Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

C-julkaisusarja 1990-1999

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

1990

C-1990-1
Päivi Jylhä: Keskusmuistipohjainen tiedonhallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-2
Pekka Holappa: Samanaikaisuuden hallinta ja yhteistyön tuki hypertekstijärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-3
Greger Lindén: Inkrementella metoder vid beräkning med datorer. - Laudaturavhandling.
C-1990-4
Matti Eerola: Tietojärjestelmän ja sen kehittämisen arviointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-5
Ilkka Tepponen: Tietokannan graafiset kyselykielet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-6
Heikki Lindholm: Salaussavainten hallinta ja julkisen avaimen salausmenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-7
Krister Lindén: Termunifiering, -generalisering och -negering tillämpade på cykliska grafer. - Laudaturavhandling.
C-1990-8
Esko Rantonen: Olioperustaisen tiedon tietokantatuki. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-9
Kimmo Rämö: Tekstitiedon tiivistämisestä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-10
Marja Nupponen: Sähköpostin toteutus avoimessa hajautetussa järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-11
Juhani Jaakola: Rajoitelogiikkaohjelmoinnin toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-12
Kari Pulkka: Tietokannan hallinta erityislaitteistolla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-13
Jari Kurhela: Resurssien allokointi hajautetussa järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-14
Jari Lehtonen: Tiedostovälimuistin käyttö hajautetuissa järjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-15
Klaus Havansi: Ajan mallintaminen tietoliikenneprotokollien formaalissa spesifioinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-16
Juha Taina: Riippuvuuksien päättelyn apuvälineet. - Erikoistyö.
C-1990-17
Matti Nykänen: Funktionaalisten Prolog-termien toteutus. - Erikoistyö.
C-1990-18
Marko Myllymäki: Automaattinen kuvanmuodostus erään tietokannan sisältämistä yhteystiedoista. - Erikoistyö.
C-1990-19
Janne Ravantti: Säteilevyysmenetelmän toteuttaminen. - Erikoistyö.
C-1990-20
Ismo Rakkolainen: Säteilevyysmenetelmän näkyvyyskerrointen laskennan toteutus. - Erikoistyö.
C-1990-21
Ismo Mäkelä: Makrojen toteutus Mode-järjestelmään. - Erikoistyö.
C-1990-22
Klaus Havansi: Sipdel-protokollankuvauskieli. - Erikoistyö.
C-1990-23
Juha Riipinen: Tietokannan suorituskyvyn arvioinnin apuvälineet: algebrallinen optimointi. - Erikoistyö.
C-1990-24
Kalle Suominen: Tietokannan suorituskyvyn arvioinnin välineet: strategianluonti. - Erikoistyö.
C-1990-25
Petri Väinölä: Positiopuun muodostus ja merkkijonon etsintä positiopuusta. - Erikoistyö.
C-1990-26
Timo Ukkonen: Rakenteiset tekstitietokannat/tekstipuuoperaatiot. - Erikoistyö.
C-1990-27
Tommi Auvinen & Timo Suominen: NEULA-kääntäjä ja abstraktin neuraalikoneen simulointiympäristö. - Erikoistyö.
C-1990-28
Timo Leppänen & Katri Vilkki: ATTE-toimittimen peruspalveluiden kehittäminen ; ATTE-toimittimen kehittäminen: graafinen käyttöliittymä. - Erikoistyö.
C-1990-29
Hans Nieminen: Käyttöliittymä tekstipuiden ja positiopuiden käsittelyyn. - Erikoistyö.
C-1990-30
Erkki Vuori: Testiajon hallintaohjelmisto - Test Executive. - Erikoistyö.
C-1990-31
Matti Hiltunen: A study of distributed applications and the AHTO system. - Tekninen raportti.
C-1990-32
Teemu Kerola & Päivi Purovesi & Erkki Hietalahti: Qsolver user guide. - Tekninen raportti.
C-1990-33
Matti Makkonen: Tietovuotoimitin: tietorakenteet. - Erikoistyö.
C-1990-34
Petteri Jokinen: Likimääräinen merkkijonon sovitus. - Erikoistyö.
C-1990-35
Kari Keinänen: Tietovuotoimitin: käyttöliittymä. - Erikoistyö.
C-1990-36
Pekka Siltanen: Bezier-käyrien ja -pintojen editointiohjelma: suunnittelu ja toteutus. - Erikoistyö.
C-1990-37
Heikki Toivakka: YYY-dynamiikkatoimitin. - Erikoistyö.
C-1990-38
Jari Välimäki: Erään projektinhallintaohjelmiston modernisointi Dativo Oy:ssä. - Erikoistyö.
C-1990-39
Gudbjörg Eysteinsdottir: Datorstödd undervisning för kursen i Vetenskapligt skrivande. - Specialarbete.
C-1990-40
Patrik Floréen: Computational complexity issues in neural associative memories. - Licentiatavhandling.
C-1990-41
Merja Lindström: Mittarinlukujärjestelmä Helsingin kaupungin energialaitoksella. - Erikoistyö.
C-1990-42
Juha-Antti Sorsa: Välikielen generointi Mode-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1990-43
Heli Kärhä: SQL-tietokantakaavion kuvaesitys. - Erikoistyö.
C-1990-44
Markku Pihlaja: Tietovuotoimitin: kuvatulosteeet / SQL-tietokantakaavan kuvaesitys: kuvatulosteet. - Erikoistyö.
C-1990-45
Kari Luoma: ISIS Toolkit -ohjelmiston evaluointi. - Erikoistyö.
C-1990-46
Minna Oja: Abstraktin neuraalikoneen graafinen simulointiympäristö ja NEULA-kääntäjän graafinen käyttöliittymä. - Erikoistyö.
C-1990-47
Mikko Matilainen & Eino Mäkitalo & Risto Rautio & Jouko Tuominen: AHTO-järjestelmän peruskomponenttien määrittely ja toteutus. - Erikoistyö.
C-1990-48
Olli Räisä: Rinnakkainen säteenjäljitys. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-49
Marko Kujansuu: Moniperintä ohjelmointikielissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-50
Petteri Jokinen: Likimääräinen merkkijonon sovitus staattisessa tekstissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-51
Tero Ahokas: TCP/IP:n sovelluspalvelut ja siirtyminen niistä OSI-mallin mukaisiin palveluihin. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-52
Petri Kettunen: Erään mikrotietokoneen laajentaminen kahden heterogeenisen prosessorin järjestelmäksi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-53
Hans Nieminen: Tietokantojen hakemistorakenteiden tehokkuus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-54
Aarne Ylä-Rotiala: LR-tekniikkaan perustuva menetelmä luonnollisen kielen automaattiseen jäsennykseen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-55
Pekka Siltanen: Käyräverkkojen käsittely ja pintainterpolointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-56
Heikki Heinaro: SPV-asiantuntija: maatilan sukupolvenvaihdoksen asiantuntijajärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1990-57
Päivi Hurri: YYY-kaavan työtehtävien ja tapahtumien tulostusohjelmat. - Erikoistyö.
C-1990-58
Ismo Rakkolainen: Säteilevyysmenetelmän tehostaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-59
Gudbjörg Eysteinsdottir: Hypermedia i undervisningen: användning och förverkligande. - Laudaturavhandling.
C-1990-60
Erja Nikunen: Views in structured text databases. - Lisensiaatintutkielma.
C-1990-61
Pasi Korhonen: AHTO-järjestelmän käyttöliittymä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-62
Päivi Purovesi: Graafisen jonoverkkotoimittimen suunnittelu ja toteutus Qsolver-ohjelmistoon. - Pro gradu -tutkielma.
C-1990-63
Hannu Toivonen: An interactive graph editor: network managing and graph layout. - Erikoistyö.
C-1990-64
Kari Hurtta: Taikajoukko-optimointi. - Erikoistyö.
C-1990-65
Roope Kaivola: Aikalogiikkajärjestelmien muodostaminen ja hyödynnettävyys. - Pro gradu -tutkielma.

1991

C-1991-1
Jyrki Kivinen: Reliable and probably useful concept learning. - Lisensiaatintutkielma.
C-1991-2
Jaana Eloranta: Equivalence concepts and algorithms for transition systems and CCS-like languages. - Lisensiaatintutkielma.
C-1991-3
Teija Maronen: SDL:n käyttö protokollien spesifioinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-4
Kimmo Hätönen: Oliopohjainen suorakäyttöinen kaaviomuokkain ja sen liittäminen sovellukseen. - Erikoistyö.
C-1991-5
Jari Välimäki: Yrityksen tietojenkäsittelyn strateginen suunnittelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-6
Maija Latva-Mäenpää: Formaali spesifiointikieli Estelle. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-7
Jyrki Rämä: SIMPANS-saavutettavuusanalyysiohjelmiston protokolla-analysaattori. - Erikoistyö.
C-1991-8
Petteri Palonen: Olioiden talletus ja lataus Mode-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1991-9
Timo Vainio: X.25- JA YKM-verkon välinen yhdyskäytävä. - Erikoistyö.
C-1991-10
Petri Myllymäki: Monitasoisten neuraaliverkkojen opettaminen optimoiduilla virheenlevitysalgoritmeilla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-11
Marjo Karkkula: Tietokantojen tutkimisväline: Platinum Database Analyzer. - Erikoistyö.
C-1991-12
Jouni Räihä: MPS 10/Ada-ohjelmien dynaamiset ominaisuudet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-13
Matti Makkonen: Semanttiset verkot ja oletuslogiikka moniperinnän ja poikkeusten esitystapoina. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-14
Ismo Mäkelä: Parametripintojen kolmiointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-15
Matti Nykänen & Marko Setälä: Hajautettu viestijärjestelmä HAVI, käyttöohje. - Erikoistyö.
C-1991-16
Erkki Aropelto: Välikielen tulkinta Mode-järjestelmässä. - Erikoistyö.
C-1991-17
Ari Hakala: Mode-virtuaalikoneen olioavaruuden alustus. - Erikoistyö.
C-1991-18
Mika Ahvenainen: Merkkipohjaisesta käyttöliittymästä graafiseen ikkunointijärjestelmään. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-19
Pekka Kähkipuro: Mode-järjestelmän suoritustukiohjelmiston syöttö- ja tulostusliitäntä. - Erikoistyö.
C-1991-20
Jari Jokiniemi: Yhdistettyjen tietokantojen tapahtumanhallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-21
Juhani Mäkelä: Using SQL from Smalltalk. - Erikoistyö.
C-1991-22
Helena Ahonen: Oliopohjainen dokumenttitiedon hallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-23
Tarmo Rahikainen: Semanttisiin malleihin perustuvat tietokannan hallintajärjestelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-24
Maarit Liimatainen & Pia Ollila & Lea Viljanen: AHTO-nimihallinto. - Erikoistyö.
C-1991-25
Pauli Hopea & Leena Kainomaa & Harri Lehtonen & Antero Lindholm: SIMPPA-saavutettavuusanalyysiohjelmiston käyttöliittymä. - Erikoistyö.
C-1991-26
Pentti Elolampi & Kari Granö & Christer Grönholm & Anne Kalimo & Esa Liekovuori & Heikki Ristimäki: Logiikkaohjelmien ajonaikainen järjestelmä. - Erikoistyö.
C-1991-27
Pirjo Ronkainen: Fraktaalien määrittely graafisten korvaussääntöjen avulla. - Erikoistyö.
C-1991-28
Tiina Mikkola: Opetusohjelma tietokoneavusteisesta opetuksesta. - Erikoistyö.
C-1991-29
Jyrki Soini: Lähiverkkojen laajentaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-30
Matti Nykänen: Aikaa koskevan tietämyksen esittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-31
Kai Sahala: SAA-arkkitehtuurin ja AHTO-järjestelmän yhteistoiminta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-32
Petri Väinölä: Toisiohakemistojen valinta relaatiotietokannoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-33
Olli Nousia: SIMPANS-saavutettavuusanalyysiohjelmiston talletusrakenne. - Erikoistyö.
C-1991-32
Matti Oosi: Prosessien varmennuksen tarkkailun toteutus. - Erikoistyö.
C-1991-35
Ville-Veikko Westerholm: Ohjelmistojen asennus mikroympäristössä. - Erikoistyö.
C-1991-36
Juha Liukkonen: Hajautetun järjestelmän konfiguraation hallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-37
Keijo Ekola: YYY-käsitekaavioiden yhdistäminen. - Erikoistyö.
C-1991-38
Timo Haatainen: SQL-murteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-39
Kari Kaasinen: OSI-tietoliikennemallin fyysinen kerros. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-40
Markku Antikainen & Tapani Järvinen & Janne Näppi & Jukka Silvennoinen & Jari Tarkiainen: Yhteistilaverkon analyysi. - Erikoistyö.
C-1991-41
Heikki Mannila & Kari-Jouko Räihä: Algorithms for inferring functional dependencies. - Tekninen raportti.
C-1991-42
Silja Nykänen: Rinnakkaislaskennan koordinointi Linda-mallin avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-43
Aaro Hallikainen & Petri Kivenheimo & Mika Komu & Jorma Kuha & Erkki Pöyhönen & Riitta Rossi: MicroSEED. - Erikoistyö.
C-1991-44
Ismo Koskinen & Vesa Laatikainen & Kari Lehtinen & Lauri Tattari: Meklaritoiminto. - Erikoistyö.
C-1991-45
Timo Ukkonen: Kyselyjen käsittely keskusmuistitietokannoissa, - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-46
Pekka Pentti: Projektinhallintamenetelmät ja -ohjelmistot. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-47
Seppo Nuutinen: PC-pohjaisen satelliittikuvien kuvankäsittelyohjelman siirtäminen VAX/VMS-työasemaympäristöön. - Erikoistyö.
C-1991-48
Kari Nyman: Heterogeenisen hajautetun tietokannan tietojen kuvaaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-49
Päivi Ylitalo: Levytiedostojen sisältöä valvovan prosessin toteutus. - Erikoistyö.
C-1991-50
Kaarlo Jämsä: Nimihallinto homogeenisessa hajautetussa järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-51
Erkki Hietalahti: Graafiset käyttöliittymät: katsaus ja soveltaminen jonoverkkoanalyysiin. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-52
Kyösti Rantinoja: Oliokielen formaali määrittely. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-53
Petteri Vuorio: Prologin indeksointimenetelmien vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-54
Juha Korpi: Rinnakkaissimuloinnin tulosanalyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-55
Petteri Helin & Mikko Kolehmainen & Aki Kupiainen & Juha Mäenpää & Esko Pättikangas: AHTO-nimipalvelu. - Erikoistyö.
C-1991-56
Jukka Gardemeister & Seppo Heikura & Terhi Mattila & Mika Panhelainen & Hannu Virtanen: Käyttöliittymätyökalu. - Erikoistyö.
C-1991-57
Jukka-Pekka Taivalmäki: Opetusohjelma algoritmeista kurssia Atk:n perusteet varten. - Erikoistyö.
C-1991-58
Tomi Vaara: Sähköposti SYSTEL videotex-järjestelmään. - Erikoistyö.
C-1991-59
Liisa Räihä: Sequence comparison: computation of the edit distance. - Lisensiaatintutkielma.
C-1991-60
Pasi Vilén: Viite-eheyden ylläpidon kustannukset. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-61
Pekka Kilpeläinen & Heikki Mannila: Grammatical tree matching. - Tekninen raportti.
C-1991-62
Juha Sahala: Virtuaalitiedostojärjestelmä UNIX-käyttöjärjestelmään. - Erikoistyö.
C-1991-63
Heikki Ojala: Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetushallinnon tietokanta. - Erikoistyö.
C-1991-64
Mika Tikkakoski: Monipalvelija ja etäkäyttöpalvelija AHTO-ympäristössä, - Erikoistyö.
C-1991-65
Olli Finni: OSI-toteutusten välinen yhdysliikennetestaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-66
Teija Kujala: Joustavan tiedonhaun tekniikat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-67
Hannu Toivonen: Sääntö- ja kehyspohjaisen tietämyksen esittäminen proseduraalisella oliokielellä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1991-68
Jukka Päivärinta: Teradata DBC/1012-tietokantakoneen suorituskykymittauksia. - Erikoistyö.
C-1991-69
Minna Kivihalme & Juha Näppi & Hermanni Patama, & Erkki Piitulainen & Markku Tamminen & Pasi Vilén: HYTKY: systeemipalvelujen määrittely. - Erikoistyö.

1992

C-1992-1
Jari Vikberg: Liikennegeneraattori/-simulaattorityökalu. - Erikoistyö.
C-1992-2
Markku Laukkanen: Tyyppianalyysi Common Lisp -ohjelmointikielessä. - Erikoistyö.
C-1992-3
Mika Pykälistö: Testiproseduurien generaattori tila-automaattien testaukseen. - Erikoistyö.
C-1992-4
Petri Koskinen: Kuvatietojen tuonti Keitaan käyttöliittymään: Shower 1.0. - Erikoistyö.
C-1992-5
Pasi Tapanainen: äärellisinä automaatteina esitettyjen kielioppisääntöjen soveltaminen luonnollisen kielen jäsestäjässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-6
Johnny Lindström: Sovellushajautin. - Erikoistyö.
C-1992-7
Matti Gröhn: Suodattimien käyttö Omnivax-kuvien tekemisessä. - Erikoistyö.
C-1992-8
Pekka Kilpeläinen: Tree inclusion problems. - Lisensiaatintutkielma.
C-1992-9
Pia Ollila: Yhteydellinen ja yhteydetön verkkokerros OSI-mallissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-10
Erkki Vuori: Kaksiulotteisen tekstihahmon tunnistaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-11
Heikki Raatikainen: Prosessien välinen kommunikointi OS/2:ssa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-12
Jukka Gardemeister: Tietokantakyselyjen havainnollistaminen esimerkkitietokannoilla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-13
Minna Oja: Tietojärjestelmän oliokeskeinen suunnittelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-14
Juha Taina: Hypertekstijärjestelmien käytön apuvälineet erityisesti henkilökohtaisen käytön kannalta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-15
Marko Teittinen: View4D: kuvia neljännestä ulottuvuudesta. - Erikoistyö.
C-1992-16
Merja Maria Pitkänen: PROLOG-kielen ja relaatiotietokannan hallintajärjestelmän yhdistäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-17
Miikka Heinäsmäki & Pasi Kilponen & Antti Ojala & Virpi Palkisto & Kimmo Pettinen & Satu Simonen: Lintujen rengastuksen tietojärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1992-18
Sari Huvinen & Juha Kärkkäinen & Ilkka Varis & Jouni Vierumäki & Veli-Matti Yrjänäinen: TITAN - tietokoneen toiminta-animaattori. - Erikoistyö.
C-1992-19
Virpi Hassinen & Sirpa Kulmala & Antti Leino & Jari Manninen & Mauri Parkkonen: RYHTI - ryhmän tiedonkeruujärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1992-20
Paul Kaatranen & Anna Laine & Pekka Pitkänen & Kyösti Sutinen & Outi Väättänen: ELSA: elektronisen sanakirjan kyselyohjelmisto. - Erikoistyö.
C-1992-21
Heli Kärhä: Relaatiotietokannan visualisointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-22
Sinikka Salakari: Hypermediaoppimateriaalin laatiminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-23
Kari Lehtinen: AHTO-järjestelmän peruspalvelujen suorituskyky. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-24
Juha Mäenpää: Kuormituksen tasapainotus hajautetussa järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-25
Matti Huotari & Leena Tirkkonen & Tero Venetjoki: Hajautettu rinnakkaislaskenta (AHTO). - Erikoistyö.
C-1992-26
Anna Aaltonen & Pekka Hyvärinen & Jarkko Koivula & Antti Riiheläinen & Veli-Matti Suoranta & Satu Väisälä: Logiikkakyselyjen optimointi. - Erikoistyö.
C-1992-27
Jyrki Rämä: Hajautetun järjestelmän yhteistilan selvittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-28
Anna Kalimo: Käyttöliittymästandardit ja käyttöliittymän suunnittelu - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-29
Heikki Heinaro: Oliosuuntautuneet ohjelmointiympäristöt ja graafisen pankkityöaseman sovelluskehitys. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-30
Riitta Takki: Elektroninen postiliikenneliittymä VAX/VMS-ympäristöön. - Erikoistyö.
C-1992-31
Juha Puustjärvi: Management of transactions in heterogeneous distributed database systems. - Lisensiaatintutkielma.
C-1992-32
Tiina Alikoski & Marko Antikainen & Kaarlo Hirvi & Hanna Kivimäki & Tiina Timonen: DIDOS - distributed document system. - Erikoistyö.
C-1992-33
Mikko Oksalahti & Timo Pasonen & Tuomo Saarikivi & Mika Seppänen & Mikko Silvonen: NeulaTool: neuraaliverkkojen ohjelmointiympäristön käyttölittymä. - Erikoistyö.
C-1992-34
Timo Häkkinen & Minna Kivinen & Mika Leskinen & Kirsi Vidman: UIMO: käyttöliittymän seurantajärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1992-35
Eija Achrén & Lauri Glad & Pekka Haara & Sarianne Mykrä & Tuija Rinne: TIVIKL, tieteellisen visualisoinnin käyttöliittymä. - Erikoistyö.
C-1992-36
Teija Turunen: Hajautettujen kyselyjen suorittaminen Geologian tutkimuskeskuksen tietokannoissa. - Erikoistyö.
C-1992-37
Kari Luoma: Prosessiryhmät hajautetuissa järjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-38
Tomi Vaara: Pakettiradioverkon ongelmat ja niiden hallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-39
Marko Teittinen: Neliulotteisten kohteiden visualisointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-40
Esa Karell: Locus-käyttöjärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-41
Päivi Kuuppelomäki: Oliokielen ohjelmointivälineet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-42
Taira Hilli: Hybridisalakirjoitusjärjestelmä VAX/VMS-ympäristössä. - Erikoistyö.
C-1992-43
Ari Becks & Margareta Björksten & Ilkka Hyvärinen & Marko Nyman & Tommi Timonen: TELA-järjestelmä: Testing Environment for Learning Algorithms. - Erikoistyö.
C-1992-44
Kimmo E. E. Raatikainen: Estimating percentiles in stochastic simulation. - Tekninen raportti.
C-1992-45
Kimmo E. E. Raatikainen: Run length control using parallel spectral method. - Tekninen raportti.
C-1992-46
Kimmo E. E. Raatikainen: Controlling the precisions of estimates in interactive simulations. - Tekninen raportti.
C-1992-47
Kari Keinänen: Tietojärjestelmän käytönaikaisten kustannusten arviointi määrittely- ja suunnitteluvaiheessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-48
Markku Koponen: Simulointivälineistön toteutus olioperustaisella ohjelmointikielellä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-49
Pasi Ranne: Ohjelmiston suorituskyvyn suunnittelumenetelmän käyttö erään suorakäyttöohjelmiston toteutuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-50
Kimmo E. E. Raatikainen: Issues in workload modeling for queueing network analysis. - Tekninen raportti.
C-1992-51
Marko Myllymäki: Grafiikkastandardit. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-52
Outi Setälä: Dokumenttien kuvauskielet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-53
Kari Granö: ASN.1-kielen ja CASN-kääntäjän laajentaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-54
Päivi Arola: Apuväline vuorovaikutteisten älykkäiden kaavioiden luomiseen. - Erikoistyö.
C-1992-55
Mikko Kolehmainen: Rinnakkaislaskenta ANSA-tyyppisessä hajautetussa ympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-56
Marko Antikainen: Verkkokäyttöjärjestelmän tuntumaton sanomanvälitys heterogeenisessa reaaliaikaympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-57
Minna Kivihalme-Lahti: Hajautuksen vaikutus sovelluksen tehokkuuteen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-58
Tapani Järvinen: Visuaalisten kielten toteuttaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-59
Johanna Fräki: Opiskelijaa mallintava tietokoneavusteinen ranskan kielen opetusohjelma. - Erikoistyö.
C-1992-60
Jukka Kulokoski: Frame relay performance management. - Pro gradu -tutkielma.
C-1992-61
Tapio Elomaa: A hybrid approach to decision tree learning, - Lisensiaatintutkielma.
C-1992-62
Kimmo Hätönen: Tekstitiedon hakua tukevan tietämyksen esittäminen. - Pro gradu -tutkielma.

1993

C-1993-1
Roope Kaivola: Compositional linear temporal logic model-checking for concurrent systems. - Lisensiaatintutkielma.
C-1993-2
Jyri Jämsä: Mikrotietokoneiden tiedonhallintaohjelmistojen suorituskyky. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-3
Matti Oosi: Varmennusmenetelmien vaikutus järjestelmän suorituskykyyn. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-4
Pentti Elolampi: Staattinen suodatus logiikkakyselyiden optimoinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-5
Paula Turkki: Relaatiotietokantakyselyjen vastausten kokojen arviointi otosten perusteella. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-6
Matti Gröhn: Äänen käyttö datan analysoinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-7
Pasi Tapanainen: Äärellisiin automaatteihin perustuva luonnollisen kielen jäsennin. - Lisensiaatintutkielma.
C-1993-8
Harri Lehtonen: Nopeiden verkkojen protokollat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-9
Juha Sahala: OSI-pinon hallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-10
Maarit Liimatainen: Reaaliaikaisten ryhmätyöohjelmistojen toteuttamisen vaatimat tietojenkäsittelyratkaisut. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-11
Seppo Heikura: Eräistä formaaleista menetelmistä käyttöliittymien yhteydessä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-12
Kari Hurtta: Logiikkakyselyiden optimointi taikajoukoilla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-13
Pekka Laakso & Kari Miettinen & Hannu Savolainen & Anna Tuovinen & Päivi Vahtera: TITAN - tietokoneen toiminta-animaattori: keskeytykset ja skedulointi. - Erikoistyö.
C-1993-14
Juhani Britschgi & Timo Joutsenvirta & Kai Järvenranta & Antti-Pekka Tuovinen: SALSA-animaattori: merkkijonoalgoritmien animointi- ja kokeiluohjelmisto. - Erikoistyö.
C-1993-15
Anssi Karhinen: Geneerisyys ohjelmointikielissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-16
Veli-Matti Suoranta: Logiikkakyselyiden osittava laskenta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-17
Helena Ahonen & Heikki Mannila & Erja Nikunen: Interactive forming of grammars for structured documents by generalizing automata. - Tekninen raportti.
C-1993-18
Jari Båsk & Jarmo Pensola & Tapio Saviranta: GRACE: ryhmätyöjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1993-19
Greger Lindén: Incremental updates in structured documents. - Lisensiaatintutkielma.
C-1993-20
Pekka Isto & Jussi Lahtinen & Seppo Mallenius & Miika Nevalainen & Timo Perälä: NEULA: neuraalikoneen ohjelmointiympäristön toteutus Hathi 2 -ympäristössä. - Erikoistyö.
C-1993-21
Veijo Virtanen: Lokerikkotiedostorakenne. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-22
Tuovi Henttu: Relaatiotietokannan sääntöalijärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-23
Marko Setälä: Meklaustoiminto hajautetussa järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-24
Kari Huttunen: EKK:n klinikoiden potilastietojärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1993-25
Heikki Toivakka: Kohdealueen dynamiikan kuvaus suunnittelumalleissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-26
Tiina Niklander: Hajautetun järjestelmän testausmenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-27
Marja Kylämä: Mittaaminen osana ohjelmistotuotannon laadun parantamista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-28
Marjo Karkkula: Tietokannan suorituskyvyn suunnittelu ja valvonta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-29
Markku Tamminen: Näytön suunnittelu ja analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-30
Mika Leivo & Timo Lindfors & Olli Mensio & Anna Sillanpää & Ossi Särkkä & Jyri Uotiala: HIMO:n formaali kuvaus ja analysointi: erikoistyön vaatimusdokumentti. - Erikoistyö.
C-1993-31
Kari Nummelin: Poikkeukset: hallittua epäeyheyttä tietokannoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-32
Antti Tanskanen: RENGAS, rengastuksen ja kontrollien tallennusohjelma. - Erikoistyö.
C-1993-33
Pauli Uusitalo: Levikkikarttojen toimitusjärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1993-34
Kaisa Kaunonen & Harri Rautio & Mika Sorsa & Jukka-Pekka Vainio: Lääketieteellinen visualisointi. - Erikoistyö.
C-1993-35
Kimmo E. E. Raatikainen: Simulation estimation of dynamic properties in queueing systems. - Tekninen raportti.
C-1993-36
Harri Klemetti & Matti Klemola & Pasi Lammenranta & Jari-Pekka Ollila & Osmo Ronkanen: Suorituskykyaineiston visualisointi (Qsvisualizer). - Erikoistyö.
C-1993-37
Jari Matero & Heikki Pietarinen & Pauli Sutelainen & Jari-Pekka Turtiainen & Jarkko Vuori: Ohjelmointiympäristöjen oliokeskeiset toteutusvälineet. - Erikoistyö.
C-1993-38
Tomi Silander: Symbolisen ja neuraalisen tiedonesityksen yhdistäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-39
Leena Kainomaa: Hajautettu yhteiskäyttöinen muisti. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-40
Markku Antikainen: Siirtoyhteyskerros eräissä tietoliikennearkkitehtuureissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-41
Meiri Mäkinen: Monitietokantakielistä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-42
Päivi Ylitalo: Tiedostojen eheysehtojen kuvaaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-43
Synnöve Kekkonen & Jorma Korkiakoski & Ristomatti Partanen & Veikko Siivola & Heikki Vepsäläinen: ARTTU: DRYAD-meklarin käyttöliittymä. - Erikoistyö.
C-1993-44
Kimmo Pettinen: Tietokannanhallintajärjestelmien yhteiskäyttö. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-45
Timo Häkkinen: Toimistotyön tehostaminen integroidun toimistojärjestelmän avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-46
Jarkko Lapinlampi & Teemu Leisti: Bisimulaatio-minimointialgoritmien toteuttaminen. - Erikoistyö.
C-1993-47
Päivi Hujanen & Juha Isopoussu & Tero Jankko & Marja Knuuttila & Satu Nahkuri & Juha Sissonen: Systeemityön apuvälineet työasemaympäristöön. - Erikoistyö.
C-1993-48
Jari Laukkanen & Janne Mikkola & Jarmo Sarantila & Teemu Silvennoinen: Oliokeskeisen suunnittelun apuväline. - Erikoistyö.
C-1993-49
Satu Simonen: Semanttinen kyselynoptimointi opittujen sääntöjen avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-50
Virpi Palkisto: Sääntöjen oppiminen tietokannasta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-51
Riitta Takki: Testaus ja testauskäytäntö eräässä ISO 9000 laatuprojektissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-52
Pekka Hyvärinen: Logiikkakyselyiden optimointi taikakaavaimilla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-53
Esko Pättikangas: Kehittyneen tiedonhakujärjestelmän määrittely ja sen soveltaminen erääseen olemassa olevaan järjestelmään. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-54
Virpi Hassinen: Tehtäväanalyysimenetelmien soveltuvuus erään käyttöliittymän suunnitteluun. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-55
Jorma Kuha: Funktion arvojen vertailuun perustuva epälineaarinen optimointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-56
Heikki Ristimäki: Suomenkielisen tekstitiedon tiivistäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-57
Lauri Tattari: Tiedon tiivistys konekielisten ohjelmien siirrossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-58
Jari Vanha-Eskola: Tietojenkäsittelyopin perusopetus yliopistotasolla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-59
Pirjo Ronkainen: Tiedonhaku hypertekstissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-60
Tuomo Saarikivi: Adaptiiviseen resonanssiteoriaan perustuvat neuraaliverkot. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-61
Tiina Timonen: Prosessien dynaaminen uudelleensijoittelu hajautetuissa järjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-62
Timo Vainio: Tiedonsiirtoverkkojen yhdistäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-63
Miikka Heinäsmäki: Uuskäyttö ylläpidossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-64
Antero Lindholm: Hahmon loppuosapuu tekstinsovituksen apuna. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-65
Heikki Mannila & Hannu Toivonen & A. Inkeri Verkamo: Improved methods for finding association rules. - Tekninen raportti.
C-1993-66
Jyrki Kivinen & Heikki Mannila: The power of sampling in knowledge discovery. - Tekninen raportti.
C-1993-67
Petri Myllymäki: Bayesian reasoning by stochastic neural networks. - Lisensiaatintutkielma.
C-1993-68
Mika Pykälistö: Televerkon hallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1993-69
Juha Hatakka & Jaakko Hyvätti & Iiro Koskinen & Mika Liljeberg & Marko Moilanen & Juha Ylitalo: Nereid: Dryad-meklarin ylläpitosovellus. - Erikoistyö.

1994

C-1994-1
Matti Huotari: Hajautettu aika. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-2
Outi Väättänen: Semanttisesti heterogeenisten tietokantojen yhdistäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-3
Jaripekka Turtiainen: Oliomenetelmä reaaliaikajärjestelmien analyysiin ja suunnitteluun. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-4
Kimmo E.E. Raatikainen: Symptoms of self-similarity in measured arrival process of Ethernet packets to a file server. - Tekninen raportti.
C-1994-5
Sarianne Mykrä: Rakenteisen tekstin aluetietomalli. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-6
Juha Nurmonen: Merkkijonojen Kolmogorov-kompleksisuus. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1994-7
Hermanni Patama: Tiedonhallinta mikroverkossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-8
Terhi Mattila: Ohjelmakoodin tuottaminen CASE-välineissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-9
Tiina-Kaisa Kupias: Ohjelmistoprosessimallin valinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-10
Janne Näppi: Säätutkahavaintojen tiivistys. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-11
Pauli Uusitalo: Paul Smolenskyn konnektionistinen tekoälyteoria. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-12
Kyösti Sutinen: Dynaamiseen hajautukseen perustuvat tietokantarakenteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-13
Mika Komu: Logiikkaohjelmointi oliokielellä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-14
Kirsi Nurmi & Antti Pesonen & Antti-Olli Taipale & Hannu Turtia: TIEVIE - tietoliikenneanimaattori. - Erikoistyö.
C-1994-15
Serge Santos: Phase transitions in sparsely connected Boltzmann machines. - Dipl.Eng. thesis (Universität Zürich).
C-1994-16
Timo Pasonen: Formal specification of software interfaces of a distributed controlling system. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-17
Timo Lindfors: Oliopiirteiden vertailu ADA 9X- ja C++-kielissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-18
Jarmo Pensola: Determinaatiot ja funktionaaliset riippuvuudet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-19
Taira Hilli: Ohjelmistotuotannon laadunvarmistus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-20
Heikki Pietarinen: Otosten poimiminen suurista tiedostoista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-21
Nora Sundström: Projektinhallinta ohjelmistotuotantoprojektissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-22
Veli-Matti Yrjänäinen: Portieri DRYAD-meklarin toteutuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-23
Marko Moilanen: Langattomaan puhelinyhteyteen perustuvan tietoliikenteen suorituskyky. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-24
Petri Myllymäki & Henry Tirri: Learning Bayesian prototype trees by simulated annealing. - Tekninen raportti.
C-1994-25
Tero Venetjoki: Meklarien yhteistoiminta ja sen toteutus DRYAD-projektissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-26
Markiitta Aarnikoivu & Satu Antikainen & Nina Huttegger & Hannu Kyllönen: & Martti Wuolijoki: AnimAl - algoritmianimaattori. - Erikoistyö.
C-1994-27
Margareta Björksten: Ohjelmistoprojektien riskien hallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-28
Johanna Fräki: Opiskelijan mallintaminen tietokoneavusteisissa kielten opiskelujärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-29
Tapio Saviranta: Hajautetun tietokantajärjestelmän kyselynoptimointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-30
Olli Nousia: Reaktiivisten systeemien synkroniset kuvausmenetelmät: STATECHARTS-formalismi ja ohjelmointikieli ESTEREL. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-31
Juha Sissonen: Materiaalistetut näkymät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-32
Lea Kutvonen: Federation transparency in ODP trading function. - Tekninen raportti.
C-1994-33
Päivi Arola: Visuaaliset tietokantaliittymät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-34
Pasi Kilponen: Säännöt POSTGRES- ja INGRES-tietokannanhallintajärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-35
Tommi Timonen: Hahmontunnistus kolmiulotteisessa avaruudessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-36
Satu Nahkuri: Geenirakenteiden päättely tapauspohjaisin menetelmin. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-37
Mika Leskinen: Oliotietokantojen hakemistorakenteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-38
Pertti Pellonpoika: Mikrotietokonejärjestelmän suorituskyvyn arviointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-39
Markku Kojo & Kimmo E. E. Raatikainen & Timo Alanko: Connecting mobile workstations to the Internet through digital cellular telephone. - Tekninen raportti.
C-1994-39 (rev. version)
Markku Kojo & Kimmo E. E. Raatikainen & Timo Alanko: Connecting mobile workstations to the Internet through digital cellular telephone. - Tekninen raportti.
C-1994-40
Heikki Mannila & Hannu Toivonen & A. Inkeri Verkamo: Finding association rules efficiently in sequential data. - Tekninen raportti.
C-1994-41
Mika Klemettinen & Heikki Mannila & Pirjo Ronkainen & Hannu Toivonen & A. Inkeri Verkamo: Finding interesting rules from large sets of discovered association rules. - Tekninen raportti.
C-1994-42
Tapio Lehtonen: Forth-tulkin toteutus TOOLS-metakääntäjäjärjestelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-43
Vesa Hellgren & Markus Huttunen & Xian-Ming Song & Eero Taipale: GAL - Graph Algorithm Library in the Ada Programming Language. - Erikoistyö.
C-1994-44
Oskari Heinonen & Jahan Noor & Riitta Kaheli & Mika Laurila & Harri Salminen: DaMi - tietämystä tietokannoista. - Erikoistyö.
C-1994-45
Kimmo E.E. Raatikainen: Information aspects of services and service features in Intelligent Network Capability Set 1 - Tekninen raportti.
C-1994-46
Kaarlo T. Hirvi: Vikasietoisen palvelun tarjoaminen prosessiryhmän avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-47
Mika Tikkakoski: Prosessien kommunikointioperaatioiden suunnittelu erääseen hajautettuun tosiaikajärjestelmään. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-48
Sari A. Huvinen: Käyttöliittymäobjektit ja niiden väliset riippuvuudet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-49
Kati Vilkki: Rakenteinen tietämyksen esittäminen tietokoneavusteisessa yhteistyössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-50
Matti Heikkurinen & Petteri Lappalainen & Veijo Niinikoski & Jarno Varjotie: Sääntöoliot olio-ohjelmoinnissa. - Erikoistyö.
C-1994-51
Lea Kutvonen: Comparison of the DRYAD trading systems to ODP trading function draft. - Tekninen raportti.
C-1994-52
Olli Hämäläinen: Toimintopistemenetelmät systeemityön työmäärän arvioinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-53
Timo Alanko & Markku Kojo & Heimo Laamanen & Mika Liljeberg & Marko Moilanen & Kimmo E.E. Raatikainen: Measured performance of data transmission over cellular telephone network. - Tekninen raportti.
C-1994-54
Juha Taina: Evaluation of OMG, ODMG, and X.700 data models. - Tekninen raportti.
C-1994-55
Kimmo E. E. Raatikainen: Experimental evaluation of a parallel spectral method for run length control in steady-state simulation. - Tekninen raportti.
C-1994-56
Antti Riiheläinen: Logiikkakyselyiden optimointi laskurimenetelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-57
Janne Ravantti: Jäykän kappaleen animointi toisiinsa kytketyillä massapisteillä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-58
Synnöve Kekkonen: On the expressive power of query languages. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-59
Mika Klemettinen: Kinnostavien assosiaatiosääntöjen valinta ja visualisointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-60
Olli Vertanen: Suojaus hajautetussa järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-61
Sirpa Hartikainen: Kansainväliseen käyttöön tarkoitetun sovelluksen käyttöliittymä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-62
Anna Sillanpää: Cleanroom-menetelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-63
Jussi Uuspaavalniemi: Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kansainvälisessä yrityksessä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-64
Jukka Rantanen: Tietokannan tietojen ositus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-65
Helena Ahonen: Generating grammars for structured documents using grammatical inference methods. - Lisensiaatintutkielma.
C-1994-66
Simo-Pekka Lahtinen & Kjell Lemström & Jari Litola & Antti Porttikivi: Salsa++ -animoituvien C++ -tietorakenteiden kirjasto. - Erikoistyö.
C-1994-67
Tommi Kokkola & Mikael Latvala & Olli-Pekka Mikkola & Marko Ovaska & Tom Söderlund: WinSTEP vaatimusdokumentti. - Erikoistyö.
C-1994-68
Jaakko Suoninen: ATK:n vaikutuksista terveydenhuollossa. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1994-69
Pekka Haara: Joukkokäyttäytymisen mallintaminen tietokoneanimaatiossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-70
Antti-Pekka Tuovinen: Relaatiotietokantojen kyselykielten väliset muunnokset. - Pro gradu -tutkielma.
C-1994-71
Heikki Alho & Marko Haaja & Anne-Maria Hartikainen & Mika Klemettinen & Virve Kokko & Merja-Liisa Åkerman: EMAKE - elektroninen lomakkeisto. - Erikoistyö.

1995

C-1995-1
Marko Tuominen: Hypermediajärjestelmien opetuskäytöstä ja sen kehittämisestä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-2
Timo Kouhia: Kuljetuskerroksen protokollat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-3
Juha-Antti Sorsa: Olioperustainen tulkinta ja koodin generointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-4
Jari Tarkiainen: LOTOS-spesifikaatioiden algebrallinen verifiointi CFFD-semantiikassa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-5
Satu Eloranta: Tietämyskannan päivittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-6
Juha Kärkkäinen: Loppuosakaktus - loppuosapuu pienessä tilassa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-7
Teemu Leisti: Siirtymäverkon transitiivisen sulkeuman laskeminen kerralla ja askeltavasti. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-8
Kristiina Leipälä: Atk-opetus peruskoulussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-9
Mika Leivo: Temporaalilogiikka ja hajautetut järjestelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-10
Heikki Mannila & Hannu Toivonen & A. Inkeri Verkamo: Discovering frequent episodes in sequences. - Tekninen raportti.
C-1995-11
Päivikki Parpola: Object-oriented knowledge acquisition. - Lisensiaatintutkielma.
C-1995-12
Risto Siltala: Yritysten kilpailustrategioiden kehittymisen vaikutuksista tietokantasuunnitteluun ja sovellustuotantoon. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-13
Aaro Hallikainen: Bisimulaatioekvivalenssien laskeminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-14
Ilkka Varis: Laajojen verkkojen kolmiulotteinen visualisointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-15
Markku Kojo & Timo Alanko & Mika Liljeberg & Kimmo Raatikainen: Enhanced communication services for mobile TCP/IP networking. - Tekninen raportti.
C-1995-16
Kimmo Raatikainen & Taina Juha: Design issues in database systems for telecommunication services. - Tekninen raportti.
C-1995-17
Juha Taina: Requirements analysis for database services in telecommunications. - Tekninen raportti.
C-1995-18
Arja Keskiivari & Petri Kontkanen & Tei Laine & Kimmo Valtonen & Martti Verho: COPLA - construction of pattern languages. - Erikoistyö.
C-1995-19
Pekka Siltanen: Free form modeling using cubic Bezier curves and surfaces. - Lisensiaatintutkielma.
C-1995-20
Vesa Hellgren: Multimedian synkronointi AudioFile-ohjelmiston näkökulmasta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-21
Kaisa Kaunonen: Kohteen rekonstruointi poikkileikkauksista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-22
Kjell Lemström: Digitaalisen kuvan kvantisointi ja ditterointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-23
Jari Manninen: Käyttäjävaatimusten selvittäminen oliokeskeisessä järjestelmänkehityksessä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-24
Markku Kojo: Etäproseduurikutsu heterogeenisessa järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-25
Timo Leppänen: Rinnakkainen kääntäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-26
Antti-Olli Taipale: Kuvamateriaalin tiedonhallinta konservoinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-27
Riitta Kahelin: Tehokas samanlaisuuksien hakumenetelmä ajallisesti järjestettyä tietoa sisältävissä tietokannoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-28
Marko Nyman: Nestekromatografiakokeiden optimointijärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-29
Juha Taina & Tapani Karttunen & Olli Martikainen & Kimmo Raatikainen: Evaluation of database architectures for intelligent networks. - Tekninen raportti.
C-1995-30
Juha Taina & Mika Rautila & Kimmo Raatikainen: An experimental database architecture for intelligent networks. - Tekninen raportti.
C-1995-31
Katariina Lapatto & Päivi Perko & Marko Salmenkivi: DEDU95 - deduktiivinen kyselykieliliitäntä oliotietokantaan. - Erikoistyö.
C-1995-32
Miika Nevalainen: End-to-end connection protection in transmission network management. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-33
Timo Harjunen & Jussi Ollikainen & Martti Söderlund & Katri Turunen & Antti Viljamaa & Jukka Viljamaa: Oliokielten toteutus - selain. - Erikoistyö.
C-1995-34
Mika Honkanen & Mika Koskinen & Kimmo Lampinen & Mauri Sahlberg & Katri Savolainen: Krapu - väline Unix-komentojen perumiseen. - Erikoistyö.
C-1995-35
Jarkko Lapinlampi: Siirtymäsysteemin tilatehokas minimointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-36
Leena Tirkkonen: Rinnakkaisten olioperustaisten ohjelmointikielten synkronointimenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-37
Sari Ahtiainen & Mika Galkin & Henna Hyytiä & Olavi Rasimäki & Markku Wächter: WWWET - World Wide Web -tiedotus. - Erikoistyö.
C-1995-38
Max Hamberg & Marko Jokinen & Timo Sivonen & Yin Hongying: The service invocation function. - Erikoistyö.
C-1995-39
Helena Lääperi: Oliotietokantojen näkemykset. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-40
Merja Alaluoma & Jani Kokkonen & Outi Lehtinen & Matti Lehtonen & Jussi Sjöström & Eeva Vanninen: TIVETIN-tilasiirtymäverkkoeditori X-ikkunointiympäristöön. - Erikoistyö.
C-1995-41
Heimo Laamanen: An experiment of dependability and performance of GSM access to fixed data network. - Tekninen raportti.
C-1995-42
Juha Taina: & Harri Töhönen: On implementing a prototype IN database architecture. - Tekninen raportti.
C-1995-43
Greger Lindén & Henry Tirri & A. Inkeri Verkamo: ALCHEMIST: a general purpose transformation generator. - Tekninen raportti.
C-1995-44
Jarkko Koivula: Negaation ja joukkojen käsittely logiikkatietokannoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-45
Lea Viljanen: Kansainvälisen sähköpostiverkon hakemistopalvelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-46
Eeva Jauhiainen: Rakenteisten tekstitiedostojen kyseleminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-47
Oskari Heinonen: Tietämyksen muodostaminen relaatioita yhdistämällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-48
Reijo Sivèn: Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toimintakertomus 1994. - Tekninen raportti.
C-1995-49
Janne Mikkola: Ohjelman tuotteistus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-50
Mika Laurila: Käsitehierarkiat tietämyksen muodostamisessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-51
Iiro Koskinen: Turvallisuuden uhat hajautetussa tietojenkäsittelyjärjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-52
Ali Albayrak & Vesa Karhu & Jani Kiiskinen & Marko Perttilä: Mowgli-pistokerajapinta ja esimerkkisovellukset liikkuvaan Linux-järjestelmään. - Erikoistyö.
C-1995-53
Jarmo Kannisto: Käyttäjäkohtaiset käyttöliittymät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-54
Seppo Nuutinen: Ohjelmistotuotteen konfiguraation hallinta hajautetussa ympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-55
Kirsi Vidman: Kuorman hajauttamisen liittäminen meklariin ja meklarin tietopalvelija hajautetussa ympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-56
Seppo Mallenius: Osoitekoodien optimointi Kanervan hajautetussa pikamuistissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-57
Mika Panhelainen: Julkisen avaimen salausmenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-58
Tommi Björklund: Maintenance and integration of DRYAD trading software. - Erikoistyö.
C-1995-59
Lauri Glad: Prosessin suorituksenaikainen siirto hajautetussa järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-60
Alvis Brazma & Esko Ukkonen & Jaak Vilo: Finding a good collection of patterns covering a set of sequences. - Tekninen raportti.
C-1995-61
Jorma Tarhio & Peltola Hannu: String matching in the DNA alphabet. - Tekninen raportti.
C-1995-62
Tommi Kokkola: Analysis and measurements of the performance characteristics of GSM data services. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-63
Hanna Katariina Kivimäki: Tiedon eheys ja ajantasaisuus liikkuvien työasemien järjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-64
Anne-Maria Hartikainen: älyverkon suojaustarpeet ja -menetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-65
Tiina Alikoski: Prosessien välinen kommunikointi moniviestin-sovelluksissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-66
Marja Knuuttila: Meta-CASE-järjestelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-67
Mirja Kiukas: Tarpeiden selvittäminen ja toteutumisen seuranta ohjelmistohankinnoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-68
Timo Lamminjoki & Sami Lilja & Vesa Ollikainen: ELIOT. - Erikoistyö.
C-1995-69
Tapani Ojaluoma: Klusterointi puhelutietueiden käsittelyssä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-70
Seppo Kokko: A comparison of two object-oriented database management systems. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-71
Jaakko Majuri: Tietämystekniikan käytön mahdollisuudet tabletin koostumuksen ja valmistusprosessin suunnittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-72
Anton Puolakka: Koosteherätteiden toteutus aktiivisissa tietokannoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1995-73
Jaakko Kurhila & Jukka Leikola & Tuomo Notkola & Janne-Pekka Surakka: Liikkuvuuteen sovitettu FTP-asiakas. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1995-74
Markus Lindholm & Timo-Pekka Metsälä & Peltola Vesa-Matti & Timo Tjäder & Rita Voigt: Retiisi - tosiaikatietokannan simulaattori- simulator av realtidsdatabaser. - Ohjelmistotuotannon harjoitustyö.
C-1995-75
Antti Alestalo: Rinnakkaisten geneettisten algoritmien soveltuvuus verkon ositusongelmaan. - Pro gradu -tutkielma.

1996

C-1996-1
Jani Kiiskinen & Markku Kojo & Mika Liljeberg & Kimmo Raatikainen: Data channel service for wireless telephone lists. - Tekninen raportti.
C-1996-2
Oskari Heinonen & Heikki Mannila: Attribute-oriented induction and conceptual clustering. - Tekninen raportti.
C-1996-3
Mika Klemettinen & Heikki Mannila & Hannu Toivonen: Interactive exploration of discovered knowledge: a methodology for interaction, and usability studies. - Tekninen raportti.
C-1996-4
Virve Kokko: ATM-verkon mallintaminen verkonhallinnan kannalta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-5
Hannu Toivonen: Sampling large databases for finding association rules. - Tekninen raportti.
C-1996-6
Xian Ming Song: Radial basis function networks for modeling of chemical processes. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-7
Kimmo Hätönen & Mika Klemettinen & Heikki Mannila & Pirjo Ronkainen & Hannu Toivonen: Rule discovery in alarm databases. - Tekninen raportti.
C-1996-8
Henry Tirri & Petri Kontkanen & Petri Myllymäki: Probabilistic instance-based learning. - Tekninen raportti.
C-1996-9
Petri Kontkanen & Petri Myllymäki & Henry Tirri: Constructing Bayesian finite mixture models by the EM algorithm. - Tekninen raportti.
C-1996-10
Petri Kontkanen & Petri Myllymäki & Henry Tirri: Predictive data mining with finite mixtures. - Tekninen raportti.
C-1996-11
Petri Kontkanen & Petri Myllymäki & Henry Tirri: Comparing Bayesian model class selection criteria by discrete finite mixtures. - Tekninen raportti.
C-1996-12
Heikki Mannila & Hannu Toivonen: Discovering generalized episodes using minimal occurrences. - Tekninen raportti.
C-1996-13
Heikki Mannila & Hannu Toivonen: Multiple uses of frequent sets and condensed representations. - Tekninen raportti.
C-1996-14
Juha Puustjärvi & Henry Tirri & Jari Veijalainen: Managing overlapping transactional workflows. - Tekninen raportti.
C-1996-15
Juho Rousu: Päätöspuiden ja -listojen muodostaminen MDL-periaatteen avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-16
Tiina Mikkola: Lukkiutumat hajautetuissa tietokantajärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-17
Janne Saarinen: Oliomallin piirteiden liittäminen logiikkakieleen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-18
Antti Pesonen: Intervalliluokittelija. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-19
Hannu Haahti & Petri Haapio & Kari Hakkarainen & Tarja Kilpi & Lauri Kivistö: TKTL:n ja ATK-keskuksen kirjaston kirjastojärjestelmän uudistaminen. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1996-20
Rami Laakso: Object-oriented implementation of intelligent network service logic programs. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-21
Aarne de Arruda Camara & Tuula Koskenvaara-Loikkanen & Mikko Lahdenmäki & Pauli Misikangas & Lotta Tuomimäki: TIVETIN - tilasiirtymäverkkoeditori X-ikkunointiympäristöön: graafisen tilasiirtymäverkkoeditorin kehittäminen. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1996-22
Mikko Franssila & Vera Izrailit & Helena Madar & Rolf Södergård: Oliokielten toteutus - selaimen jatkokehitys. - Erikoistyö.
C-1996-23
Markku Julkunen: Datasiirto matkapuhelinjärjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-24
Petri Tapio Koskinen: Käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus iteratiivisella menetelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-25
Päivi Hujanen: Dynaamiset eheysrajoitteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-26
Olli Pihlajamaa: Graphical specification of cooperative scenarios. - Erikoistyö.
C-1996-27
Barbara Heikkinen: Rakenteisten hypertekstidokumenttien kysely oliotietokannasta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-28
Mika Liljeberg & Heikki Helin & Markku Kojo & Kimmo Raatikainen: Enhanced services for world-wide web in mobile environment. - Tekninen raportti.
C-1996-29
Petri Elovaara & Heikki Helin & Oskari Koskimies & Marita Raja & Lars Wirzenius: WWW:n sovittaminen liikkuvalle Linux-työasemalle. - Erikoistyö.
C-1996-30
Juha Taina & Petri Elovaara & Tiina Niklander & Kimmo Raatikainen: Platform requirements of a real-time object-oriented database management system for telecommunications. - Tekninen raportti.
C-1996-31
Tom Söderlund: ASN.1-kielen oliopohjainen käsittely ja toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-32
Erkki Heilakka: Korroosion mallintaminen proseduraalisilla tekstuurimenetelmillä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-33
Mika Seppänen: Bayes-verkon muodostaminen datasta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-34
Jussi Ollikainen: TINA-kommunikaatioistunnon toteutus ATM-verkossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-35
Teemu Silvennoinen: Dokumentaation hallinta SGML-tietokannan avulla - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-36
Anna Tuovinen: Tilastollisen tietämyksen muodostamisen ja tilastotieteen menetelmien vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-37
Timo Sivonen: Security management on distributed systems. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-38
Markus Huttunen: Hydrologisten aikasarjojen mallintaminen koneoppimismenetelmillä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-39
Juha Gustafsson: Käsitteiden oppiminen ja teorianmuodostus logiikkatietokannoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-40
Helena Ahonen & Barbara Heikkinen & Oskari Heinonen & Jani Jaakkola & Pekka Kilpeläinen & Greger Lindén & Heikki Mannila: Intelligent assembly of structured documents. - Tekninen raportti.
C-1996-41
Ristomatti Partanen: Äänen käyttö käyttöliittymissä erityisesti potilasvalvonnan kannalta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-42
Anne Häkkinen & Mika Härmä & Esko Koskimaa & Riina Kuukka & Jyrki Päivärinta: ET3: lehtijärjestelmä ARMAS. - Erikoistyö.
C-1996-43
Ykä Huhtala & Hannu Kasanen & Pasi Porkka & Jaakko Tapanainen & Tiina Tuovinen & Jari Vanhala: Tietämyksen muodostaminen relaatiotietokannoista. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1996-44
Antti Hjelt & Jukka Kiviniemi & Hannu Koskinen & Jan Lindström & Tomi Solala: Lintujen rengastuksen tietojärjestelmä. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1996-45
Jani Kiiskinen & Markku Kojo & Kimmo Raatikainen & Timo Alanko: Efficient utilization of mobile phones in mobile computing. - Tekninen raportti.
C-1996-46
Ilkka Autio & Kimmo Kallio & Heikki Karhunen & Mika Leppälä & Jaana Lindroos & Matti Luukkainen: Liikkuvuuteen sovitettu FTP-asiakas. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1996-47
Tommi Martikainen & Kari Miettinen & Samu Paajanen & Vesa Rantala & Tomi Urho: RETIISI - tosiaikatietokannan simulaattori. - Erikoistyö.
C-1996-48
Olli Mensio: Kokonaisvaltainen laatujohtamismenetelmä TQM ja sen käyttö ohjelmistotuotannossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-49
Paul Kaatranen: IRDS - en extensible data dictionary system. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-50
Mikko Hännikäinen & Mika Kurki: Form-based printing in MS-Windows environment. - Erikoistyö.
C-1996-51
Mika Liljeberg: Performance of world-wide-web across over a cellular telephone network. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-52
Petri Elovaara & Kimmo Raatikainen: Evaluation of concurrency control algorithms for real-time databases. - Tekninen raportti.
C-1996-53
Tiina Niklander & Kimmo Raatikainen: Real-time platform for the RODAIN database. - Tekninen raportti.
C-1996-54
Kaj Granlund: WEBSafe. - Erikoistyö.
C-1996-55
Leif Björklund: & Jani Jaakkola & Ville Lehto & Harri Pietiläinen & Mikko Puuskari & Jarkko Sevanto: Control and data transfer service for mobile applications. - Erikoistyö.
C-1996-56
Tei Laine: Muuttuvan kustannusfunktion optimointi geneettisellä algoritmilla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-57
Pasi Lammenranta: Äänestysmenettelyt hajautetun tiedostojärjestelmän toteutuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-58
Jarkko Vuori: C++- luokkakirjastot graafisten käyttöliittymien toteutuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-59
Jani Kokkonen: Yhteistyöohjelmiston toteuttaminen erityisesti yhteispiirtämisen näkökulmasta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-60
Simo-Pekka Lahtinen: Visuaaliset virheenjäljittimet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-61
Maria Tossavainen: Suorituskyvyn hallinta ATM-verkoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-62
Risto Kankkunen: Tavutusalgoritmien muodostaminen automaattisesti äärellisten automaattien synteesimenetelmää käyttäen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-63
Henna Hyytiä: Relaatiotietokantojen suorituskyvyn arviointi käyttäen standardisuorituskykytestejä ja suorituskykymittauksia. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-64
Petri Elovaara: Evaluation of concurrency control algorithms for real-time databases. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-65
Katariina Lapatto: Logiikkatietokantojen koosteoperaatiot. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-66
Reijo Sivèn (toim.): Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toimintakertomus 1995. - Tekninen raportti.
C-1996-67
Mika Juvela: Säteilynkuljetusongelman ratkaiseminen tähtienvälisessä molekyylipilvessä. - Erikoistyö.
C-1996-68
Kari Ahvenainen & Marko Asplund & Juha Mäkinen & Sami Oinonen & Sun Quanyi: HaSTA - hajautettujen sovellusten toteutusalusta. - Erikoistyö.
C-1996-69
Sanna Elo & Seppo Kokko & Matti Jansson & Harri Pöyhönen & Rami Laakso & Tapani Ojaluoma: Kuokka : C++ -kieleen upotettu oliotietokannan käsittelykieli. - Erikoistyö.
C-1996-70
Marko Salmenkivi: Tapahtumasarjojen mallintaminen ja posteriorijakaumaa MCMC-menetelmällä simuloivien ohjelmien automaattinen tuottaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-71
Marko Vartiainen: Asiakaspalvelun sovelluksen käyttöliittymän suunnittelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-72
Jukka Päivärinta Teradat DBC/1012-tietokantakone kaupallis-hallinnollisessa käytössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-73
Sami Oinonen: Co-operation of independent trader implementations. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-74
Jani Kiiskinen: Langattomalle tietoliikenneyhteydelle soveltuva protokolla ja sen suorituskyky verrattuna TCP/IP-protokollaan. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-75
Jukka Kiviniemi & Kimmo Raatikainen: Real-time object-oriented data model for telecommunications. - Tekninen raportti.
C-1996-76
Tiina Niklander & Kimmo Raatikainen: Analysis of design tools for potential use in the RODAIN project. - Tekninen raportti.
C-1996-77
Tiina Niklander & Kimmo Raatikainen: Interworking requirements in the RODAIN database management system. - Tekninen raportti.
C-1996-78
Petri Elovaara & Kimmo Raatikainen: Analysis of WAIT-50 and OCC-TI concurrency control algorithms for real-time databases in telecommunications. - Tekninen raportti.
C-1996-79
Timo Sivonen & Kimmo Raatikainen: CORBA security services. - Tekninen raportti.
C-1996-80
Eeva Vanninen: Oliotekniikka graafisen käyttöliittymän toteutuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-81
Pauli Sutelainen: Tietokantaproseduurien ja liipaisinten tehokkuus Sybase- ja Oracle-järjestelmissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-82
Tapio Elomaa & Juho Rousu: General and efficient multisplitting of numerical attributes. - Tekninen raportti.
C-1996-83
Jani Jaakkola & Pekka Kilpeläinen: Using sgrep for querying structured text files. - Tekninen raportti.
C-1996-84
Lea Kutvonen: The role of trading function in open distributed processing infrastructure. - Lisensiaatintutkielma.
C-1996-85
Kari Huttunen: Seulonta likimääräisessä merkkijonosovituksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-86
Petteri Lappalainen: Prosessin suoritusaikainen siirto varmennetussa tosiaikajärjestelmssä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-87
Oskari Koskimies: Agentti-sovelluskehys Mowgli-arkkitehtuurissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-88
Heikki Helin: Mowgli-järjestelmän geneeristen tapahtumien kuvauskieli. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-89
Stefano De Pascale: An implementation of interval computations on the spreadsheet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-90
Erkki Sutinen: Using q-grams in approximate pattern matching. - Lisensiaatintutkielma.
C-1996-91
Kalevi Nummelin: Terveydenhuollon organisaatioiden välinen tiedonsiirto. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-92
Anna Laine: Regressiotestaus ja lokalisoidun ohjelmiston testaaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-93
Outi-Kaisa Ollikainen: Kuvakkeet ja niiden käyttö tieto-objektien esittämisessä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-94
Kaj Granlund: Tietoliikennekysymyksiä käsittelevä oppikirja ammattikorkeakouluopetukseen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-95
Päivi Perko: Yhtenäinen turvallisuusarkkitehtuuri asiakas-palvelinympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-96
Pekka Kähkipuro & Liisa Marttinen & Lea Kutvonen: Reaching interoperability through ODP type framework. - Tekninen raportti.
C-1996-97
Matti Nykänen: Alignment calculus: a modal logic for querying string databases. - Lisensiaatintutkielma.
C-1996-98
Mika Sorsa: Kvalitatiiviset Bayesverkot. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-99
Hongying Yin: Design of distributed applications: task partitioning and allocation. - M.Sc. thesis.
C-1996-100
Hanna Keskinen: Tietokoneen ajokortti ja tietotekniikan perusteiden opetus yliopistossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-101
Satu Nyberg: Deduktiivisten kyselyiden semanttinen optimointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-102
Nina Hutteger: Lyhytsanomapalvelut Mowgli-arkkitehtuurissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1996-103
Jukka Kiviniemi & Tiina Niklander & Pasi Porkka & Kimmo Raatikainen: Specification of Rodain database architecture and interfaces. - Tekninen raportti.
C-1996-104
Jukka Kiviniemi & Tiina Niklander & Pasi Porkka & Kimmo Raatikainen: Implementation plan for the Rodain prototype. - Tekninen raportti.
C-1996-105
Jari Mäenpää: Data communication and application protocols of a mail user agent in a GSM mobile host. - Pro gradu -tutkielma.

1997

C-1997-1
Pasi Ahonen: Digitaalisen kirjaston toteutusperiaatteet - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-2
Mika Honkanen: Hyperteksti ohjelmistonkehitysympäristöissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-3
Matti Luukkainen: Prosessialgebrojen soveltaminen tietoturvallisuuden mallinnukseen ja verifiointiin. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-4
Antti Viljamaa: Tietoliikenneprotokollien graafinen simulointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-5
Jukka-Pekka Iivonen: Tyyppiturvallinen perinnällä jäljitelty geneerisyys. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-6
Timo Harjunen: älyverkko ja TINA:n palveluarkkitehtuuri ATM-verkoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-7
Marko Orasaari: Vantaanjoen vesistömalli. - Erikoistyö.
C-1997-8
Heikki Mannila & Hannu Toivonen: Levelwise search and borders of theories in knowledge discovery. - Tekninen raportti.
C-1997-9
Olli-Pekka Mikkola: ISDN-tietoliikenneverkko ja sen protokollat. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-10
Teemu Möttönen & Seppo Pekkala & Kari Pursiainen & Erkki Rautama & Veli-Matti Sahlberg & Tommi Teräsvirta: Eliot, pcEliot - algoritmien visualisointijärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1997-11
Juha Kärkkäinen (toim.): Algoritmipäivä 10.1.1997 Helsingissä - Tekninen raportti.
C-1997-12
Linus Torvalds: Linux: a portable operating system. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-13
Arne Dybdahl & Juha Eloranta & Kristiina Hietanen & Piia Makkonen & Janne Markkanen: Eliot/Windows: algoritmien visualisointijärjestelmä. - Erikoistyö.
C-1997-14
Helena Ahonen & Oskari Heinonen & Mika Klemettinen & A. Inkeri Verkamo: Mining in the phrasal frontier. - Tekninen raportti.
C-1997-15
Heikki Mannila & Hannu Toivonen & A. Inkeri Verkamo: Discovery of frequent episodes in even sequences. - Tekninen raportti.
C-1997-16
Katri Savolainen: Tietokoneavusteinen yhteistyö ohjelmistotuotannossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-17
Jari Båsk: Tiedonhakua tukeva tekstien kuvaaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-18
Matti Jansson: Huoltoaseman mittarikenttäsovelluksen käyttöliittymän mallintaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-19
Heli Liukkonen: Tiedon puskurointi oliotietokannoissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-20
Samu Paajanen: Use cases in system testing. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-21
Jukka Viljamaa: Kannel-protokollakielen tulkinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-22
Helena Ahonen & Barbara Heikkinen & Oskari Heinonen & Pekka Kilpeläinen: A system for assembling specialized textbooks from a pool of documents. - Tekninen raportti.
C-1997-23
Helena Ahonen & Oskari Heinonen & Mika Klemettinen & A. Inkeri Verkamo: Applying data mining techniques in text analysis. - Tekninen raportti.
C-1997-24
Antti Viljamaa: Application frameworks in the Java environment. - Tekninen raportti.
C-1997-25
Jukka Viljamaa: Tools supporting the use of design patterns in frameworks. - Tekninen raportti.
C-1997-26
Jaakko Kurhila: Graafisen tietojenkäsittelyn opetus ja opetusmateriaali World Wide Webissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-27
Lasse Akselin: Tekstialuekyselyiden graafinen esittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-28
Jukka Kiviniemi: & Tiina Niklander & Pasi Porkka & Kimmo Raatikainen: System design of the Rodain prototype database. - Tekninen raportti.
C-1997-29
Jyrki Aaltonen & Kimmo Fredriksson & Lasse Karjalainen & Santtu Kosonen & Petri Paunisalo & Jarno Tenni: SaGa - soluautomaattien muodostaminen geneettisillä algoritmeilla. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1997-30
Max Hamberg: ODP-viitemallin näkökulmakuvaukset: näkökulmat avoimen järjestelmän mallinnusmenetelmänä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-31
Sanna Riitta Liisa Sillanpää: Hypertekstin visualisointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-32
Mika Julkunen: Prosessit ja säikeet rinnakkaisohjelmoinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-33
Sari Tapanainen: Skriptit interaktiivisen animaation suunnittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-34
Kimmo Fredriksson: Neuroverkkojen rakenteen oppiminen geneettisillä algoritmeilla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-35
Ville Lavonius: POSIX/DMX-yhteiskäytön toteutus DX200-järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-36
Jani Jaakkola & Pekka Kilpeläinen & Greger Lindén: TranSID: an SGML tree transformation language. - Tekninen raportti.
C-1997-37
Jukka Paakki (ed.): Proceedings of the Fifth Symposium on Programming Languages and Software Tools (June 7-8, 1997, Jyväskylä, Finland). - Tekninen raportti.
C-1997-38
Simo-Pekka Lahtinen & Erkki Sutinen & Jorma Tarhio: Automated animation of algorithms. - Tekninen raportti.
C-1997-39
Mikko Oksalahti: Valon heijastusten ja varjojen simuloinnin vaikeus tietokonegrafiikassa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-40
Esa Liekovuori: Tietovuomalli tieteellisen datan visualisoinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-41
Antti Leino: Kokousjärjestelmien ominaisuuksien vaikutus keskusteluun. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-42
Harri Rautio: Partikkelisysteemin mikrotietokonetoteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-43
Arja Keskiivari: Octopus, sulautettujen reaaliaikajärjestelmien oliosuunnittelumenetelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-44
Timo Suominen: Upotettu SQL:n analysointi HyperSoft-järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-45
Jukka Silvennoinen: Dokumentointi - standardit ja menetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-46
Reijo Sivèn (toim.): Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toimintakertomus vuodelta 1996. - Tekninen raportti.
C-1997-47
Taina Eidam & Marika Kainulainen & Petri Nieminen & Timo Seppälä & Timo Tervo & Kaisu Villa: WWW-käyttöliittymä raportointitietokantaan. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1997-48
Kjell Lemström: & Jouni Korte & Pyry Kuusi & Pasi Kyheröinen & Pekka Päiväkumpu: PICSearch - a platform for image content-based searching algorithms. - Tekninen raportti.
C-1997-49
Gösta Grahne (ed.): SCAI '97, Sixth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence: Research Announcements, Helsinki, Finland, August 18-20, 1997. - Tekninen raportti.
C-1997-50
Juha Taina: Database architecture for intelligent networks. - Lisensiaatintutkielma.
C-1997-51
Matti Luukkainen: Associativity of Lotos parallel operators. - Tekninen raportti.
C-1997-52
Petteri Kaskenpalo: Mowgli-arkkitehtuurin tietoturva. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-53
Jukka Leikola: Yhteiskäyttöinen Internet-liittymäjärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-54
Janne-Pekka Surakka: Globaali postilaatikkopalvelu älypuhelimille. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-55
Mia Lähteenmäki: Evaluation of the ODMG-93 object-oriented database standard. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-56
Kaisa Kostiainen: Konstruktiivista oppimista tukeva elektroninen oppimateriaali. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-57
Heikki Alho: Ohjelmistojen uudistaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-58
Sami Lilja: DX 200 -puhelinkeskustietokoneen ohjelmiston sovittaminen käyttämään Chorus-mikroydintä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-59
Laura Eliasson & Antti Hoikkala & Kati Kovalainen & Peltola Panu & Henri Sintonen & Timo Sipilä: Rodain metatiedon hallinta. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1997-60
Pasi Ahopelto & Aki Antman & Jorma Kaskinen & Petri Markkola & Mari Rahkila & Kati Tauriainen: Retiisi3 - tosiaikatietokannan simulaattori. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1997-61
Minna Walden: Käyttöhistorian hyväksikäyttö käyttöliittymässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-62
Vesa Karhu: Sanomanvälitysalgoritmien verifiointi käsin temporaalilogiikan avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-63
Lauri Kivistö: Ennaltaehkäisevät laadunvarmistuskeinot ohjelmiston ylläpidossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-64
Mika Hatanpää: Ohjelmistojen uuskäyttö. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-65
Timo Heinonen & Jukka-Pekka Koskela & Samu Nuojua & Tommi Palviainen: GraVis - verkkojen visualisoija. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1997-66
Gautam Das & Heikki Mannila & Pirjo Ronkainen: Similarity of attributes by external probes. - Tekninen raportti.
C-1997-67
Helena Ahonen & Barbara Heikkinen & Oskari Heinonen & Mika Klemettinen: Discovery of reasonably-sized fragments using inter-paragraph similarities. - Tekninen raportti.
C-1997-68
Teemu Antti-Poika: Bayes-verkkojen käyttö luokittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-69
Aarne de Arruda Camara: Integration of a network management system and business information systems using a distributed transaction monitor. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-70
Tommi Korhonen: Ikkunointi ja monen ikkunan hallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-71
Jukka Kiviniemi: Real-time object-oriented data model for telecommunications. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-72
Jukka Eskola: Virtuaalikoulu: tietoverkot ja telematiikka opetuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-73
Leif Björklund: Mobile Internet packet routing with cellular networks. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-74
Mikko Puuskari: Standardization framework for slow wireless link protocols in an indirect architecture. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-75
Ville-Veikko Westerholm: Mikrotyöasemien hallinta hajautetussa järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-76
Jan Täppinen: Neuronät i finansiella applikationer. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-77
Katri Turunen: Virtuaalimuistin käyttö reaaliaikaisessa hajautetussa muistitiedostojärjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-78
Satu Seppälä: GDMO-kuvauskieli televerkon hallittujen olioiden määrittelyssä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-79
Ykä Huhtala & Juha Kärkkäinen & Pasi Porkka & Hannu Toivonen: Efficient discovery of functional and approximate dependencies using partitions (extended version). - Tekninen raportti.
C-1997-80
Sun Quanyi: Testing real-time embedded software. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-81
Seppo Vuorio: Oliotietokannan tosiaikainen uudelleenjärjestely. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-82
Antti Kukko: Sovellusten pikakehittäminen: kahden kehittimen vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-83
Jukka Kiviniemi & Jan Lindström & Tiina Niklander & Pasi Porkka & Kimmo Raatikainen: Experimental design of RODAIN trial. - Tekninen raportti.
C-1997-84
Jukka Kiviniemi & Jan Lindström & Tiina Niklander & Pasi Porkka & Kimmo Raatikainen: RODAIN prototype real-time database system, version 2. - Tekninen raportti.
C-1997-85
Jukka Laine: Database reorganization. - Lisensiaatintutkielma.
C-1997-86
Esko Koskimaa: Oliokielten metapiirteet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-87
Tero Jankko: Graafisen käyttöliittymän testaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-88
Tarja Tiihonen: Tietokoneavusteisen lukujärjestyksen laatiminen. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1997-89
Rauli Hakli: Tietokantajärjestelmän laajentaminen merkkijonokyselykielellä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-90
Marita Raja: Mowgli-yhdyssolmun hallintajärjestelmä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-91
Jussi Sjöström: IP-järjestelmä ATM-verkossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-92
Vesa Ollikainen: Efektiivisen etäisyyden arviointialgoritmit. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-93
Mika Kekkonen & Juha Koskelainen & Jyrki Niemi & Tero Tuononen & Ari Vihervaara & Jaakko Vuolasto: BiO2-biotietokannan toteuttaminen. - Ohjelmistotuotantotyö.
C-1997-94
Susanna Lehtinen: Moniulotteinen hakemistorakenne keskusmuistitietokantaan. - Pro gradu -tutkielma.
C-1997-95
Tiina Aalto-Ylönen: älykkäät agenttipohjaiset yhteistoiminnalliset oppimisympäristöt. - Pro gradu -tutkielma.

1998

C-1998-1
Pauli Misikangas: Suunnittelumallien automaattinen tunnistaminen olio-ohjelmista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-2
Jukka Kiviniemi & Jan Lindström & Tiina Niklander & Pasi Porkka & Kimmo Raatikainen: Evaluation of RODAIN prototype real-time database system. - Tekninen raportti.
C-1998-3
Johanna Heinonen: Oliokyselyjen kääntäminen relaatiokyselyiksi heterogeenisessä tietokantajärjestelmässä. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1998-4
Ville Elomaa: Mielenkiintoisten sääntöjen löytäminen tietämyksenmuodostusmenetelmien tuottamista sääntöjoukoista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-5
Sami Vaaraniemi: TDE - a collaborative software design environment. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-6
Ahti Muhonen: Point-to-multipoint services in general packet radio service. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-7
Antti Hjelt: Lintujen muuttoreittien analysointi bootstrap-menetelmällä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-8
Lotta Tuomimäki: Heterogeenisiin sekvenssitietokantoihin kohdistuva haku tietokoneverkossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-9
Jaak Vilo: Discovering frequent patterns from strings. - Tekninen raportti.
C-1998-10
Johannes Arminen: Keskusmuistitietokantojen toipumismenetelmät. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-11
Tapio Elomaa & Juho Rousu: Postponing the evaluation of attributes with a high number of boundary points. - Tekninen raportti.
C-1998-12
Pekka Kilpeläinen: SGML & XML content models. - Tekninen raportti.
C-1998-13
Ritva Pirilä: Tietotekniikan opetus ja opetuksen tarve kauppaoppilaitoksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-14
Jari Silvennoinen: C++ ja geneerinen ohjelmointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-15
Kati Tauriainen: Tietoliikenneverkon solmun suoritusaikaisen ohjelmiston hallintajärjestelmän mallintaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-16
Jari Matero: Modulaarinen selaus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-17
Salla Väisänen: Ohjelmistotuotannon laatujärjestelmän kehittäminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-18
Merja-Liisa Åkerman: Kilpailevat komponentit: COM- ja JavaBeans-ohjelmistokomponentit Internet-sovelluksissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-19
Jorma Stenman: Paradigman muutos DX200-ohjelmistotuotannossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-20
Jarkko Sevanto: Control and decision making in a mobile workstation. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-21
Juhana Britschgi: Radioresurssien hallintaprotokollien suunnittelu UMTS-järjestelmään. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-22
Stine Schönberg: Improving shared knowledge creation for new product development: the use of IT-tools - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-23
Miikka Mäki-Uuro: Moderni tietokoneshakki: hakustrategiat ja aseman arviointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-24
Sirkku-Liisa Paajanen: Tietorakenteiden tietoa tuhoamaton toteutus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-25
Jyrki Aaltonen: Aikasarjojen samankaltaisuuksien tutkiminen syntaktisia menetelmiä käyttäen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-26
Ville Lehto: Reliability of a telecommunication solution in a networked retail system. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-27
Tommi Karjalainen: ATM-yhteyksien kunnossapito- ja hallintamekanismit. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-28
Mikko Franssila: Implementation of persistent objects. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-29
Jean-Francois Boulicaut & Mika Klemettinen & Heikki Mannila: Modeling KDD processes within the inductive database framework. - Tekninen raportti.
C-1998-30
Reijo Sivèn (toim.): Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toimintakertomus vuodelta 1997. - Tekninen raportti.
C-1998-31
Hannu Toivonen & Heikki Mannila & Marko Salmenkivi & Jouni Seppänen & Kari Vasko: Bassist (version 0.8). - Tekninen raportti.
C-1998-32
Vesa Hellgren: Parallel algorithms for labeled transition systems. - Lisensiaatintutkielma.
C-1998-33
Juha Konttinen: Atk-alan ammattietiikka ja alan eettiset säännöt. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-34
Jorma Kaskinen: Esijärjestysrelaation laskeminen rinnakkaisjärjestelmien verifiointiin tarkoitetussa ohjelmistossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-35
Sanna Rekola: Eräiden sulautettujen järjestelmien vikadiagnostiikan käytettävyys. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-36
Ari Hakala: Todennus ja avainten hallinta X.500-hakemistolla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-37
Marc Solsona Palomar: Modifications of TCP/IP protocols in mobile-wireless environments. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-38
Kirsti Äystö: Suurten olioiden käsittely. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1998-39
Jouni Vierumäki: Käyttöliittymän seurantatietojen analysointi tietämyksen muodostamisen tekniikoilla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-40
Jari Vanhala: Olioiden haku polkulausekkeiden avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-41
Kristiina Hietanen: The effects of parameter selection on finding episodes and episode rules. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-42
Pirjo Ronkainen: Attribute similarity and event sequence similarity in data mining. - Lisensiaatintutkielma.
C-1998-43
Pekka Kähkipuro: Object-oriented middleware for distributed systems. - Lisensiaatintutkielma.
C-1998-44
Heimo Laamanen: Serveability issues in mobile distributed systems. - Lisensiaatintutkielma.
C-1998-45
Antti Viljamaa & Jukka Viljamaa: Java and Internet security. - Tekninen raportti.
C-1998-46
Jussi Riihimäki: Olioiden välitys heterogeenisistä tietolähteistä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-47
Petri Kanerva: Kolmitasoarkkitehtuuri tietokantajärjestelmien toteuttamisessa. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1998-48
Heli Helskyaho: Sisäkkäisten kyselyiden optimointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-49
Tero Tuononen: Poikkeavan käyttäytymisen havainnointi ja lokitiedon keräysmenetelmät Unix-järjestelmässä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-50
Juha Taina: Requirements analysis of distribution exploited in telecommunications. - Tekninen raportti.
C-1998-51
Juha Taina: Real-time distribution specification for RODAIN-2000. - Tekninen raportti.
C-1998-52
Pekka Isto: Rakenteiset neuroverkot. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-53
Matti Pauna: Prosessien välisten ekvivalenssien karakterisoinnista modaali- ja aikalogiikalla. - Sivulaudaturtutkielma.
C-1998-54
Juhana Juppo: Productivity in software design and implementation. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-55
Jari Litola: Visualisointi tietokanta-aineistojen tutkimisessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-56
Pertti Kuokkanen: Ennustustarkkuuden empiirisestä arvioinnista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-57
Marko Grönholm: Rajoitelogiikkakyselyiden optimointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-58
Mikko Silvonen: Suomenkielisten lehtiartikkelien luokittelu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-59
Saija-Maaria Lemmelä: Tiedonmallinnustekniikoiden vertailu. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-60
Sami Yliharju: USSD-protokolla ja sen käyttö GSM-verkossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-61
Marko Haaja: Luokkakirjaston elinkaari. - Pro gradu -tutkielma.
C-1998-62
Minna Rönkkö: Puhelun tunnistamisen hallinta radiopuhelinverkossa. - Pro gradu -tutkielma.

1999

C-1999-1
Tapio Elomaa (ed.): Proceedings of the 1999 HeCSE Winter School (held at Lammi Biological Station, Jan. 11-12, 1999). - Tekninen raportti.
C-1999-2
Pekka Kilpeläinen & Jani Jaakkola: Nested text-region algebra. - Tekninen raportti.
C-1999-3
Kaisu Villa: Replication in a distributed configuration management system. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-4
Kirsi Hagman: Asianhallinnan hyödyntäminen sähköisessä kaupankäynnissä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-5
Tuomas Nikula: Opetusmenetelmien käyttö tietojenkäsittelytieteen perusopetuksessa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-6
Markku Laukkanen: CORBA/SNMP based network management. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-7
Jahan Noor: Making objects persistent in a CORBA environment. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-8
Tony Jokikyyny: Computer supported software inspection process. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-9
Jaakko Tapanainen: Tietämyksen muodostaminen tilastollisesta datasta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-10
Pasi Väisänen: Hajautettujen objektien haun optimointi agentteja käyttäen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-11
Tuija Hurtta: The functionality of packet data access node in future wireless packet data networks. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-12
Seppo Pekkala: Toimikortit ja tietoturvapalveluiden standardit. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-13
Jouni Korhonen: Sähköposti liikkuvassa työasemassa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-14
Laura Ruotsalainen: Molekyylibiologisten sekvenssien tilastollinen analyysi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-15
Marko Perttilä: Expected behaviour of TCP and MDCP in GPRS environment. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-16
Hannu Kasanen: Parametroinnin vaikutus syntyvien assosiaatio- sääntöjen määrään. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-17
Riikka Pesonen: Sovelluskehyksen huomioiminen oliosuuntautuneessa tietojärjestelmän määrittelyssä ja suunnittelussa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-18
Kai Tulonen: Transaktiot hajautetuissa olioarkkitehtuureissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-19
Tero Pasanen: Käyttäjätietojen hallinta internet-palveluissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-20
Paulius Meskauskas: Mobile agent-based intelligent network environment. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-21
Marko Jokinen: A communication mechanism for component-based distributed computing. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-22
Kimmo Tykkälä: FIPA ACL-kommunikoinnin optimointi liikkuville työasemille. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-23
Pyry Meskanen: Interaktiiviset ja dynaamiset www-palvelut. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-24
Heikki Siltala: Suuri puhelutietokanta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-25
Sami Elomaa & Riku Jaakonsaari & Eija Kulmala & Veli Mäkinen: Torku: työkalu rinnakkaisjärjestelmien siirtymäverkkojen analyysiin. - Ohjelmistotuotantotyö..
C-1999-26
Henri Block: Hypertekstilinkkien tyypit WWW-ympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-27
Henri Sintonen: Business application concepts in WAP-environment. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-28
Atso Haapaniemi: MIDI-musiikin automaattinen haku sisällön perusteella. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-29
Jarno Tenni: Methods and a tool for controlled language specification. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-30
Tuomo Notkola: Ohjelmien samankaltaisuus. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-31
Tomi Tilander: Suurten ohjelmistojen kehitysprosessin hallinta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-32
Ari Vihervaara: Animaatio ja erikoistehosteet elokuvissa, peleissä ja simulaattoreissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-33
Antti Hoikkala: Collaborative technologies for virtual workplace. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-34
Petteri Halme: Yrityksen suljetut virtuaaliverkot. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-35
Jani Jaakkola & Pekka Kilpeläinen & Greger Lindén & Jyrki Niemi & Kimmo Paasiala: TranSID: an SGML document manipulation language - reference manual. - Tekninen raportti.
C-1999-36
Hannu Toivonen & Heikki Mannila & Jouni Seppänen & Kari Vasko: Bassist user's guide: for version 0.8.3. - Tekninen raportti.
C-1999-37
Kjell Lemström & Jorma Tarhio: Detecting monophonic patterns within polyphonic sources. - Tekninen raportti.
C-1999-38
Juha Makkonen: Lifespan of data in a warehouse. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-39
Kimmo Lampinen: Design and implementation of an HTML-based online assistance system. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-40
Juha Koskelainen: DHCP ja sen toteutus A2-alustalla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-41
Kari Vasko: Automatisoitu bayesilaisten hierarkkisten mallien soveltaminen ympäristömuuttujan rekonstruoinnissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-42
Jukka Kulokoski: Oliotiedonhallinnan suorituskyvyn mittaaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-43
Lilli Nenonen: Olioperustaisen sovelluskehyksen suunnittelu- ja toteutusprosessi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-44
Juhani Peltola: Tietokoneavusteiset kuulustelut www:ssä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-45
Jari Vikberg: ATM-teknologian käyttö LAN-verkossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-46
Mikko Ahonen: CORBA Mowgli-ympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-47
Antti Mettälä: Component based framework for creating process simulation WWW user interfaces. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-48
Jaana Lindroos: Ohjelmistojen luotettavuuden mittaaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-49
Ran Nyman: Pistokepohjaisten järjestelmien siirtäminen avoimiin hajautettuihin järjestelmiin (DCOM, CORBA ja RMI). - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-50
Arne Dybdahl: Animation with Excel. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-51
Kjell Lemström: Approximate pattern matching and transitive closure logics. - Tekninen raportti.
C-1999-52
Juha Gustafsson & Lilli Nenonen: Olioperustaisen ohjelmistomittauksen nykytila. - Tekninen raportti.
C-1999-53
Teemu Kivioja: Virusten automaattinen paikantaminen elektronimikroskooppikuvista. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-54
Patrik Palm: Iconic indexing of images in PICSearch. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-55
Tuomas Tammi: Termileipuri: termien automaattinen tunnistaminen tekstimassasta. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-56
Mika Kekkonen: Dokumenttirakenteiden vertailusta XML-ympäristössä. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-57
Harri Pulli: Mowgli-arkkitehtuurin tietoturvan toteutus Secure Shell -järjestelmää käyttäen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-58
Pia Aalto: Tietokannan uudistaminen. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-59
Pekka Uronen: Bayes-verkkojen visualisointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-60
Jyrki Haajanen: Uudelleenkäyttävä ohjelmistoprosessi tutkimusorganisaatiossa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-61
Eija Kulmala: Toisteisen tiedon hallinta hajautetussa tietokannassa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-62
Satu Sihvo: Kolmiulotteisten molekyylikompleksien tallennus tietokantaan. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-63
Hu Rui: Performance-oriented software engineering for E-commerce. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-64
Timo Virtanen: Dimensioning GSM data services. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-65
Veli Mäkinen: Likimääräisen hahmonetsinnän tehostaminen indeksirakenteiden avulla. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-66
Kari Salmentie: World Wide Web -informaation rakenne ja hypertekstissä navigointi. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-67
Hillevi Vuori-Niiranen: Erisnimien tunnistaminen tekstikorpuksissa. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-68
Pirjo Varjonen: Työnkulun määrittelykielet. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-69
Markus Stenberg: Evaluation of communication interfaces for distributed systems. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-70
Martti Söderlund: Protocol testing with TTCN and ASN.1. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-71
Frans Tuomela: Protocols of media gateway controller. - Pro gradu -tutkielma.
C-1999-72
Jukka Manner: TCP over GPRS - performance analysis. - Pro gradu -tutkielma.

library@cs.helsinki.fi