritva Viiri: B6700 Extended ALGOL -ohjelman siirtäminen B6700 PASCALille. - Erikoistyö.
C-1980-62
Ilkka J. Haikala: Methodology and statistics of program behaviour measurements. - Tekninen raportti.
C-1980-63
Erkki Leikkari: Ohjelmistonsuunnittelu tietosysteemin rakentamismallissa: suunnittelun vaiheistus. - Erikoistyö.
C-1980-64
Susanna Kinnunen & Hilkka Niemelä: EKOMIS-yritystietojärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1980-65
Pekka Orponen & Henry Tirri: Reduktiokielen toteuttaminen tietovuojärjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1980-66
Jyrki Pyykkö: C-Euclid -kääntäjän koodin generoinnin toteutus HLP-metakääntäjällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-67
Erkki Laaksonen: Tietomallit. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-68
Liisa Kortessalo: HLP:n alkiorakenteen kuvauskielen kuvaus HLP:llä. - Erikoistyö.
C-1980-69
Eino Kainulainen: Systeemityön eri osatehtävien työmäärien arviointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-70
Risto Terkki: MUMPS-järjestelmien toteutuksesta. - FK-aine.
C-1980-71
Kai J. Kivimäki: HONEYWELL 66-sarjan tietokoneiden tiedonhallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-72
Nina Willman: Käskysarjan optimointialgoritmien kuvaus attribuuttikieliopeilla. - Erikoistyö.
C-1980-73
Nina Willman: Käskysarjan optimointialgoritmien kuvaus attribuuttikieliopeilla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-74
Seija Yrjönen: Tietosysteemin testaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-75
Esko Ukkonen & Eljas Soisalon-Soininen: LALR(k) Testing is PSPACE-complete. - Tekninen raportti.
C-1980-76
Ari Heiskanen: Toimivan atk-järjestelmän mittauskelpoiset ominaisuudet. - Tekninen raportti.
C-1980-77
Jouni Asp: PASCAL-HB-ohjelmointikielen syntaksi ja staattinen semantiikka HLP-metakääntäjälle. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-78
Petri Kutvonen: MOPO-käsikirja. - Tekninen raportti.
C-1980-79
Ilkka Haikala & Petri Kutvonen: MOPO-järjestelmän systeemisuunnitelma. - Tekninen raportti.
C-1980-80
Anne Pitkänen: Muistipalautusalgoritmien simuloiminen käyttäen muistiviitejonoja. - Erikoistyö.
C-1980-81
Reijo Häkkinen & Olli-Pekka Tuovinen: MIKKO 3/36 etäiseräjärjestelmän toteutus. - Erikoistyö.
C-1980-82
Tarja Hjorth & Ari Ovaskainen & Talvikki Yliruusi: TEXT II-tekstinkäsittelysysteemin kuvaus. - Erikoistyö.
C-1980-83
Satu Kettunen: MIKKO/BASIC-järjestelmän toteutuksen kuvaus. Osa III: Kääntäjä. - Erikoistyö.
C-1980-84 Marja Pöyhönen:
BASIC-järjestelmä MIKKO 3-tietokoneelle: välitön suoritus ja muutoksia ohjausjärjestelmään. - Erikoistyö.
C-1980-85
Per Bäck: MIKKO-tietokoneen BASIC-järjestelmä/numeeristen lausekkeiden kääntäjä. - Erikoistyö.
C-1980-86
Jyrki Rantalainen: MIKKOFLOAT - MIKKO-tietokoneen liukulukuaritmetiikka. - Erikoistyö.
C-1980-87
Juha Vitikainen: STUDIO-järjestelmässä raportointi ja opetusohjelmiston tiedonvalintaohjelma. - Erikoistyö.
C-1980-88
Urpo Roti: STUDIO-järjestelmässä opiskelu ja opetusohjelmiston kirjanpito-ohjelma. - Erikoistyö.
C-1980-89
Pekka Hankiola: Atk-systeemityön tehokkuustiedon keruun automaatio. - Erikoistyö.
C-1980-90
Tuula Holopainen: MIKKO/BASIC-järjestelmän kuvaus. Luku IV: Välikielitulkin toteutuksen kuvaus. - Erikoistyö.
C-1980-91
Tiina Mikonmäki: BASIC-järjestelmä MIKKO 3-tietokoneelle: ohjausjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1980-92
Juhani Hölsä & Markku Nervola: Opiskelijoiden perustietorekisterin päivitysjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1980-93
Mikko Koskinen: Luokanvaihdon toteutus suljetuissa jonoverkkomalleissa QNET-ohjelmassa. - Erikoistyö.
C-1980-94
Eija Myllyntausta: STUDIO-järjestelmän kurssinlaadinnan avustaminen ja opetusohjelmiston ohjausohjelma. - Erikoistyö.
C-1980-95
Pentti Parviainen: Tietokoneen avustaman opetuksen tietokantajärjestelmän (STUDIO) tietokanta. - Erikoistyö.
C-1980-96
Tapio Köppä: Dynaaminen jatkoaloitusjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1980-97
Jorma Martikainen: Tietojenkäsittelykustannusten veloittaminen hyväksikäyttäjiltä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-98
Sinikka Heikkilä & Pekka Pellinen & Merja Perho: Kieliopillisen tietokantamallin toteutus. - Erikoistyö.
C-1980-99
Pirkko Karhila: Tutkakaiun liikkeen seuraaminen. - Erikoistyö.
C-1980-100
Irmeli Auvinen & Pentti Eskelinen & Liisa Halttunen: Kirjastosysteemin toteutus. Osa II. - Erikoistyö.
C-1980-101
Jaakko Kilpeläinen: Ohjelmistot kaupallisen toiminnan kohteena. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-102
Jorma Puumalainen: BASIC-järjestelmä MIKKO3-tietokoneelle. Osa 5: Takaisinkääntäjä. - Erikoistyö.
C-1980-103
Seppo Sippu & Eljas Soisalon-Soininen: The complexity of uniform LALR(k) testing. - Tekninen raportti.
C-1980-104
Keijo Kouvonen: MIXAL-järjestelmän simulaattoriosan toteutus PASCAL-kielellä. - Erikoistyö.
C-1980-105
Riitta Juvonen: MIXAL-järjestelmän kääntäjäosan toteutus PASCAL-kielellä. - Erikoistyö.
C-1980-106
Arto Wikla: Ohjelmointikielten semantiikan määrittely Hoare-menetelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1980-107
Ensio Jurkkola: PASCAL-HB -kääntäjän muunnos standardia vastaavaksi. - Erikoistyö.
C-1980-108
Yrjö Utti: PASCAL-HB -kielen kääntäjän muuttaminen standardi-PASCAL-kielen mukaiseksi syöttö- ja tulostuslauseiden osalta. - Erikoistyö.
C-1980-109
Marketta Kuujo: Erään tietojärjestelmän kuvaus kahdella esittelykielellä. - Erikoistyö.
C-1980-110
Simo Töyrä: Mikrotietokoneen ohjelmointi. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1980-111
Jarmo Ahlström & Erkko Hurme & Ari Rikkilä: MOPO-järjestelmän tallennus- ja editointijärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1980-112
Jarmo Keinonen: Keskuspalvelijamallin likimääräinen ratkaiseminen. - Erikoistyö.
C-1980-113
Olli Malmivaara: Käteismuistisimulaattori. - Erikoistyö.
C-1980-114
Pekka Wirtanen: UNISCOPE-linjakuri MOPO-järjestelmään. - Erikoistyö.
C-1980-115
Pirjo Packalén: Obligaatiosovellutus. - Erikoistyö.

1981

C-1981-1
Timo Väisänen: MIKKO/BASIC-järjestelmän toteuttaminen. - Tekninen raportti.
C-1981-2
Leila Nyström: Kieliopillisen tietokantamallin kyselykielen toteutus. - Erikoistyö.
C-1981-3
Antti Kytömäki: Kieliopillisen tietokantamallin kyselykielen toteutus. - Erikoistyö.
C-1981-4
Elina Rantanen: Henkilökohtainen atk. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-5
Gösta Grahne: Adaptive features of a CAL system based on information retrieval. - Tekninen raportti.
C-1981-6
Seppo Sippu: The error handling part of HLP: a program description. - Tekninen raportti.
C-1981-7
Herbert W. Udd: CASM68000 - en assembler för MC68000. - Erikoistyö.
C-1981-8
Timo Jokiaho: Mikrotietokoneen käyttöjärjestelmän ydin. - Erikoistyö.
C-1981-9
Pirkko Tuominen: Kieliopillisen tietokantamallin kyselykielen toteutus: metatietokannan määrittelyproseduurit. - Erikoistyö.
C-1981-10
Jukka Teräväinen: Opiskelu STUDIO-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1981-11
Hannele Rantanen: Kolmen taloussuunnittelumallien laadinnassa käytetyn kielen vertailus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-12
Paula Nenonen: Pakkaustehtaan tosiaikaisen tilaustenkäsittelyjärjestelmän I vaihe. - Erikoistyö.
C-1981-13
Anneli Mattila: Burroughsin RJE-linjakuriohjelmiston toteuttaminen Mopossa. - Erikoistyö.
C-1981-14
Juha Riikonen: STUDIO-järjestelmän kurssinlaadinnan avustaminen. - Erikoistyö.
C-1981-15
Timo Nieminen: COBOL-ohjelmien suunnittelumenetelmien vertailu ja analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-16
Riitta Portman: STUDIO-järjestelmässä raportointi ja järjestelmän tietokanta. - Erikoistyö.
C-1981-17
Timo Korhonen: HDLC/SDLC-linjakuriohjelmiston suunnittelu ja ytimen toteutus MOPO:ssa. - Erikoistyö.
C-1981-18
Pekka Orponen & Henry Tirri: A case study in functional languages and data flow. - Tekninen raportti.
C-1981-19
Juha Mäkeläinen: COBOL-ohjelman kielen laajuuden määrittely. - Erikoistyö.
C-1981-20
Timo H. Koivisto: Käyttötoimintojen ohjaus ja valvontajärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1981-21
Matts Hertzberg: En analys och beskrivning av Svenska Handelshögskolans system för registrering av studentuppgifter och studieresultat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-22
Leena Tikkanen: Tilastollisen tietokannan toteuttaminen tietokannan hallintajärjestelmän avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-23
Eero I. Pukkala: Yksilön tietosuoja ja sen toteuttaminen Suomen syöpärekisterissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-24
Jouko Palmu: Sekvenssiohjausjärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-25
Erkki Koponen: Tasapainoitetut tiedostokaaviot ja peräkkäissaanti. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1981-26
Marja Vehviläinen: Näyttöpääteviestinnän ergonomia. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-27
A. Inkeri Verkamo: Sivuttavan ja segmentoivan virtuaalimuisinhallinnan vertailu. - Lisensiaatintutkielma.
C-1981-28
Anni Koskenniemi & Jorma Tuovinen: Asumistuen keskitetty maksatus, atk-ratkaisun kuvaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-29
Jorma Tuovinen: Asumistuen keskitetty maksatus, resurssien käytön analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-30
Tuomas Simonen: LC(k)-jäsentäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-31
Jorma Kasanen: Burroughsin DMSII-ohjelmiston suorituskykyanalyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-32
Jaana Helanterä: Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmän kuvaus ja analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-33
Markku Toivanen: Myynti- ja ostoreskontrasovellutukset pientietokoneella. - Erikoistyö.
C-1981-34
Risto Saikko: Pascal-kääntäjän laatiminen vyöryttämällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-35
Irmeli Rämö: Tietokoneen avustama suunnittelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-36
Erkki Tyrylahti: Tapaturmavakuutussovellutuksen resurssikulutuksen ja tiedostorakenteen analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-37
Kaij E. Karrus: Ohjelmoinnin tekniset apuvälineet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-38
Matti Laakso: Virtuaalikoneiden välinen yhteydenpito koodintarkistussovellutuksissa. - Erikoistyö.
C-1981-39
Irmeli Airaksinen & Anne Koiranen & Jouko Visuri: Ajoneuvorekisterijärjestelmän toiminnan ja atk-ratkaisun kuvaus. - Erikoistyö.
C-1981-40
Matti Björkbacka & Urpo Löfbacka & Päivi Rajakangas: MUMPS-järjestelmän toteuttaminen Mikko 3/36-tietokoneella. - Tekninen raportti.
C-1981-41
Anne Korpela: MUMPS-kielen semantiikan toteuttaminen Mikko 3/36-tietokoneella: komentojen ja primitiivien toteutus. - Erikoistyö.
C-1981-42
Heli Peltonen: MUMPS-tiedonhallintajärjestelmä: paikallisten muuttujien symbolitaulu. - Erikoistyö.
C-1981-43
Merja Saikkonen: MUMPS-kielen lausekkeiden, aritmetiikan ja funktioiden toteuttaminen Mikko 3/36-pientietokoneella. - Erikoistyö.
C-1981-44
Kimmo Ronkainen: Eräiden atk-järjestelmien kustannustehokkuudesta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-45
Seppo Partanen: DEC-linjakuriohjelmiston suunnittelu ja ytimen toteutus. - Erikoistyö.
C-1981-46
Eeva Hartikainen: HLP84: metakääntäjän syntaksianalyysiosan yleiskuvaus. - Erikoistyö.
C-1981-47
Sinikka Puukko: MOPO-järjestelmän tallennus- ja editointiohjelmiston laajennus. - Erikoistyö.
C-1981-48
Harri Laine: Semantic integrity and data base update in the grammatical data base model. - Lisensiaatintutkielma.
C-1981-49
Pekka Hirvonen: Concurrent Pascal-järjestelmän tulkin sovittaminen MIKKO3:lle. - Erikoistyö.
C-1981-50
Timo Koivisto: Concurrent Pascal virtuaalikoneen toteutus H66:lla. - Erikoistyö.
C-1981-51
Risto Heikkilä & Taina Känkänen & Markku Peltonen: Atk-teknisten ratkaisujen tutkintaohjelmat. - Erikoistyö.
C-1981-52
Sigrid Rostén: Esikääntäjä parametriohjatulle fysiikan havaintojen käsittelyohjelmalle. - Erikoistyö.
C-1981-53
Tuure Kivistö: Geologisen tutkimuslaitoksen geokemian osaston maaperäsysteemiin liittyvä lomitusjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1981-54
Seppo Olkinuora: MOPO-järjestelmän ja erityissovellutuksen liitäntä. - Erikoistyö.
C-1981-55
Katariina Mäenpää: Valtion henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään kuuluvan kuukausipalkkasysteemin kuvaus. - Erikoistyö.
C-1981-56
Risto Terkki: MUMPS-järjestelmän tietokannan hallintaosan toteutus MIKKO 3/36-pientietokoneella. - Tekninen raportti.
C-1981-57
Fredrik Franck: Helsingin telakan työsuunnittelun kyselyjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1981-58
Tarmo V. Kiuru: Jonoverkkomallin B6700-järjestelmälle. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-59
Karl-Erik Berg: Moninkertaisen tarkkuuden aritmetiikkapaketti toteutettuna liukuluvuilla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-60
Otto Nurmi: LR-ehdon toteuttaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-61
Simo Jortikka: MOPO-järjestelmän kuvaruutueditori. - Erikoistyö.
C-1981-62
Reijo Kalervo Sihvonen: Kvadraattinen approksimatiivinen algoritmi geometrisessa ohjelmoinnissa. - Erikoistyö.
C-1981-63
Seppo Räsänen: SMIN-algoritmin analyysi segmentoivassa virtuaalimuistinhallinnassa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-64
Matti Holopainen: Concurrent Pascal -järjestelmän sovittaminen MIKKO3-tietokoneelle. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-65
Heikki Vatanen: Systeemisuunnittelun automaattiset apuvälineet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-66
Kari Korhonen: MOPO-tekstinkäsittelyjärjestelmän kehitys. - Erikoistyö.
C-1981-67
Lasse Tolvanen: Tietokoneen avustaman opetuksen tietokantajärjestelmän (STUDIO) apuohjelmien toteutus ja mallikurssi. - Erikoistyö.
C-1981-68
Hannu Viitaniemi: Tietokoneen avustaman opetuksen tietokantajärjestelmän (STUDIO) raportointiohjelmiston toteutus. - Erikoistyö.
C-1981-69
Pekka Pekkarinen: Tietokoneen avustaman opetuksen tietokantajärjestelmän (STUDIO) opetuksen ohjausohjelmiston toteutus. - Erikoistyö.
C-1981-70
Leena Puntanen: Tietokoneen avustaman opetuksen tietokantajärjestelmän (STUDIO) kurssinlaadintaohjelmiston toteutus. - Erikoistyö.
C-1981-71
Inkeri Nieminen: PSL-määrittelykieli. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-72
Leo Ekholm: Käyttöjärjestelmän B6700 NCP rakenne: syöttö- ja tulostusjärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-73
Kaarina Iivonen: Tietokantajärjestelmiin liittyvät raportointiohjelmistot. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-74
Erkki Leikkari: Pakettikytkentäisen X.25-suositukseen pohjautuvan datayhteyden toteuttaminen yleistä tiedonsiirtoverkkoa hyväksikäyttäen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-75
Liisa Hakola: IBM:n laitteistolla toteutettujen tietokannan hallintajärjestelmien talletusrakenteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-76
Timo Vilenius: MIKKO/BASIC-järjestelmän laajennus/kääntäjä ja takaisinkääntäjä. - Erikoistyö.
C-1981-77
Jorma Väänänen: HLP84 metakääntäjä: syntaksianalyysirutiineja sisältävä aliohjelmapaketti. - Erikoistyö.
C-1981-78
Pertti Ketola: TKK:n PASCAL-S tulkin sovittaminen B6700:lle. - Erikoistyö.
C-1981-79
Pekka Kytömäki: HLP84 metakääntäjä: kieliopin sisäänluku ja tulostus sisäisestä esityksestä. - Erikoistyö.
C-1981-80
Timo O. Alanko & A. Inkeri Verkamo: Segmentation, paging, and optimal page sizes in virtual memory. - Tekninen raportti.
C-1981-81
Risto Terkki: MIKKO/MUMPS-järjestelmän tietokannan hallintaosan analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1981-82
Rita Huttunen: MIX:n ydin: prosessien välinen synkronointi ja kommunikointi. - Erikoistyö.

1982

C-1982-1
Kari Pääkkö: Hajautetun tietokannan päivityksen synkronointialgoritmin simulointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-2
Veijo Kuosmanen & Markku Laakso: Systeemityön apuvälineet. - Erikoistyö.
C-1982-3
Seppo Sippu & Eljas Soisalon-Soininen: On LL(k) parsing. - Tekninen raportti.
C-1982-4
Arvo Aivio: Pientiedostojen hallinta ja ylläpito yliopistollisessa laskentakeskuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-5
Mikko Koskinen: Moniajoasteen säätely virtuaalimuistiympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-6
Anne Pitkänen: Eräiden likimääräisten LRU- ja DWS-algoritmien vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-5
Seppo Sippu: Experiments with an error handling technique. - Tekninen raportti.
C-1982-8
Timo Kurki: Lapsilisien keskitetty maksatusjärjestelmä: atk-tekninen analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-9
Kari Nyman: B6700 levytilan hallintaproblematiikkaa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-10
Matti Sarjakoski: Attribuuttien tilanvarausmenetelmä HLP-metakääntäjässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-11
Henry Tirri: Rinnakkaisten laskentajärjestelmien perusominaisuuksista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-12
Timo Kurki & Irja Kuronen: Lapsilisien keskitetty maksatusjärjestelmä: atk-ratkaisun kuvaus. - Erikoistyö.
C-1982-13
Arto Perttilä: Basic-järjestelmä Mikko3-tietokoneelle: editori. - Erikoistyö.
C-1982-14
Esko Riste: HLP84 metakääntäjä: ohjausosa. - Erikoistyö.
C-1982-15
Matti Lukkari: Päätetyöskentely, ongelmia ja ratkaisupyrkimyksiä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-16
Jorma Hutri: IBM S/370 -tietojenkäsittelyjärjestelmän etäiskäsittelymahdollisuudet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-17
Irmeli Airaksinen: Opiskelijatietojärjestelmän atk-teknisten toteutusvaihtoehtojen analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-18
Ellen Lappalainen: DBDS/HULDA: syöttöjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1982-19
Viveca Blomkvist: Konstruktion av en SLR(1)-syntax för Pascal samt testning av dess analysator. - Erikoistyö.
C-1982-20
Ossi Pohjola: DBDS/HULDA: yleissuunnittelu. - Erikoistyö.
C-1982-21
Ilpo Parviainen: DBDS/HULDA: tulostusjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1982-22
Erkki Mäkinen: Ajoneuvorekisterin kyselyjärjestelmän tiedostorakenteen suunnittelu suunnittelumalleja käyttäen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-23
Timo Jokiaho: Sanomaväylä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-24
Osman Ainetdin: MOPO-järjestelmän tekstinkäsittelyohjelmisto. - Erikoistyö.
C-1982-25
Maria Seppä: Ohjelmointikieli PL/MIKKO. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-26
Mervi Malmi: Relaatiomallin toteuttaminen tietokannan hallintajärjestelmän avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-27
Olli-Pekka Tuovinen: Linjakureista ja niiden toteutuksesta pientietokoneella. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-28
Kaija Hiitola: Pascal-kielen staattisen semantiikan kuvaus attribuuttikielioppina. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-29
Computer Science at the University of Helsinki. - Tekninen raportti.
C-1982-30
Risto Hietanen: C/MPS: alustava toteutussuunnitelma. - Tekninen raportti.
C-1982-31
Eljas Soisalon-Soininen & Derick Wood: Optimal algorithms to compute the closure of a set of iso-rectangles. - Tekninen raportti.
C-1982-32
Erja Suikkanen: HLP84 metakääntäjä: rekursiivisesti etenevän jäsentäjän muodostus. - Erikoistyö.
C-1982-33
Pentti Vickholm: Kirjastosysteemin laajentaminen I - Erikoistyö.
C-1982-34
Tiina Taavitsainen: Kirjastosysteemin laajentaminen II - Erikoistyö.
C-1982-35
Jaana Nihtilä & Ritva Rautio: Kirjastosysteemin tarkkailusuunnitelma. - Erikoistyö.
C-1982-36
Jouko Lehto: Rinnakkaisten prosessien käsittely ohjelmointikielissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-37
Ritva Baarman: Tietosysteemin laadun kokeellinen määrittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-38
Pertti Vanhatalo: Suorakäyttöisen levytilan hukkakäyttö eräässä IBM/OS-installaatiossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-39
Erkki Riekkola: PL/MIKKO-ohjelmointikielen HLP-kääntäjä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-40
Seppo Partanen: Koetinkuormat päätekuormituksen kuvaamisessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-41
Tauno Nieminen: Pientietokoneen käyttöjärjestelmän tiedonhallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-42
Jari Vierros: Modulit ohjelmointikielissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-43
Tiina Mikonmäki: Ohjelmointijärjestelmän dokumentointi käyttäjälle. - Pro gradu -tutkielma.
Tiina Mikonmäki: Mikko/Basic-järjestelmän käyttöohje. - Tekninen raportti.
C-1982-45
Ilkka Haikala: Mopo: yleiskuvaus. - Tekninen raportti.
C-1982-46
Pirjo Packalén: CODASYL-tyyppisen tietokannan yhtenäisyyden valvonta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-47
Lea Valkeajärvi: Tietohakemiston käyttömahdollisuudet systeemityössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-48
Aino Mankinen: DMSII-järjestelmän kuvaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-49
Seppo Sippu & Eljas Soisalon-Soininen: On the complexity of LL(k) testing. - Tekninen raportti.
C-1982-50
Henry Tirri: Simulation, reduction, and preservation of correctness properties of parallel systems. - Tekninen raportti.
C-1982-51
Heikki Mannila & Kari-Jouko Räihä: On the relationship of minimum and optimum covers for a set of functional dependencies. - Tekninen raportti.
C-1982-52
Heikki Kotiranta & Jukka Vornanen: Systeemityön apuvälineet. - Erikoistyö.
C-1982-53
Yrjö Mod: Honeywell 66 -tietokonelaitteiston kuormitusseurantajärjestelmä. - Laudaturerikoistyö.
C-1982-54
Pirjo Aakio: Kurssinlaadinta- ja raportointiohjelmiston testaus ja kehittäminen STUDIO-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1982-55
Olli-Pekka Husari: Vastausten tunnistusohjelmat STUDIO-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1982-56
Jukka Lehtoranta: Opetusta ohjaavan ohjelmiston testaus ja kehittäminen STUDIO-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1982-57
Anita Toivonen: Basic-kurssin laatiminen STUDIO-järjestelmällä. - Erikoistyö.
C-1982-58
Gösta Grahne: Datorstödd undervisning. - Laudaturavhandling.
C-1982-59
Eljas Soisalon-Soininen: On computing approximate convex hulls. - Tekninen raportti.
C-1982-60
Jouko Visuri: Opiskelijatietojärjestelmän informaatiosisällön analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-61
Jukka Paakki: HLP-metakääntäjällä tuotetun C-Euclid-kielen kääntäjän optimointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-62
Kare Jääskeläinen: Lajittelu eräässä atk-installaatiossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-63
Kai Koskimies & Kari-Jouko Räihä: Modeling of space-efficient one-pass translation using attribute grammars. - Tekninen raportti.
C-1982-64
Risto Terkki: B+-puurakenteinen hakemisto-ohjelmisto. - Tekninen raportti.
C-1982-65
Sinikka Skyttä: TOTAL: tietokannan hallintajärjestelmän talletusrakenteen kuvaus, vaihtoehdot sekä jäljityskustannukset. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-66
Esko Ukkonen: On a technique for proving lower bounds in the linear decision tree model. - Tekninen raportti.
C-1982-67
Esko Riste: Kirjoitusvirheiden korjaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-68
Teuvo Rautio: Tosiaikajärjestelmien yleispiirteet ja toimintaperiaatteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-69
Heimo Laamanen: Käyttöjärjestelmän B7800 MCP rakenne: yleiskuvaus ja sisäisen suojauksen näkökohdat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-70
Liisa Räihä: Ohjelmointikielten makropiirteet ja niiden implementointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-71
Yrjö Utti: Tietotyypit ohjelmointikielissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-72
Timo Alanko & Hannu Erkiö & Ilkka Haikala: Virtual memory behaviour of some sorting algorithms. - Tekninen raportti.
C-1982-73
Hannu Erkiö & Risto Terkki: B+-puu tietokannan hallintajärjestelmän hakemistorakenteena: kokeellinen tutkimus. - Tekninen raportti.
C-1982-74
Marjatta Rönkä: Käänteistiedoston käänteisyysasteen kustannusanalyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-75
Heikki Aulio: Atk-toiminnan sisäisen tehokkuuden tunnusluvut ja niiden mittaaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-76
Eija Korpela: Informaatiojärjestelmien määrittelyyn käytettävien metodiikkojen vertailua. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-77
Tuomo Kaukonen: Tiedonsiirto-ohjelmiston kuljetuskerroksen toteutus MOPO-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1982-78
Jukka Riihimäki: DCT1000 linjakuri MOPO-järjestelmään. - Erikoistyö.
C-1982-79
Markku Karivaara: Mikko/Basic-järjestelmän merkkijono-operaatioiden laajennus sekä formatoitu tulostus. - Erikoistyö.
C-1982-80
Hannu Pankakoski: X.25 pakettitason syöttöyhteyden toteutus. - Erikoistyö.
C-1982-81
Kyösti Könönen: DL/1-tietokannan hajautin. - Erikoistyö.
C-1982-82
Timo Larmela: Pascal-S Mikko 3:lle: muistinhallinta, symbolitaulut, koodingenerointi ja näiden apurutiinit. - Erikoistyö.
C-1982-83
Hannu Joensuu: Pascal-S Mikko 3:lle: lauseiden kääntäminen. - Erikoistyö.
C-1982-84
Sirkka Liisa Keskinen: Pascal-S Mikko 3:lle: määrittelyjen kääntäminen. - Erikoistyö.
C-1982-85
Merja Kalttonen: Pascal-S Mikko 3:lle: lausekkeiden kääntäminen. - Erikoistyö.
C-1982-86
Taina Hämäläinen: Pascal-S Mikko 3:lle: MOPO:n editorin sovitus. - Erikoistyö.
C-1982-87
Ilkka Lehtonen & Ismo Uuskoski: PSL/PSA-apuvälineen kokeilu Valtiokonttorin eläkesysteemin rakentamisessa. - Erikoistyö.
C-1982-88
Markku Parrila: Prototyypittäminen IMSPILOT-järjestelmällä. - Erikoistyö.
C-1982-89
Kari Reiman: Ohjelmoijan tehtäväkenttä ja työtapa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-90
Harri Kokkonen: Ajoneuvorekisterijärjestelmän käytön ja vaikutusten analyysi. - Tekninen raportti.
C-1982-91
Lassi Juutinen: Ada-kielen osajoukon attribuuttikielioppi. - Tekninen raportti.
C-1982-92
Reijo Toivonen: Tulkinta ohjelmointikielen toteutuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-93
Pekka Pellinen: CODASYL-tyyppisen tietokannan hallintajärjestelmän suunnittelu Mikko 3-laitteistolle. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-94
Ilpo Parviainen: Moniavainetsintä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-95
Heikki Mannila: Merkkausalgoritmit. - Erikoistyö.
C-1982-96
Antti Mauranen: Eräiden rationaalisten avointen menetelmien numeerinen käyttäytyminen. - Erikoistyö.
C-1982-97
Jari Simolin: X.25 pakettitason varsinaisen käsittelyosan toteutus. - Erikoistyö.
C-1982-98
Olli Holma: SNA-verkkoliitännän toteutus: tiedonsiirron protokollat. - Erikoistyö.
C-1982-99
Timo Väisänen: Mikko 3/Pascal-S järjestelmän käyttöohje. - Tekninen raportti.
C-1982-100
Jyrki Rantalainen: Liukuluvut ja matemaattiset alkeisfunktiot mikrotietokoneissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-101
Jyrki Rantalainen: MIKKOFLOAT: Mikko3-tietokoneen aritmetiikka- ja funktiopakkaus. - Tekninen raportti.
C-1982-102
Ralph-Johan Back & Heikki Mannila: A semantic approach to program modularity - Tekninen raportti.
C-1982-103
Timo Näsäkkälä: SNA-verkkoliitännän toteutus: tiedonsiirron ohjaustason sekä tiedon esitystason protokollat. - Erikoistyö.
C-1982-104
Tiina Niemi: Hierarkkisten kuvaustekniikoiden vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1982-105
Heli Koskinen: TEX-järjestelmän tulostiedoston purkaminen tavalliselle rivikirjoittimelle. - Erikoistyö.
C-1982-106
Reijo Korhonen: TEX-järjestelmän kirjakkeiden rasterikuvausten muuntaminen vektorikuvauksiksi. - Erikoistyö.
C-1982-107
Markku Toivola: TEX-järjestelmän tulostiedoston purkaminen Diablolle. - Erikoistyö.
C-1982-108
Reijo Korhonen &Heli Koskinen & Markku Toivola: TEX-järjestelmän tulostiedoston jäsennys. - Laudaturerikoistyö.
C-1982-109
Kari Järveläinen: Tietokoneshakki. - Pro gradu -tutkielma.

1983

C-1983-1
Jari Veijalainen: MPS 10 -tietokoneen käyttöjärjestelmän muistinhallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-2
Jukka Teräväinen: Tietokoneverkon turvaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-3
Tapio Penttinen: Mikko 3 RTX II -käyttöjärjestelmän rakenneperiaatteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-4
Hilkka Niemelä: Tiedoston alkuperäisen järjestyksen hyväksikäyttö lajittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-5
Jarmo Keinonen: Jonoverkkomallin ratkaiseminen iteratiivisella likimääräismenetelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-6
Hannu Peltola: Nukleotidisekvenssin määrityksen apuohjelma. - Erikoistyö.
C-1983-7
Kaleva Torppa: Sivun koon optimointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-8
Ari Rikkilä: Muistisegmenttien sisäinen paikallisuus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-9
Heikki Mannila & Esko Ukkonen: A simple linear-time algorithm for in situ merging. - Tekninen raportti.
C-1983-10
Ralph-Johan Back & Heikki Mannila & Kari-Jouko Räihä: Derivation of efficient marking algorithms for acyclic lists. - Tekninen raportti.
C-1983-11
Esko Ukkonen: Upper bounds on the size of LR(k) parsers. - Tekninen raportti.
C-1983-12
Timo Väisänen: Mikko/Basic-järjestelmän laajentaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-13
Timo Karvi: HLP84 metakääntäjä: selausohjelman muodostaminen äärellisestä automaatista. - Erikoistyö.
C-1983-14
Ari Räikkönen & Risto Fagerholm: DDA/HULDA: QM-kyselykielen toteutus. - Erikoistyö.
C-1983-15
Ari Mutanen: Pakettivälittimen yleiset osat. - Erikoistyö.
C-1983-16
Irja Pyykkö: Pakettivälittimen verkkoliitännän pakettitason suunnitelma. - Erikoistyö.
C-1983-17
Tapio Lahtinen: Pakettivälittimen PAD kuljetustason toteutus CHILL-ohjelmointikielellä. - Erikoistyö.
C-1983-18
Veikko Kontio: PAD:iin liitettyjen asynkronisten päätteiden ohjausmodulin kuvaaminen CHILL-ohjelmointikielellä CCITT:n suositusten X.3 ja X.28 mukaisesti. - Erikoistyö.
C-1983-19
Timo Korhonen: HDLC/SDLC-linjakuriohjelmiston suunnittelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-20
Pekka Orponen: Polynominen aikavaativuushierarkia. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-21
Ilkka Haikala & Harri Pohjanlahti: On the BLI-model of program behaviour. - Tekninen raportti.
C-1983-22
Ralph-Johan Back & Heikki Mannila: On the suitability of trace semantics for modular proofs of communicating processes. - Tekninen raportti.
C-1983-23
Jouni Arvola: Arvoalueen rajauskieli. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-24
Hannu Pankakoski: X.25-pakettitason toteutusten analysointia. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-25
Aija Hosia: Ada-kielen staattinen semantiikka: aliohjelmat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-26
Hilkka Sihvonen: öljykirjanpitojärjestelmän kuvaus ja analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-27
Anne Koiranen: Tietojen käsittelyn varmistaminen opintosuoritusten rekisteröintijärjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-28
Antti Kytömäki: Hajautusalueen laajentaminen yhteentörmäysten välttämiseksi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-29
Pentti Vataja: LR-jäsentäjän tilaohjelmien lomittaminen ja jäsentäjän toteutus jäsennysohjelmana. - Erikoistyö.
C-1983-30
Juha Mäkeläinen: Merkkijonon sovitusalgoritmit ja niiden sovellutuksia tekstinkäsittelyyn. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-31
Pekka Jutila: Autorekisterin kyselyjärjestelmän analysointi tietokantaratkaisua käyttäen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-32
Raimo Kuikka: Valmisohjelmistot hallinnollisten atk-järjestelmien rakenneosina. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-33
Per Bäck: Samarbetet mellan en stor och en liten dator. - Laudaturavhandling.
C-1983-34
Tapio Järä: Eräiden heurististen skedulointiperiaatteiden analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-35
Eeva Palosuo: Relaatiomallin normaalimuodot ja funktionaalinen riippuvuus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-36
Esko Ukkonen: Algorithms for approximate string matching. - Tekninen raportti.
C-1983-37
Ritva Brommels: DDA/HULDA: takaisinkääntäjä. - Erikoistyö.
C-1983-38
Jouni Honkavaara: DDA/HULDA: ylläpito- ja tulostusjärjestelmä, - Erikoistyö.
C-1983-39
Katriina Joki: DDA/HULDA: HULDA/compiler. - Erikoistyö.
C-1983-40
Mika Korhonen: Mekanismi shakkiasemien tallettamiseksi ja uudelleen esiintyvien asemien tunnistamiseksi. - Erikoistyö.
C-1983-41
Auli Rytkö: Valtiokonttorin eläketietojen rekisteröinnin kuvaus PSL/PSA-apuvälineellä ja eläketietojen rekisteröinti DMS II-tietokantaan. - Erikoistyö.
C-1983-42
Kari Virtanen: REPORT/EDIT-ohjelmiston kehitys: kirjasinohjausten toteutus. - Erikoistyö.
C-1983-43
Pekka Soikkeli: HULDA-kielisen käsitteellisen tason tietokantakuvauksen muunnos PSL-kielelle. - Erikoistyö.
C-1983-44
Juha Huttunen & Juha Suutala: IDMS-tietokantaympäristössä toimivan OADS-sovelluskehittimen soveltuvuus eläketietosysteemin toteutukseen. - Erikoistyö.
C-1983-45
Harri Laaksonen: Valtiokonttorin eläketietokannan kuvaus ja suunnittelu PSL/PSA-apuvälinettä käyttäen. - Erikoistyö.
C-1983-46
Kimmo Raatikainen: Rationaaliseksi modifioidun ja klassisen backward-menetelmän vertailujärjestelmän toteutus. - Erikoistyö.
C-1983-47
Heli Koskinen: Ohjelmiston kokeellinen suorituskykyanalyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-48
Riitta Portman: Toispuoleisten puiden lisäys- ja poistoalgoritmien tehokkuusvertailu - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-49
Solveig Kurtén: In- och utmatningen och dess inverkan på programbeteendet. - Laudaturavhandling.
C-1983-50
Keijo Kouvonen: Atk-graafinen ohjelmointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-51
Ritva Viiri: Ada-kielen staattinen semantiikka: tietotyypit. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-52
Esko Ukkonen: Finding approximate patterns in strings. - Tekninen raportti.
C-1983-53
Irmeli Sinkkonen: Käteismuistin vaikutus tietokoneen suorituskykyyn. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-54
Tero Eskolin & Sirkku Nieminen: C-kielen määrittelyjen ja lausekkeiden toteuttaminen MPS 10:lle. - Erikoistyö.
C-1983-55
Marketta Kuujo: Eräiden suunnittelun automaattisten apuvälineiden vertailu. - Tekninen raportti.
C-1983-56
Jari Veijalainen (toim.): Hajautetut tietokannat: englantilais-suomalainen sanasto. - Tekninen raportti.
C-1983-57
Simo Jortikka: Toimitinohjelmat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-58
Riitta Haavisto-Vihavainen: Kyselyjen käsittely hajautetuissa tietokantajärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-59
Kimmo Raatikainen: Kankeiden differentiaaliyhtälöiden numeeriseen ratkaisemiseen tarkoitetun suljetun lineaarisen ja avoimen rationaalisen backward-menetelmän vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-60
Heikki Mannila: Relaatiotietokantamallin sisältyvyysriippuvuudet. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1983-61
Pekka Orponen: The separation of NLIN from DLIN does not relativize. - Tekninen raportti.
C-1983-62
Jukka Riihimäki: REPORT/EDIT-ohjelmiston kehitys: laatikkokomentojen toteutus. - Erikoistyö.
C-1983-63
Harri Hakulinen: Tietokoneen avustaman opetuksen tietokantajärjestelmän (STUDIO) opetusliitännän tehostaminen. - Erikoistyö.
C-1983-64
Martti Jokela: Opettajaliitännän tehostaminen STUDIO-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1983-65
Risto Oksanen: Burroughs 7800-tietokoneen työnohjauskielen kurssi STUDIO-järjestelmälle. - Erikoistyö.
C-1983-66
Timo Karvi: Satunnaisalgoritmeista. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1983-67
Tiina-Lydia Pihlasviita: X.25-siirtoyhteystason protokolla LAPB, varsinainen käsittelyosa ja lukija. - Erikoistyö.
C-1983-68
Seija Tiainen: X.25-siirtoyhteystason protokolla LAPB, syöttöyhteys ja tulostusyhteys. - Erikoistyö.
C-1983-69
Kai Koskimies & Jukka Paakki: HLP84: semantic metalanguage and its implementation. - Tekninen raportti.
C-1983-70
Teijo Virtanen: Kekojen käyttöön perustuva ositusvaihtolajittelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-71
Ralph-Johan Back & A. Rantanen: Generalizing Lindstrom's tree marking algorithm to acyclic and cyclic lists. - Tekninen raportti.
C-1983-72
Eeva Hartikainen: Rekursiivisesti määritellyn funktion laskeminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1983-73
Pertti Eiskonen & Lasse Hohenthal: MPS 10 simulaattori. - Erikoistyö.
C-1983-74
Päivi Kuntonen: Hajautuksen suunnittelun apuvälineet: hajautussääntöjen määrittely. - Erikoistyö.
C-1983-75
Juha Puustjärvi: Hajautusratkaisun testaus kyselyjen avulla. - Erikoistyö.
C-1983-76
Tommi Ojala: Hajautetun tietokannan suunnittelun apuvälineet: hajautussääntöjen ylläpito. - Erikoistyö.
C-1983-77
Tapani Pörsti: Merkkijonovertailu graafisena esityksenä. - Erikoistyö.
C-1983-78
Jari Veijalainen: On distributed database management systems. - Tekninen raportti.

1984

C-1984-1
Veikko Kontio: Virtuaalipääteprotokollat ja -palvelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-2
Antti Mauranen: Avointen rationaalisten menetelmien automaattinen muodostaminen tavallisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseksi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-3
Eija Pent-Niemi: Hajautetun tietokannan suunnittelun apuvälineet: paikallisten käsitekaavioiden muodostaminen. - Erikoistyö.
C-1984-4
Wlodzimierz Kwasowiec: Equivalences in a concurrent programming language. - Tekninen raportti.
C-1984-5
Jorma Koskinen: LINC-opetusmateriaalin laatiminen STUDIO-järjestelmään. - Erikoistyö.
C-1984-6
Martti Melen: Graafinen kuvaeditori. - Erikoistyö.
C-1984-7
Rauli Salin: HLP:n avulla toteutettu staattisen semantiikan analysoija Ada-kielen osajoukolle. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-8
Tuomo Kaukonen: Kuljetuskerroksen yhteyskäytännön formaali kuvaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-9
Marja Peltokallio: Lomituslajittelun ja jaottelulajittelun vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-10
Kari Korhonen: Kanavanvarausprotokollan suorituskykyanalyysi paikallisverkoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-11
Fredrik Franck: Parallela funktioner inom sortering. - Laudaturavhandling.
C-1984-12
Hilkka Mattila: Tekstitiedon tiivistämiseen käytetyistä menetelmistä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-13
Ellen Lappalainen: Tietohakemistot hajautetussa tietokantajärjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-14
Heikki Mannila: Measures of presortedness and optimal sorting algorithms. - Tekninen raportti.
C-1984-15
Jaana Nihtilä: Hajautetun tietokannan tiedostojen ositus ja sijoitus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-16
Heikki Mannila & Derick Wood: A simple proof of the rectilinear art gallery theorem. - Tekninen raportti.
C-1984-17
Eljas Soisalon-Soininen & Derick Wood: Black-green-red height-balanced trees or on-the-fly restructuring of height-balanced trees. - Tekninen raportti.
C-1984-18
Hannu Pellikka & Simo Jolkkonen: X.25 siirtoyhteystason linjakuri LAPB. - Erikoistyö.
C-1984-19
Tiina Taavitsainen: Toipuminen hajautetussa tietokantajärjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-20
Anneli Tupala: Käsitteellisen tason tietomallit tietokannan suunnittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-21
Juha Vihavainen: Mikrotietokoneiden ohjelmankehitysvälineiden toteutus suurella tietokoneella. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-22
Vilho Pellinen: Jaotteluun perustuva osituslajittelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-23
Ismo Uuskoski: Attribuuttien riippuvuudet relaatiotietokannoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-24
Seppo Olkinuora: B7800-keskusyksikön rakenneanalyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-25
Ossi Korhonen: Ada-kielen soveltuvuus kaupallis-hallinnollisten tietojärjestelmien ohjelmointiin. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-26
Pirkko Tuominen: Valinta-algoritmeista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-27
Pekka Turkki: Relaatiotietokantojen suunnittelun apuvälineet: riippuvuusjoukon käsittelyalgoritmit. - Erikoistyö.
C-1984-28
Reijo Sivèn: Relaatiotietokantojen suunnittelun apuvälineet: normalisointialgoritmit. - Erikoistyö.
C-1984-29
Pekka Pöyhönen: UNIX-ED: käyttäjä- ja tiedostoliitännät sekä muistinhallinta. - Erikoistyö.
C-1984-30
Markku Berg: UNIX-editori: editorin runko. - Erikoistyö.
C-1984-31
Lauri Lyytinen: Restriktiokartan teko. - Erikoistyö.
C-1984-32
Jorma Kylätie: Kuvaruutunäytön muotoiluohjelma. - Erikoistyö.
C-1984-33
Maija Nervola: Vuorovaikutteisen tietojärjestelmän käyttäjäliitännän suunnittelu ja toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-34
Pekka Lehtonen: Dynaamisesti muuttuvat tietorakenteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-35
Osmo Wilska: Automaattisten apuvälineiden käyttö tosiaikaisten tietosysteemien suunnittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-36
Timo Näsäkkälä: IBM-verkkokaavan ohjelmistotekniset ratkaisut. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-37
Anne Bragge: Nukleotidijonon primäärirakenteen tilastointi. - Erikoistyö.
C-1984-38
Kai Koskimies (ed.): Computer Science at the University of Helsinki. - Tekninen raportti.
C-1984-39
Juha Suutala: Peruskäyttäjän apuvälineet atk-sovelluksen toteutuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-40
Ilkka Haikala & Petri Kutvonen: Split cache organizations. - Tekninen raportti.
C-1984-41
Lars Johan Sandell: UNINETT-filöverföringens övervakningsmodul. - Erikoistyö.
C-1984-42
Leena Kari: Tietokantasuunnittelun apuvälineitä. - Erikoistyö.
C-1984-43
Seija Lahtinen: RJE-linjakurin Mopo-toteutuksen testaus ja viritys. - Erikoistyö.
C-1984-44
Riitta Solla & Tuula Turtiainen: Laitoshallintojärjestelmän käsiteanalyysi. - Erikoistyö.
C-1984-45
Helvi Salminen: Restriktioentsyymien tunnistuskohtien haku. - Erikoistyö.
C-1984-46
Heikki Arhippainen: UNIX-editori: muistinhallinta. - Erikoistyö.
C-1984-47
Kari Rönkä: UNINETT-tiedostonsiirron protokollamoduuli. - Erikoistyö.
C-1984-48
Pertti Salonen: LINC-sovelluskehittimen suorituskyvyn tutkiminen. - Erikoistyö.
C-1984-49
Jari Kivelä: Marien menetelmä jonoverkkojen likimääräiseen ratkaisemiseen. - Erikoistyö.
C-1984-50
Tarja Savolainen: LINC-järjestelmään liittyvä editori. - Erikoistyö.
C-1984-51
Kari Karvinen: IBM PC Pascal: ohjelmien tyylianalysoija. - Erikoistyö.
C-1984-52
Taina Hämäläinen: Ohjelmanosien erikseenkääntäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-53
Sinikka Arvola: Mode-kielen for- ja case-lauseet. - Erikoistyö.
C-1984-54
Pasi Luoma-aho: Laboratoriokirjanpidon uudistus. - Erikoistyö.
C-1984-55
Mauri Saksio: MPS 10 dynaamiset käskysekvenssit. - Erikoistyö.
C-1984-56
Päivi Kuuppelomäki: Kommunikointikanavat Mode-kielessä. - Erikoistyö.
C-1984-57
Pentti Vickholm: Laitteistotekijät tietokantasuunnittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-58
Hannu Joensuu: C-kielen aliohjelmakirjaston toteuttaminen MPS 10 -tietokoneelle. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-59
Harri Laaksonen: Tietomallien väliset muunnokset. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-60
Ari Räikkönen: Hajautettu tietokantajärjestelmä ja OSI-malli. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-61
Sirkka Louhi: Salinvarausjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1984-62
Pekka Pinnioja: Tietosysteemin rakentaminen prototyyppiä hyväksi käyttäen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-63
Lasse Hohenthal: MPS 10:n Ada-arkkitehtuurin tehokkuudesta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-64
Harri Hakulinen: Relaatiotietokantakaavion suunnittelun lähestymistavat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-65
Niklas Holsti: A structured machine-oriented programming language for the Zilog Z80 microprocessor. - Erikoistyö.
C-1984-66
Olli Seppälä: Liukulukuaritmetiikan toteutus MPS 10 simulaattoriin. - Erikoistyö.
C-1984-67
Liisa Häkkinen: Mikrotietokoneella toteutettu apuväline interaktiiviseen näkemyssuunnitteluun. - Erikoistyö.
C-1984-68
Erkki Sutinen: Testiohjelmisto MPS 10:n C-toteutusta varten. - Erikoistyö.
C-1984-69
Jorma Koskinen: Kahden taulukkolaskentaohjelmiston vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-70
Heikki Mannila & Kurt Mehlhorn: A fast algorithm for renaming a set clauses as a Horn set. - Tekninen raportti.
C-1984-71
Tommi Ojala: Eheyssäännöt ja niiden tehokas toteuttaminen tietokannan hallintajärjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-72
Olli Holma: TD830 - linjakurin suorituskyvyn analyysi. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1984-73
Leena Koski: Sanomavälitysjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1984-74
Arja Karvinen: IBM PC PASCAL: ohjelmien muotoiluohjelma (Prettyprinter). - Erikoistyö.
C-1984-75
Merja Kalttonen: Ohjelmointiympäristöt ja virheenjäljitys. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-76
Anita Toivonen: Syklittömien tietokantakaavioiden ominaisuudet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-77
Marketta Saari & Juha Vilo: ISO:n OSI-mallin mukainen yhteystapahtumatason protokolla. - Erikoistyö.
C-1984-78
Jari Kortelainen: Suojausten ja varmistusten suunnittelu ja toteutus B1900-koneella ja LINC-sovelluskehittimellä. - Erikoistyö.
C-1984-79
Risto Kauppila: LINC-sovelluskehittimen yleiskuvaus ja demonstraatioesimerkki. - Erikoistyö.
C-1984-80
Jaakko Kauppi: Relaatiokannan suunnittelun apuvälineet: ohjelmiston runko. - Erikoistyö.
C-1984-81
Markku Kastepohja: Studio-järjestelmän kehittäminen ja LINC-sovelluskehittimeen liittyvän kuvaruutunäytön muotoiluohjelman käyttöohjeen laatiminen. - Erikoistyö.
C-1984-82
Risto Hietanen: C-ohjelmointikielen toteutus MPS 10 -pientietokoneelle. - Tekninen raportti.
C-1984-83
Reijo Ristell: Näyttöeditori mikrotietokoneelle: lohko- ja merkkijono-operaatiot. - Erikoistyö.
C-1984-84
Markku Laakso: Tiedostonsiirto avoimessa tietokoneverkossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-85
Kari Virtanen: Lähiverkkojen toiminnan kuvaus Mode-simulointijärjestelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1984-86
Jorma Tarhio & Esko Ukkonen: On the preprocessing algorithm for Boyer-Moore string matching - Tekninen raportti.

1985

C-1985-1
Sirkku Nieminen: Syntaksin ohjaamien toimittimien toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-2
Pekka Wirtanen: Kuljetuskerroksen toteuttaminen pakettiverkon isäntäkoneelle. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-3
Markku Korhonen: Aminohappokuvion paikallistaminen. - Erikoistyö.
C-1985-4
Esko Pulkkinen: Näyttöeditori mikrotietokoneelle: tiedostokäsittely. - Erikoistyö.
C-1985-5
Auvo Häkkinen: Mopo-liitäntä SM-4:n UNIX-järjestelmään. - Erikoistyö.
C-1985-6
Visa Rauste: Näyttöeditori mikrotietokoneelle: kuvaruudun käsittely. - Erikoistyö.
C-1985-7
Helena Peltomäki: Pascal-S Mikko 3:lle: virheenjäljittäjä. - Erikoistyö.
C-1985-8
Arto Perttilä: Optimaaliset binääriset etsintäpuut. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-9
Riitta Puuperä: Sovelluksen ylläpito. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-10
Pekka Soikkeli: Relaatiomallin soveltaminen tilastollisissa tietokantajärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-11
Timo Vilenius: Eräiden rationaalisten Rungen Kuttan menetelmien stabiilisuusominaisuuksien kokeellinen tutkimus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-12
Ilkka J. Haikala: Program behaviour in memory hierarchies. - Lisensiaatintutkielma.
C-1985-13
Maaret Virtanen: RM/T-mallin soveltaminen kohdenalyysiin henkilöstöhallinnon toiminnoissa. - Erikoistyö.
C-1985-14
Veli-Matti Pelho & Petri Suhonen: Laitoshallintajärjestelmä: työkulut ja keskustelujen kuvaukset. - Erikoistyö.
C-1985-15
Liisa Huovinen & Teija Juusti: Laitoshallintojärjestelmän käsiteanalyysi ja tietokantaratkaisu. - Erikoistyö.
C-1985-16
Ari Ovaskainen: Systeemityön taloudellinen ohjaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-17
Auli Rytkö: Virtuaalimuistilajittelun ja ulkoisen lajittelun vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-18
Markku Kuitunen: Mikrotietokoneen sovelluskehitysympäristöt. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-19
Hannele Valkonen: Nimeäminen ja osoittaminen tietokoneavusteisissa sanomajärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-20
Tapani Pörsti: Kääntäjän tuottaman koodin analysointi (MPS 10). - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-21
Maarit Kinnunen: äärellisten automaattien manipulointiohjelmisto. - Erikoistyö.
C-1985-22
Pirjo Tiilikka: Opetustietojärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1985-23
Urpo Löfbacka: Aikakomponentti tietomalleissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-24
Pirjo Peltola: Istuntotason protokollan varmistusmenettelyt. - Erikoistyö.
C-1985-25
Satu Rinta-Jaskari: LINC-sovelluksen tietohakemistojärjestelmän suunnittelu ja toteutus. - Erikoistyö.
C-1985-26
Eila Huusko: Sekvenssitietokannan implementointi ja tietokannasta haku. - Erikoistyö.
C-1985-27
Mirja Oksanen: LINC-sovelluksen laatijaa tukeva Lade-editori. - Erikoistyö.
C-1985-28
Risto Fagerholm: Digitaaliset etsintämenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-29
Reijo Ruuth: Mode-kielen osavälien toteutus. - Erikoistyö.
C-1985-30
Pekka Kandolin: Mode-virtuaalikoneen määrittely. - Erikoistyö.
C-1985-31
Liisa Kilpeläinen: LINC-sovellusten tietojen määrittelyn tarkennus. - Erikoistyö.
C-1985-32
Siiri Pajarinen: Istuntokerroksen varmistusmenettelyt: testikäyttäjä. - Erikoistyö.
C-1985-33
Hannu Hartikka: MPS10-assemblerseluskääntäjä B7800-tietokoneelle. - Erikoistyö.
C-1985-34
Juha Puustjärvi: Puoliliitokset. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-35
Markku Parrila: Editointiohjelmiston käyttö tietojärjestelmän suunnittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-36
Matti Vartiainen: Pienen tietokoneen levymuistin hallintarutiinit. - Erikoistyö.
C-1985-37
Pekka Turkki: Armstrong-tietokannat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-38
Jouni Honkavaara: Tietämyksen esittäminen ja käsittely asiantuntijajärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-39
Jari Simolin: Protokollien automaattinen toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-40
Jari Veijalainen & Lars Johan Sandell: On ISO/OSI FTAM protocol state tables. - Tekninen raportti.
C-1985-41
Lars Johan Sandell: Specifikation av ett virtualfilsystem med ett tillståndsautomatbaserat språk. - Laudaturavhandling.
C-1985-42
Kati Makkonen: Supernet-ohjelmiston siirto B7800-tietokoneelle. - Erikoistyö.
C-1985-43
Mikael Gardziella & Juhani Törnqvist: IAPX286-simulaattori. - Erikoistyö.
C-1985-44
Juha Pekka Kämäri: Merkkijonon kokoaminen lyhyistä jonoista. - Erikoistyö.
C-1985-45
Jari Ranimo: Pascal-jäljittimen muuttujien kysely ja päivitys. - Erikoistyö.
C-1985-46
Tuure Kivistö: Ohjelman vaiheiden määrittäminen ohjelman rakenteen perusteella. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-47
Ismo Turunen: Hajautetun tietokantajärjestelmän simulaattori: verkkokomponentti. - Erikoistyö.
C-1985-48
Ari Saukkonen: Grafiikkatulkki: komentokielen jäsennys, värien valinta ja kaaren piirto. - Erikoistyö.
C-1985-49
Heikki Virintie: Grafiikkatulkki: tekstin tulostus, pääteohjelma. - Erikoistyö.
C-1985-50
Jouko Ryynänen: Grafiikkatulkki: kuvaruudun alustus, kuvaruudun tyhjennys, viivan piirto ja pääteohjelman käyttöohje. - Erikoistyö.
C-1985-51
Ari Vanninen: Yleinen jonoverkkosimulaattori: käyttäjäliitäntä. - Erikoistyö.
C-1985-52
Jouni Räihä: Yleinen jonoverkkosimulaattori: tilastointiosuus. - Erikoistyö.
C-1985-53
Tero Peltola: Yleinen jonoverkkosimulaattori: simulointiosuus. - Erikoistyö.
C-1985-54
Jari Kivelä: Jonoverkon ratkaisu Marien menetelmällä. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1985-55
Marjut Suomalainen: Määrittelykielien analysoijista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-56
Pekka Pulksten: Tilastoiva Prolog-tulkki. - Erikoistyö.
C-1985-57
Tuula Turtiainen: Järjestyksen säilyttävä hajautus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-58
Petri Tumppila: Alkiojoukkojen muodostaminen Prolog-ohjelmasta. - Erikoistyö.
C-1985-59
Lassi Juutinen Kai Koskimies, Kari-Jouko Räihä & Jorma Sajaniemi: Ada-ohjelmointikielen englantilais-suomalainen sanasto. - Tekninen raportti.
C-1985-60
Eija Myllyntausta: Tietohakemistojärjestelmät ISAC-suunnittelumenetelmän yhteydessä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-61
Ritva Rautio: Lähiverkkojen kytkeminen julkisiin pakettikytkentäisiin verkkoihin. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-62
Tapio Huttunen: Ohjelmistotuotteen hallinnan tuki. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-63
Erja Nikunen: Samastusalgoritmeista. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1985-64
Jari Taipale: Grafiikkatulkki: alueen täyttö, suorakaiteen kopiointi. - Erikoistyö.
C-1985-65
Pentti Hyvärinen: Näyttöeditori mikrotietokoneelle. - Erikoistyö.
C-1985-66
Eero Pitkäpaasi: Pascal-jäljitin: jäljittimen pääohjelma. - Erikoistyö.
C-1985-67
Reijo Korhonen: Käyttäjäliitäntä henkilökohtaisissa tietokoneissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-68
Markku Karivaara: Funktionaalisen ohjelmointikielen toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-69
Anne Bragge: Prolog-ohjelmointiympäristöt. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-70
Harri Filén: Pascal-jäljitin, muuttujien osoitteen määritys. - Erikoistyö.
C-1985-71
Merja Mustonen: Pascal-jäljitin, osatoiminnot. - Erikoistyö.
C-1985-72
Tero Eskolin: Siirrettävän C-kääntäjän toteutus Nokian MPS 10 -tietokoneessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-73
Kari Karvinen: UNIX- ja MS/DOS-ohjelmointiympäristöjen vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-74
Juhani Helenius: Videotex-järjestelmä organisaation sisäisessä käytössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1985-75
Tiina Fontell: Hajautetun tietokantajärjestelmän simulaattori: käyttäjäliitännän, TM- ja DM-komponentin toteutus. - Erikoistyö.

1986

C-1986-1
Jukka Keskinen: PROTAN-ohjelmiston rakenne. - Erikoistyö.
C-1986-2
Elisa Griinari: Hajautetun tietokantajärjestelmän simulaattori: 2PL-ajoittaja. - Erikoistyö.
C-1986-3
Kai Koskimies: Object-oriented language processing with HLP84. - Tekninen raportti.
C-1986-4
Jukka Paakki: The implementation of the semantic part of HLP84. - Tekninen raportti.
C-1986-5
Pekka Hirvonen: Pascalin kuvaus Lisa-metakielellä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-6
Lea Summanen: PROTAN-ohjelmisto: Hestelle/Pascal-esikääntäjä. - Erikoistyö.
C-1986-7
Martti Tienari Kari Aaltonen & Jukka Keskinen & Kari Lehtinen & Lea Summanen: PROTAN - an Estelle based environment for protocol verification - a status report. - Tekninen raportti.
C-1986-8
Markku Korhonen: Ohjelmoijan valintojen vaikutus Cobol-74 -kielisten ohjelmien tehokkuuteen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-9
Martti Jokela: Luonnollisen kielen käyttö tietokantakyselyissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-10
Jukka Riivari: Esimerkkirelaatioihin perustuva riippuvuuksien etsinnän apuväline. - Erikoistyö.
C-1986-11
Juhani Kuittinen: HLP84: binaarirelaatio ja relaatiolause. - Erikoistyö.
C-1986-12
Leena Sivola: HLP84-metakääntäjä: jäsentäjien konstruointi relaatiolausekemenetelmällä. - Erikoistyö.
C-1986-13
Pasi Luoma-aho: Keskustelun kuvauksen tekniikat sovelluskehittimissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-14
Ari Vesalainen: Erätoimitin. - Erikoistyö.
C-1986-15
Kari Aaltonen & Kari Lehtinen: Protan-ohjelmisto: yhteistilojen analysointi. - Erikoistyö.
C-1986-16
Leena Kari: Kyselyn kattavuusmitta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-17
Riitta Solla: Kyselyn validointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-18
Lea Haaranen: Prolog-ohjelman kutsumallien muodostus. - Erikoistyö.
C-1986-19
Siiri Pajarinen: Protokollien automaattiset testausmenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-20
Veijo Virtanen & Kari Nummelin: Moniavainetsinnän tiedostoratkaisut. - Erikoistyö.
C-1986-21
Helena Peltomäki: Logiikkaohjelmointikielen tyypinmäärittelyt ja niiden toteutus tulkeissa ja kääntäjissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-22
Markku Berg: Rinnakkaisuuden käyttö logiikkaohjelmien toteutuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-23
Mirja Kiukas: Koettimen etsintä. - Erikoistyö.
C-1986-24
Markku Koponen: Simuloinnin transientin vaiheen tunnuslukujen arviointi. - Erikoistyö.
C-1986-25
Jaana Forsell: Kuljetuskerroksen luokan O Hestelle-kuvaus. - Erikoistyö.
C-1986-26
Elisa Griinari: Tietokannan varmistaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-27
Niklas Holsti: Askeltava laskentajärjestelmä. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1986-28
Tero Vanhala: VAX:lle laadittujen relaatiomallisten tiedonhallintajärjestelmien vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-29
Arto Ali-Kovero: Hajautetun tietokantajärjestelmän simulaattori: aikaleima-ajoittaja. - Erikoistyö.
C-1986-30
Pentti Roslakka: LADE-editorin toteutus. - Erikoistyö.
C-1986-31
Raimo Kangaskoski: LINC-sovellusten tietojen määrittelyn tarkennus. - Erikoistyö.
C-1986-32
Jorma Kylätie: Lomakepohjaiset toimiston tietojärjestelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-33
Pentti Vataja: Prolog-ohjelman alkiokokoelma. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-34
Heikki Mannila & Esko Ukkonen: The set union problem with backtracking. - Tekninen raportti.
C-1986-35
Simo Silander: Riippumattomien koetoistojen menetelmän ja lohkokeskiarvomenetelmän toteutukset simulointitulosten analysoimiseksi. - Erikoistyö.
C-1986-36
Sakari Hätönen: FTAM-protokollaelementtien esitystavan muunnos: käyttäjäliitäntä. - Erikoistyö.
C-1986-37
Tero Oittinen: FTAM-protokollaelementtien esitystavan muunnos: muunnosmoduuli. - Erikoistyö.
C-1986-38
Auvo Häkkinen: Mikrotietokoneiden suorituskyvyn vertailua koetinohjelmien avulla - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-39
Valtteri Tamminen: Tiedostopalveluprotokollan (FTAM) formaali spesifiointi Hestelle-kielellä. - Erikoistyö.
C-1986-40
Arja Lehtinen: LADE-tietohakemiston toteutus. - Erikoistyö.
C-1986-41
Satu Rinta-Jaskari: JSD-suunnittelumenetelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-42
Esko Pulkkinen: Ohjelmointikielet ohjelmoinnin alkeisopetuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-43
Sirkka Louhi: LINC-sovelluskehitin tietosysteemin prototyypin kehittämisen välineenä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-44
Pertti Salonen: DSS-järjestelmät ja niiden kehitysvälineet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-45
Markku Välilahti: Samankaltaisten hahmojen etsiminen. - Erikoistyö.
C-1986-46
Reijo Sihvonen: Geometrisen ohjelmoinnin algoritmeista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-47
Pekka Kilpeläinen: Aikaleimaava Prolog-tulkki. - Erikoistyö.
C-1986-48
Tiina-Lydia Pihlasviita: Keskusteluteorian käyttö protokollan kuvauksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-49
Jaakko Mauranen: Bezier-pintalappujen ja -käyräsegmenttien vuorovaikutteinen suunnittelu. - Erikoistyö.
C-1986-50
Ismo Turunen: A formal description of the X.25 packet level protocol specification in Estelle. - Tekninen raportti.
C-1986-51
Charles D. Woodward: CUBES-aliohjelmapaketti tietokoneavusteiseen B-splinimallittamiseen. - Erikoistyö.
C-1986-52
Heli Peltonen: Relaatioalgebran valinta-, projektio- ja liitosoperaation toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-53
Tarja Valtasaari: Näkemysten toteutustavat tietokannan hallintajärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-54
Charles D. Woodward: Free-form curve and surface construction with B-splines for computer-aided design: methods for cross-sectional design. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1986-55
Minna Olkinuora: Kurssinlaadintaohjelmiston ruutukehitin. - Erikoistyö.
C-1986-56
Jukka Rantanen: LADE-järjestelmän raportointiosan suunnittelu ja toteutus. - Erikoistyö.
C-1986-57
Päivi Nummelin & Kirsti Äystö: Tietokoneavusteisen opetuksen tekijäjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1986-58
Olli Lönnkvist: Relaatiokaavioiden käsittelijä. - Erikoistyö.
C-1986-59
Tiina Pilli: HLP84-järjestelmän ohjausosa. - Erikoistyö.
C-1986-60
Asko Suorsa: Helsinki Prolog: ohjelman asteittainen jäsentäminen ja sen sisäisen esityksen muodostaminen. - Erikoistyö.
C-1986-61
Timo Lehtimäki: Helsinki Prolog: ohjelman muuntaminen toimittimen käyttämästä esitysmuodosta tulkin käyttämään esitysmuotoon. - Erikoistyö.
C-1986-62
Pirkko Kokkala: Syntaksiohjattu Pascal-toimitin: abstraktipuu, generaattori ja primitiivijäsentäjä. - Erikoistyö.
C-1986-63
Kari Pulkka: Opetuksen ohjelmointiympäristö: syntaksiohjattu toimitin. - Erikoistyö.
C-1986-64
Anne Tupola: Syntaksiohjattu Pascal-toimitin: komentotulkki ja muotoilija. - Erikoistyö.
C-1986-65
Solveig Kurtén: The phase structure of program behaviour. - Tekninen raportti.
C-1986-66
Arto Puusa: HLP84 metakääntäjä: rekursiivisesti etenevän jäsentäjän virheestätoipuminen. - Erikoistyö.
C-1986-67
Jukka Vornanen: Matemaattis-luonnontieteellisen osaston kirjastolaitoksen tietokonepohjaisen luettelointijärjestelmän kehittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-68
Ilkka Hakamäki: Käyttöjoukkoalgoritmin simulointi ilman viitebittiä segmentoivassa ympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-69
Sigrid Rostén: Vuorovaikutteisen käyttöliittymän kommunikointikielet. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1986-70
Juha Vilo: Laitteistoväylän vaikutus järjestelmäarkkitehtuuriin. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-71
Martti Pitkänen: ASSI-arkkitehtuurisimulaattori. - Erikoistyö.
C-1986-72
Pertti Uppala: ASSI-arkkitehtuurisimulaattori: näyttömoduulin toteutuskuvaus. - Erikoistyö.
C-1986-73
Mikko Palkama: ASSI-arkkitehtuurisimulaattori: simulaattoreiden tietorakenteet, symbolisen konekielen kääntäminen, levykkeen käsittely ja konekielitason simulaattori: toteutuksen kuvaus. - Erikoistyö.
C-1986-74
Mikko Suoknuuti: ASSI-arkkitehtuurisimulaattorin editori. - Erikoistyö.
C-1986-75
Petri Tumppila: Peruutuksen tehostaminen Prolog-järjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-76
Mika Korhonen: Pelipuiden läpikäyntimenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-77
Ari Saukkonen: Prologin laajentaminen taitotukikehittimeksi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-78
Kaija Sukanen: Olioperustainen ohjelmointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-79
Päivi Purovesi: Etätoimitin: simulaattorin kuvaus. - Erikoistyö.
C-1986-80
Veli-Matti Pelho: Operatiivisten tietokantojen käyttö henkilökohtaisten tietokoneiden välityksellä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1986-81
Ilkka J. Haikala: Experiments with cache memories. - Tekninen raportti.

1987

C-1987-1
Jaason Haapakoski: Proteiinin sekundaarirakenteen ennustaminen Perceptron-algoritmilla. - Erikoistyö.
C-1987-2
Leena Koski: Sanomanvälitysjärjestelmän käyttäjäliitännän hajauttaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-3
Ismo Turunen: X.25-protokollan formaali kuvaus ja analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-4
Maaret Virtanen: Väestökirjanpidon automaattisen tietojenkäsittelyn hajauttaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-5
Juha Suolanen: Laitoksen maksuliikenteen seurantajärjestelmän suunnittelu ja toteutus. - Erikoistyö.
C-1987-6
Seija Tiainen: Tiedonsiirron varmistukset yhteysjaksotasolla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-7
Liisa Huovinen: Älykkäät opetusjärjestelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-8
Maarit Kinnunen: Morfologisten sääntöjen kääntäminen äärellisiksi automaateiksi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-9
Auvo Kinnunen: Laitoshallintojärjestelmä: opiskelijan ilmoittautumiset opintojaksoille. - Erikoistyö.
C-1987-10
Ilkka Tepponen: Laitoshallintojärjestelmä: laboratoriot I-IV. - Erikoistyö.
C-1987-11
Jyri Jämsä: Laitoshallintojärjestelmä: kurssien seuranta ja kirjanpito sekä suoritusten kirjaus. - Erikoistyö.
C-1987-12
Pentti Perämaa; Tietojenkäsittelyopin laitoksen laboratorioiden tietojenkäsittelyjärjestelmän Mapper-toteutus. - Erikoistyö.
C-1987-13
Leif Andersson: Generering av testdatabaser. - Laudaturspecialarbete.
C-1987-14
Ilpo Jaakkola: Mode-järjestelmän INCL-, SAVE-, LOAD- JA STATUS-komennot. - Erikoistyö.
C-1987-15
Patrik Floréen: En omgivning för testning av heuristiska lösningsmetoder för det asymmetriska TSP-problemet. - Laudaturspecialarbete.
C-1987-16
Pasi Ranne: ASSI-arkkitehtuurisimulaattori. - Erikoistyö.
C-1987-17
Visa Rauste: Välimuistien talletusmenetelmistä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-18
Mikael Gardziella: Mikrotietokoneiden välimuistit. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-19
Eila Huusko: Prolog tietojärjestelmäprototyyppien tekovälineenä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-20
Tarja Hjorth: Suuren suomenkielisen tekstitietokannan etsintämenetelmät, esimerkkinä sanomalehtiarkisto. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-21
Leena Sivola: Liitännät paikallisiin hallintajärjestelmiin heterogeenisessa hajautetussa tietokantajärjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-22
Jaana Eloranta & Kalle Tarpila: Estelle-Pascal -esikääntäjän toteutus Lisa-metakielellä. - Erikoistyö.
C-1987-23
Jari Laajala: Burroughs B8700- ja Microvax-tietokoneiden välinen tietoliikenneyhteys. - Erikoistyö.
C-1987-24
Heikki Virintie: Puhelinliikenteen numero- ja nimipalvelujärjestelmien tietokonetuki. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-25
Heikki Mannila & Esko Ukkonen: Unifications, deunifications, and their complexity. - Tekninen raportti.
C-1987-26
Arja Bergman: Tietokoneverkon suojaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-27
Tapio Lehtonen: HLP84: Pascal implementation of the semantic metalanguage. - Erikoistyö.
C-1987-28
Heikki Mannila & Pekka Orponen: On approximation preserving reductions: complete problems and robust measures. - Tekninen raportti.
C-1987-29
Henry Koivuniemi: Helsinki Prolog: järjestelmän moduulikirjasto. - Erikoistyö.
C-1987-30
Matti Eerola & Juha Korhonen: Kirjastojärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1987-31
Esko Ukkonen: A linear time algorithm for finding approximate shortest common superstrings. - Tekninen raportti.
C-1987-32
Marja Tiainen: Prolog-kääntäjä. - Erikoistyö.
C-1987-33
Mirja Oksanen: Tietokannan käytön valvonta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-34
Anssi Ala-Nikkola & Veikko Kehä & Mikko Lipponen & Jyrki Soini: Tiedontuottajana työympäristön komentokielen tulkki. - Erikoistyö.
C-1987-35
Petteri Hannula: KURSE: kurssien seuranta. - Erikoistyö.
C-1987-36
Risto Oksanen: Tekijäjärjestelmien ominaisuudet ja niiden toteutusmenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-37
Pertti Ylinen: Hakemistopalvelu EAN-sanomanvälitysjärjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1987-38
Jukka Keskinen: Protokollatoteutuksen tuottaminen protokollan Estelle-kielisestä kuvauksesta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-39
Seppo Luhtasaari: Kirjastojärjestelmän rakentaminen Rally-sovelluskehittimellä. - Erikoistyö.
C-1987-40
Jukka Keskinen: Estelle descriptions of alternating bit protocol and ISO transport layer service. - Tekninen raportti.
C-1987-41
Mirja Kettunen & Paula Kettunen & Kari Nyman: Tietokoneavusteisen opetuksen tekijäjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1987-42
Juha Vihavainen: Mode-simulointikielen kehittäminen. - Lisensiaatintutkielma.
C-1987-43
Heikki Mannila & Kari-Jouko Räihä: Using feedback in logical design of relational databases. - Tekninen raportti.
C-1987-44
Markku Toivola: Symbolitaulut ohjelmointikielten toteutuksissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-45
Eeva Hartikainen: Design and verification of distributed broadcasting programs. - Tekninen raportti.
C-1987-46
Gösta Grahne & Seppo Sippu & Eljas Soisalon-Soininen: Efficient evaluation for a subset of recursive queries. - Tekninen raportti.
C-1987-47
Jorma Tarhio & Esko Ukkonen: A greedy approximation algorithm for constructing shortest common superstrings. - Tekninen raportti.
C-1987-48
Heikki Mannila: Generating example databases from ER-schemes. - Tekninen raportti.
C-1987-49
Niklas Holsti: Seed: a session editor with incremental execution functions. - Tekninen raportti.
C-1987-50
Juha Vihavainen: The programming language Mode: language definition and user guide. - Tekninen raportti.
C-1987-51
Aarno Hartikka: Tietojenkäsittelyopin laitoksen laboratorioiden seuranta. - Erikoistyö.
C-1987-52
Timo Lehtimäki: Periytyvyys ja logiikkaohjelmointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-53
Jari Ranimo: Sovelluskehittimien suorituskykyvertailu VAX-ympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-54
Pentti Roslakka: Tietokantajärjestelmän muuntaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-55
Petteri Vuorio: Prolog-jäljitin. - Erikoistyö.
C-1987-56
Markku Pulkkinen & Lassi Salo: Kirjaston tietojärjestelmän kehittäminen. - Erikoistyö.
C-1987-57
Petri Mäenpää & Olli Rauhala: Tietämyskannan hallintajärjestelmä KBS. - Erikoistyö.
C-1987-58
Pirkko Kokkala: Ohjelmien havainnollistaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-59
Heikki Tuuri: Pascalin semantiikkaa tarkastava attribuuttikielioppi Metauncle-metakääntäjälle. - Erikoistyö.
C-1987-60
Jorma Syrjälä: MS-DOS-Pascal ohjelmointiympäristön kehittäminen: syntaksiohjattu Pascal-toimitin. - Erikoistyö.
C-1987-61
Matti Hiltunen: Mode-virtuaalikoneen vuorottaisrutiinien toteutus. - Erikoistyö.
C-1987-62
Pekka Kandolin: Olioperustaisen kielen suoritustukiohjelmisto. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-63
Minna Olkinuora: Toimitinohjelmistojen ominaisuudet tietokoneavusteisen opetuksen kannalta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-64
Pirjo Tiilikka: Sovelluskehitinympäristöt. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-65
Reijo Ruuth: Olioperustaisen kielen siirrettävä kääntäjä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-66
Sami Kesti: Mode-virtuaalikoneen tulostusliitännän toteutus. - Erikoistyö.
C-1987-67
Aija Palomäki: Hajautetun tietokantajärjestelmän simulaattorin 2PL-ajoittaja. - Erikoistyö.
C-1987-68
Mikko Palkama: Tietokonejärjestelmien animaatio mikrotietokoneella. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-69
Juhani Kuittinen: Binaaristen relaatiolausekkeiden laskeminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-70
Raimo Kangaskoski: Tietotyypit ja syöttötietojen tarkistus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-71
Meiri Mäkinen: Hajautetun tietokantajärjestelmän simulaattori: konservatiivinen aikaleima-ajoittaja. - Erikoistyö.
C-1987-72
Jyrki Kivinen: Ohjelmien suorituksen tehostaminen Helsinki Prolog -järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1987-73
Tiina Fontell: Eräiden hajautetun tietokantajärjestelmän samanaikaisuuden hallintajärjestelmien vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-74
Tapio Elomaa: Dynaamisten luokkaoperaatioiden lisääminen TOOLS-järjestelmän kuvauskieleen. - Erikoistyö.
C-1987-75
Greger Lindén: Ett inkrementalt frågesystem i Prolog. - Laudaturspecialarbete.
C-1987-76
Kari Toppola: Logiikkatietokoneen eheysrajoitusten tarkistaminen laajennetun SLDNF-resoluution avulla. - Erikoistyö.
C-1987-77
Juha-Pekka Hakkarainen: Mode-virtuaalikoneen puurakenteiden toteutus. - Erikoistyö.
C-1987-78
Harri Mauria: Mode-kielen selaajan toteutus. - Erikoistyö.
C-1987-79
Juha Pekka Kämäri: Hahmon sovitus merkkijonossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1987-80
Heikki Mannila & Esko Ukkonen: Space-time optimal algorithms for the set union problem with backtracking. - Tekninen raportti.
C-1987-81
Harri Laine: YYY-käsitekaaviotoimitin/V.1.0 - Tekninen raportti.
C-1987-82
Tapio Elomaa & Harri Laine: KUVIO: yleiskäyttöinen kaaviotoimitin. - Tekninen raportti.
C-1987-83
Henry Koivuniemi: HPS-järjestelmä (Helsinki Prolog System) MPS 10 -minitietokoneessa: käyttöohje ja tekniset muutokset. - Tekninen raportti.
C-1987-84
Päivikki Parpola: Väline merkkijonojoukkoa kuvaavan kieliopin löytämiseksi askelittain. - Erikoistyö.
C-1987-85
Maarit Rantamäki: Oppiva asiantuntijajärjestelmän kehitysympäristö. - Erikoistyö.

1988

C-1988-1
Tapio Lehtonen: Transporting HLP84 and TOOLS from Burroughs B7800 to VAX/VMS. - Tekninen raportti.
C-1988-2
Martti Pitkänen: Tietokantasuunnittelun kaaviotekniset apuvälineet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-3
Markku Suominen: DIA/DCA-tyyppisen arkiston hyväksikäyttö. - Erikoistyö.
C-1988-4
A. Inkeri Verkamo: On improving external quicksort by prefetching. - Tekninen raportti.
C-1988-5
Jorma Kannisto: Sanomanvälitysjärjestelmän käyttäjäveloitus ja tilastointi. - Erikoistyö.
C-1988-6
Pekka Asomäki: Ada-koodin analysoija ADATOJSP. - Erikoistyö.
C-1988-7
Mikko Lipponen: Erään tietokoneen suorituskyvyn seurantajärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-8
Kari Lehtinen: X.411/P1-protokollan formaali kuvaus ja analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-9
Pirjo Tuomi: HDLC-protokollan formaali kuvaus ja analyysi. - Erikoistyö.
C-1988-10
Kari Aaltonen: Prosessialgebra CCS rinnakkaisten järjestelmien kuvausmenetelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-11
Asko Suorsa: Indeksointimenetelmä Prologin toteutuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-12
Irene Jäämaa: GURU-sovelluskehittimen ominaisuuksien tutkiminen käytännön työn pohjalta. - Erikoistyö.
C-1988-13
Petri Harjunen: Ddpc: tietohakemistoja tuottava SQL-esikääntäjä. - Erikoistyö.
C-1988-14
Mirja Kettunen: Graafisten käyttöliittymien spesifiointi ja toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-15
Jari Kortelainen: Sovelluskehittimien kuvauskielet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-16
Juha Niemelä: Numeeristen raporttien graafinen tulostaminen. - Erikoistyö.
C-1988-17
Maija Latva-Mäenpää: PROTAN-ohjelmiston käyttöohje. - Erikoistyö.
C-1988-18
Jari Pulliainen: ACF2-turvajärjestelmän asennus ja toteutus Carelcomp Oy:n IBM-laitteistossa. - Erikoistyö.
C-1988-19
Markku Kojo: FTAM-pohjaisen tiedostonsiirtoprotokollan toteuttaminen EAN-ympäristössä. - Erikoistyö.
C-1988-20
Tapio Väljä: PROTAN-ohjelmiston käyttöliittymän uusiminen. - Erikoistyö.
C-1988-21
Esa Karinpää: Pankin monitoimiverkon kuvaus. - Erikoistyö.
C-1988-22
Tuovi Henttu; Laitoshallintojärjestelmä: opiskelijoiden ilmoittautumiset opintojaksoille. - Erikoistyö.
C-1988-23
Jorma Tarhio: The compiler generator Metauncle. - Tekninen raportti.
C-1988-24
Ari Kinnunen & Heikki Raatikainen & Outi Koivupuro & Risto Knuuttila: Tietokonejärjestelmän animointiohjelma OHRA. - Erikoistyö.
C-1988-25
Maria Nordgren: Cookin ja Torrancen valaistusmallin toteutus. - Erikoistyö.
C-1988-26
Heikki Lindholm: Etäistiedostojen käsittelyn toteuttaminen SMB-tiedostopalveluprotokollalla MPS 10 -ympäristössä. - Erikoistyö.
C-1988-27
Tiina Lemmetty, Petri Myllymäki & Juha Tanner: Opetusohjelmien laadintajärjestelmä WINO. - Erikoistyö.
C-1988-28
Tero Oittinen: Tietoliikenneverkon hallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-29
Jouko Ryynänen: Hajautettujen sovellusten toteutus Argus-järjestelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-30
Petri Mäenpää: Ohjelmien strategis-deduktiivinen synteesi Martin-Löfin tyyppiteoriassa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-31
Patrik Floréen: Polynomiala approximationscheman för NP-fullständiga kombinatoriska optimeringsproblem. - Laudaturavhandling.
C-1988-32
Henry Koivuniemi: Moduulien ja erikseenkääntämisen toteutus Helsinki Prolog -järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-33
Tiina Häkkä: Testiaineistojen tuottaminen Prolog-ohjelmille. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-34
Pertti Eiskonen: Tietokantajärjestelmien puskurienhallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-35
Juhani Törnqvist: Intel 8086-mikroprosessoriarkkitehtuurin analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-36
Olli Finni: Testisekvenssien liittäminen Protan-ohjelmistoon. - Erikoistyö.
C-1988-37
Markus Lampola: Opetustarjonta- ja ilmoittautumisjärjestelmän kehittäminen. - Erikoistyö.
C-1988-38
Riitta Heikkinen & Päivi Jylhä: Kirjaston tietojärjestelmän jatkokehittäminen. - Erikoistyö.
C-1988-39
Jaana Forsell: OSI-malliin sisältyvän kuljetusprotokollan formaali spesifiointi ja analysointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-40
Kari Pöysä: Pascalin osajoukon toteutus TOOLS-järjestelmällä. - Erikoistyö.
C-1988-41
Paula Kettunen: Valikkomenetelmä vuorovaikutteisen käyttöliittymän toteutustapana. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-42
Kaarlo Jämsä: Estelle-kuvausten animaattori (ESA). - Erikoistyö.
C-1988-43
Jyrki Rantala: Eksponenttifunktion laskeminen. - Erikoistyö.
C-1988-44
Marko Saarinen: Modulaarinen ohjelmointikielten toteutusjärjestelmä: semantiikka. - Erikoistyö.
C-1988-45
Harri Laine: Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyopin laitoksen kirjaston atk-järjestelmä. - Tekninen raportti.
C-1988-46
Kalevi Nummelin: Tietuekoosteisiin perustuvan komentokielen askeltava toteutus. - Erikoistyö.
C-1988-47
Arto Puusa: Attribuuttikielioppimuunnokset. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1988-48
Olavi Rannisto: Metauncle-metakääntäjän kehittäminen. - Erikoistyö.
C-1988-49
Merik Meriste: An object lesson in TOOLS. - Tekninen raportti.
C-1988-50
Esko Rantonen: Seed-istuntotoimittimen kehitys ja HLP/TOOLS-ohjausliittymän toteutus sen avulla. - Erikoistyö.
C-1988-51
Päivikki Parpola: Merkkijonojoukkoa kuvaavan kieliopin löytäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-52
Tuomo Kauranne Convergence rate of the conjugate gradient method applied to linear elliptic equations. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-53
Martti Melen: ISO:n FTAM-protokollan kuvaus ja simulointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-54
Pirjo Peltola: SNA- ja DNA-tietoliikennearkkitehtuureiden vertailua erityisesti OSI-istuntokerroksen toimintojen osalta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-55
Pertti Uppala: Jonoverkkomallin reittiliikenteen käyttäytyminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-56
Immo Laine: Organisaatioiden välisen tiedonsiirron automatisointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-57
Merja Mustonen: Tietokannan suunnittelu eräissä tietojärjestelmän suunnittelumenetelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-58
Lea Summanen: Formaalien spesifiointikielten vertailua: Estelle ja SDL. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-59
Jaana Eloranta: CCS-kielen ekvivalensseista. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1988-60
Jukka-Pekka Lasanen: Modulaarinen ohjelmointikielten toteutusjärjestelmä: alkioanalyysi. - Erikoistyö.
C-1988-61
Kristina Nokso-Koivisto: Testausmenettely Oy Nokia Ab:n informaatiojärjestelmien Kansainväliset tietojärjestelmät osastolla. - Erikoistyö.
C-1988-62
Pekka Keltanen & Petri Kettunen & Pekka Sahlsten & Jukka Vanhala: TINA-tietokoneanimaattori. - Erikoistyö.
C-1988-63
Erkki Hietalahti: MikroMikko 3/3TT -pohjainen vähittäiskaupan testijärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1988-64
Jouni Mehtonen: Oraclella toteutettu dokumentointijärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1988-65
Seija Lahtinen: Käyttöjoukon ikkunan koon vaikutus moniajojärjestelmän suorituskykyyn. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-66
Tuomo Kauranne: Computer program documentation for the lake model FINNECO and the river model QUAL 11. - Erikoistyö.
C-1988-67
Kimmo E.E. Raatikainen: Modelling and analyzing techniques for capacity planning. - Lisensiaatintutkielma.
C-1988-68
Markku Suominen: Hajautettu tapahtumakäsittely IBM:n CICS-ympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-69
Eero Pitkäpaasi: Suorakaiteen muotoisten kappaleiden ortogonaalinen, puolitoista- ja kaksiulotteinen leikkausongelma. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-70
Harri Mauria: Rekursiiiviset kyselyt tietokantajärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-71
Olli Rauhala: Sääntöpohjaisen tietämyksen staattinen analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-72
Reijo Sivén: Relaatiotietokannan ja sen näkemyksien päivittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-73
Kristina Nokso-Koivisto: Uudelleenkäytettävyys tietokoneohjelmien laatimisessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-74
Petteri Hannula: Mikrotietokoneeseen pohjautuva tietojärjestelmän dokumentointijärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-75
Tero Peltola: Moniprosessorijärjestelmän väyläliikenteen suorituskykyanalyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-76
Olli Lönnkvist: Sääntöesityksen kääntäminen proseduraaliselle kielelle. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-77
Hannu Myllyniemi: Oliomalli Ada-ohjelmistotuotannossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-78
Kari Makkonen: Tapahtumankäsittelyjärjestelmän IO-järjestelmän suorituskykyanalyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1988-79
Jorma Syrjälä: Automaatiokielen graafinen kuvaaminen prosessiautomaation tietokoneavusteisessa toimintosuunnittelussa. - Pro gradu -tutkielma.

1989

C-1989-1
Simo Silander: Yksittäisyhteysprotokollien suorituskykyanalyysi formaalin protokollakuvauksen pohjalta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-2
Jari Pulliainen: Likimääräisten käyttöjoukkoalgoritmien soveltuvuus hajautettuun moniprosessorilaitteistoon. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-3
Matti Hiltunen: Algebrallisen spesifioinnin ominaisuudet ja käyttö. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-4
Leena Puntanen: Sovelluskehittimien vaikutus ohjelmiston laatuun. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-5
Anne Tupola: Relaatiotietokannan suunnittelun apuvälineistä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-6
Outi Koivupuro: Prosessointiyksiköiden allokointi ja prosessien skedulointi hajautetussa moniprosessorilaitteistossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-7
Seppo Luhtasaari: Komentokielen kirjoitusvirheiden automaattinen korjaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-8
Hannu Peltola: Editointietäisyyden laskeminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-9
Kari Rönkä: Virtuaalitiedostojärjestelmän toteutus suurtietokoneympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-10
Hannu Pellikka: Neljän skedulointialgoritmin analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-11
Harri Filén: Rinnakkaisprosessointi sääntöpohjaisissa järjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-12
Jaakko Mauranen: Avaruuden rekursiivinen osiinjako (Excell) säteenjäljityksen tehostajana. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-13
Anssi Ala-Nikkola: Vuorovaikutteisen järjestelmän käyttäjän opastaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-14
Juha-Pekka Hakkarainen: Sekakielisen ohjelmoinnin toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-15
Markku Välilahti: Toistuvat monikot relaatiotietokannoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-16
Merja Tiainen: Moodimäärittelyjen käyttö Prologin suorituksen optimoinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-17
Veikko Kehä: Ohjelman ergonomisuuden arviointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-18
Arja Lehtinen: Dokumenttien hallinta tietokantatekniikalla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-19
Tapio Elomaa: Ohjelmointiympäristöjen toteuttaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-20
Teija Maronen: X.411/P1-protokollan laajennettu kuvaus ja vuoden 1988 suositukset. - Erikoistyö.
C-1989-21
Olli Vanne: Mode-virtuaalikoneen automaattisen muistinvapautuksen toteutus. - Erikoistyö.
C-1989-22
Pirjo Tuomi: Asiakirjanvälitys julkishallinnon palveluverkossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-23
Kari Toppola: Virheestä toipuva DC-kielioppipiirre. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-24
Maarit Rantamäki: Äärellisten automaattien synteesi esimerkkien ja kyselyjen avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-25
Kalle Tarpila: Protokollatoteutuksien testaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-26
Pekka Kilpeläinen: Osittainen evaluointi ja Prologin kääntäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-27
Irene Jäämaa: Dempsterin-Shaferin -menetelmä epävarman tietämyksen käsittelyyn. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-28
Kimmo Rämö: Animaatioiden suunnitteluohjelma ANI: suunnittelu ja tekninen toteutus. - Erikoistyö.
C-1989-29
Merja Maria Pitkänen: Info-opastusjärjestelmän käytön seuranta Kermit-päätekäytössä. - Erikoistyö.
C-1989-30
Petri Kortelainen: YYY-dynamiikkatoimitin. - Erikoistyö.
C-1989-31
Pekka Holappa: YYY-dokumentointijärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1989-32
Ari Kinnunen: CEPT-videotexesitystapasuojaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-33
Tarmo Rahikainen: Jonoverkkomallien modulaarisen ratkaisuympäristön tapahtumaohjattu simulaattori. - Erikoistyö.
C-1989-34
Risto Kankkunen: Kahden äärellisen automaatin synteesimenetelmän toteutus. - Erikoistyö.
C-1989-35
Eija Kalliala: IEW-CASE-ohjelmisto ja SRM: kokemuksia Eläketurvakeskuksen luottovakuutusosaston projektista. - Erikoistyö.
C-1989-36
Sami Kesti: Sovelluksen sanomarakenteiden määrittely ja automaattinen toteutus (ASN.1). - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-37
Aija Palomäki: Tietokantakaavioiden yhdistäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-38
Juhani Jaakola: WAM-emulaattorin ja Prolog-kääntäjän toteutus. - Erikoistyö.
C-1989-39
Pekka Pentti: Kirjastojärjestelmän kehittäminen. - Erikoistyö.
C-1989-40
Marko Saarinen: Tietokoneen opetuskäytön nykyiset lähestymistavat ja kehitysnäkymät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-41
Tero Ahokas: TCP/IP-pohjainen toimistojärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1989-42
Marja Nupponen: Opetusohjelma tekijäjärjestelmästä Course of Action. - Erikoistyö.
C-1989-43
Roope Kaivola: Julkisen avaimen salakirjoitusjärjestelmä VAX/VMS-ympäristössä. - Erikoistyö.
C-1989-44
Matti Vartiainen: Virtuaalimuistin toteutuksen hajautus moniprosessorijärjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-45
Valtteri Tamminen: ISO:n tiedostopalveluprotokollan formaali spesifiointi ja analysointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-46
Olli Lötjönen: Mobility Tool Box: maastoajoneuvojen suorituskyvyn analysointiohjelma. - Erikoistyö.
C-1989-47
Outi Alajuuma: Valikkojärjestelmän käytön tutkiminen. - Erikoistyö.
C-1989-48
Mika Ahvenainen & Ilpo Mäkinen: Kirjaston kyselyjärjestelmän käytön seuranta. - Erikoistyö.
C-1989-49
Juha Korpi: Tulomuotoisten jonoverkkojen likimääräisten ratkaisumenetelmien toteutus Qsolver-ympäristöön. - Erikoistyö.
C-1989-50
Olli Räisä: ATTE-editori attribuuttikieliopeille. - Erikoistyö.
C-1989-51
Pasi Tapanainen: Kolme vaihetta unifikaatiopohjaisen kielenkäännöksen toteutuksessa. - Erikoistyö.
C-1989-52
Aarne Ylä-Rotiala: Arkitietämyksen esittäminen käsitteiden välisiin etäisyyksiin perustuvana semanttisena verkkona. - Erikoistyö.
C-1989-53
Anssi Karhinen & Tomi Silander: Oberon-kääntäjä. - Erikoistyö.
C-1989-54
Jari Jokiniemi & Jari Kurhela & Juha Liukkonen & Tommi Roto: Tietoliikenneohjelmistojen selvitys. - Erikoistyö.
C-1989-55
Jari Lehtonen: Eräiden graafisten käyttöliittymärutiinien toteuttaminen Qsolver-ympäristöön. - Erikoistyö.
C-1989-56
Anssi Pulkkinen: Hathi-2 moniprosessorikoneen käyttö Hopfieldin neuraaliverkon simuloimisessa. - Erikoistyö.
C-1989-57
Olavi Rannisto: Attribuuttien evaluoinnin tilanvarausmenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-58
Kyösti Rantinoja: Mode-virtuaalikoneen syöttöliitännän osajoukon toteutus. - Erikoistyö.
C-1989-59
Riitta Heikkinen: Ensimmäistä normaalimuotoa yleisemmät relaatiotietokannat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-60
Markus Lampola: Asiantuntijajärjestelmän toteuttaminen relaatiotietokannan ja SQL-kyselykielen avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-61
Pasi Korhonen & Kai Sahala & Olli Vertanen: TINA: tietokoneen toiminta-animaattori. - Erikoistyö.
C-1989-62
Jyrki Rantala: Virheettömät aritmetiikat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-63
Pertti Pellonpoika: CEPT Recommendation T/CD 06.OX tiedonsiirtoprotokollan toteuttaminen mikrotietokoneissa. - Erikoistyö.
C-1989-64
Helena Ahonen: Tietämyskannan hallintajärjestelmän käyttölittymä. - Erikoistyö.
C-1989-65
Risto Loimakoski: Varmuuskopiointiohjelma. - Erikoistyö.
C-1989-66
Timo Haatainen: Muunnos YYY-kaaviosta relaatiokaavaan. - Erikoistyö.
C-1989-67
Jukka Mutikainen: An experimental study of attribute selection criteria in decision tree induction. - Lisensiaatintutkielma.
C-1989-68
Aarno Hartikka: Kehyksiin perustuva tietämyksen esittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-69
Jukka Riivari: Logiikkaohjelmien osittaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-70
Pekka Asomäki: Toiminnallisen määrittelyn käyttö testauksen suunnittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-71
Kari Pöysä: Prologin laajentaminen funktionaalisilla piirteillä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-72
Jyrki Kivinen: Käsitteiden oppiminen luotettavasti ja hyödyllisesti. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-73
Maria Nordgren: Teksturointi ja optimaaliset tasoonlevitysalgoritmit. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-74
Juha Suolanen: Erään tilaustenkäsittelyjärjestelmän hajautus- ja tietoliikenneratkaisut. - Pro gradu -tutkielma.
C-1989-75
Kari Kaasinen: S.Mail- ja Vax/Vms-mail -sanomanvälitysjärjestelmien välinen liitäntä. - Erikoistyö.
C-1989-76
Marko Kujansuu: Aakkostojen ja merkkijonojen käsittelyrutiinien sekä äärellisten automaattien verkkoesityksen piirtoalgoritmin toteuttaminen. - Erikoistyö.
C-1989-77
Paula Turkki: Oppimisalgoritmien graafisen käyttöliittymän toteutus. - Erikoistyö.
C-1989-78
Pasi Luostarinen: Tietokannan suorituskyvyn arvioinnin apuvälineet: SQL-kysely relaatioalgebrapuuksi. - Erikoistyö.

library@cs.helsinki.fi