Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Opetusohjelma, syyslukukausi 2006

HUOM! VÄLTÄ TURHIA ILMOITTAUTUMISIA, PERUUTA VARAUKSESI JOS SUUNNITELMASI MUUTTUVAT
- Laitos pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan mukauttamaan opetustarjontaansa kysyntää vastaavaksi. Tämän edellytyksenä on, että ilmoittautumisjärjestelmän tiedot vastaavat todellista tarvetta. Turhien ilmoittautumisten määrä on viime vuosina kasvanut mittoihin, joka alkaa tehdä järkevän suunnittelun mahdottomaksi.
Syksystä 2002 alkaen voi tietojenkäsittelytieteen laitoksen cum laude approbatur -kurssien suoritusta yrittää luentokurssimuotoisesti harjoituspaikan varaamalla vain kahdesti. Yrityskerraksi tulkitaan ilmoittautuminen, jota ei ole peruttu kurssikohtaiseen määräaikaan mennessä, yleensä ensimmäisen harjoitusviikon loppuun mennessä. Kurssin luennoija voi perustellusta syystä myöntää oikeuden lisäyritykseen. Ennen syksyä 2002 tehtyjä yrityksiä ei lasketa sääntöä sovellettaessa. Erilliskokeilla suorittamiseen ei liity rajoituksia.
Muista, että turhat ilmoittautumiset vievät paikan joltakin toiselta opiskelijalta, jolle kurssipaikka voi olla hyvinkin tärkeä. Se joku voi joskus olla Sinä.

Yleistä

Tutkintovaatimukset ja opinto-ohjeita on esitetty matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa.

Opetus ja kokeet järjestetään pääsääntöisesti tietojenkäsittelytieteen laitoksella Kumpulan kampuksella Exactum-rakennuksessa (Gustaf Hällströmin katu 2 b). Kurssikokeita voidaan järjestää myös muissa yliopiston tiloissa Kumpulassa Teollisuuskadulla tai keskustassa.

Ilmoittautuminen

  • Ensimmäisen periodin ja koko lukukauden kestäville kursseille
    • Pääaineopiskelijoiden ILMOITTAUTUMINEN ALKAA TORSTAINA 24.8.2006 klo 9:00.
    • Sivuaineopiskelijoiden ILMOITTAUTUMINEN ALKAA PERJANTAINA 25.8.2006 klo 9:00.
  • Toisen periodin kursseille
    • Pääaineopiskelijoiden ilmoittautuminen jälkimmäisen periodin kursseille alkaa TIISTAINA 10.10.2006 klo 9:00.
    • Sivuaineopiskelijoiden ilmoittautuminen jälkimmäisen periodin kursseille alkaa KESKIVIIKKONA 11.10.2006 klo 9:00.

Loppulukukauden kurssien yhteydessä on maininta myöhäisemmästä ilmoittautumisajasta.

Pääaineopiskelijoiksi katsotaan myös lukioyhteistyöhön liittyvät opiskelijat, muuntokoulutettavat ja erillisopintojen suoritusoikeuden omaavat opiskelijat.

Pääsääntöisesti luentokursseille, seminaareihin, työryhmiin ja erilliskokeisiin ilmoittaudutaan www-pohjaisella ilmoittautumisjärjestelmällä.

Osaan kursseista ilmoittaudutaan lisäksi sähköpostitse tai hakulomakkeen avulla (näistä maininta kurssin yhteydessä). Tarkemmat ilmoittautumisjärjestelmän käyttöohjeet ovat www-sivulla http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/ohjeet/ilmo-ohje.html .

Luentokurssit

Luentokursseille on ilmoittauduttava viimeistään ensimmäisen luentoviikon aikana ellei kurssin kohdalla ole muuta mainittu.

Erilliskokeisiin on ilmoittauduttava viimeistään koetta edeltävän viikon maanantaina. erilliskokeet löytyvät www-sivulta http://www.cs.helsinki.fi/kokeet/.

Kurssikokeet liittyvät suoraan luentokurssiin, eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua. kurssikoeaikataulu on www-sivulla http://www.cs.helsinki.fi/kokeet/.

Kurssien sisältö kirjallisuusviitteineen ja kokeita koskevat määräykset ilmenevät kurssikuvauksista:

Kokeeseen osallistuvalla on oltava mukanaan opiskelijakortti tai muu henkilöllisyystodistus. Jokaisen kokeeseen osallistuvan on koetilaisuudessa kirjoitettava nimensä riveittäin kiertävään nimilistaan. Koepaperit on varustettava täydellisellä nimellä, henkilötunnuksella tai opiskelijanumerolla, kurssin nimellä, nimikirjoituksella ja sivunumeroinnilla.

Harjoitustyöryhmät

Harjoitustyönsä aikaisemmin keskeyttänyt opiskelija ei saa ilmoittautua suoraan uuteen ryhmään, vaan hänen on ilmoittauduttava ko. kurssin keskeyttäneiden jonotusryhmään. Ryhmiin voi ilmoittautua aina ryhmän alkamispäivään saakka, jolloin ilmoittautumisaika päättyy.

Ilmoittautuminen, jota ei ole peruttu 48 tuntia ennen ryhmän ensimmäistä kokoontumiskertaa, on sitova. Sitovasti ilmoittautunut opiskelija, joka ei saa harjoitustyötään valmiiksi määräaikaan mennessä, ei voi jatkossa enää ilmoittautua suoraan mihinkään ryhmään, vaan joutuu ilmoittautumaan keskeyttäjien jonon kautta.

Ryhmä täytetään ensimmäisen tilaisuuden alussa läsnäolevista opiskelijoista (huom! Ohjelmoinnin harjoitustyössä ja Tietokantasovellusten harjoitustyössä ensimmäinen kokoontuminen on ensimmäisen yhteisen luennon jälkeen). Etusijalla ovat varsinaiseen ryhmään ja varsinaiseen jonotusryhmään ilmoittautuneet. Jos ryhmässä on tilaa, siihen otetaan ensin kurssin varsinaisesta jonotusryhmästä ja sitten kurssin keskeyttäneiden jonotusryhmästä läsnäolevia opiskelijoita siinä järjestyksessä, missä he ovat ilmoittautuneet jonotusryhmään. Näin ollen opiskelijan on välttämättä oltava läsnä ryhmän ensimmäisellä kokoontumiskerralla heti sen alkaessa, muuten hän menettää ryhmäpaikkansa.

Ryhmä voidaan peruuttaa, mikäli ryhmä jää liian pieneksi. Opiskelijat, joiden ryhmä peruuntuu, pyritään sijoittamaan rinnakkaisryhmiin.

Syksyn 2006 opetus

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

 

581324 Tietokone työvälineenä (ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) (4 op, 2 ov)

Tuntiop. Jukka Eskola 05.09.-19.09. TI 8-10 B123, PE 12-14 A111

Harjoitusryhmät: 06.09.- 17.11.
 
1. Tuntiop. Mikko Apiola 06.09. KE 18-20 B221, 11.09. MA 8-10 B221, 12.09. TI 14-16 BK107, 18.09. MA 14-16 B221   (Edistyneet)
2. Tuntiop. Samuli Kaipiainen, Tuntiop. Tiina-Kaisa Oikarinen 07.09. TO 10-13 BK107, TO 10-13 B221, 12.09. TI 14-17 B121, TI 14-17 B221, 14.09. TO 10-13 BK107, TO 10-13 B221, 18.09. MA 14-17 B121, MA 14-17 BK107   (Perusryhmä)
3. Tuntiop. Tiina-Kaisa Oikarinen 07.09. TO 14-16 B221, 12.09. TI 12-14 B121, 14.09. TO 14-16 BK107, 18.09. MA 12-14 B221   (Edistyneet, in English if needed)
4. Tuntiop. Mikko Apiola, Tuntiop. Petrus Repo, Tuntiop. Mikko Apiola, Tuntiop. Petrus Repo 07.09. TO 17-20 B221, 11.09. MA 16-19 B221, 15.09. PE 14-17 B221, 22.09. PE 13-16 B221   (Perusryhmä)
5. Tuntiop. Samuli Kaipiainen, Tuntiop. Petrus Repo 08.09. PE 9-12 BK107, PE 9-12 B221, 12.09. TI 10-13 B221, TI 10-13 BK107, 15.09. PE 9-12 B221, PE 9-12 BK107, 19.09. TI 10-13 B221, TI 10-13 BK107   (Perusryhmä)
6.   (Ei harjoituksia)
7. 12.09. TI 16-18 BK107   TVT-tentti
8. 26.09. TI 16-18 BK107   TVT-tentti
9. 06.10. PE 12-14 BK107   TVT-tentti
10. 10.10. TI 16-18 BK107   TVT-tentti
11. 17.10. TI 16-18 BK107   TVT-tentti
12. 31.10. TI 16-18 BK107   TVT-tentti (in Finnish)
13. 07.11. TI 16-18 BK107   TVT-tentti (also in English)
14. 10.11. PE 12-14 BK107   TVT-tentti (also in English)
15. 17.11. PE 12-14 BK107   TVT-tentti (also in English)
 

Muut opinnot

 

582507 Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (2 op, 1 ov)

FM Anna Pienimäki 11.09. MA 10-12 A111

Harjoitusryhmät: 30.10.- 31.05.
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14. Leht. Hannu Erkiö  
15. Ass. Janne Rinta-Mänty  
 

Perusopinnot

 

582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) (4 op, 2 ov)

Leht. Heikki Lokki 06.09.-11.10. KE 12-14 A111

Harjoitusryhmät: 11.09.- 13.10.
 
1. Tuntiop. Sami Nikander 11.09.-13.10. KE 10-12 CK111  
2. Tuntiop. Mika Stenberg 11.09.-13.10. KE 16-18 CK111   (in English if needed)
3. Tuntiop. Olaf Laczak 11.09.-13.10. TO 12-14 D122  
4. Tuntiop. Mikko Hynninen 11.09.-13.10. TO 16-18 BK106  
5. Tuntiop. Jaakko Nurro 11.09.-13.10. PE 10-12 CK111  
6. Tuntiop. Jouni Siren 11.09.-13.10. PE 12-14 C221  
7. Leht. Heikki Lokki 11.09.-13.10. TO 14-16 C222  
8. Tuntiop. Mika Stenberg 11.09.-13.10. KE 18-20 CK111  
 

582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (itseopiskeluversio) (4 op, 2 ov)

Leht. Heikki Lokki

 

581325 Ohjelmoinnin perusteet (ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) (5 op, 3 ov)

Leht. Arto Wikla 04.09.-12.10. MA 12-14, TO 14-17 A111

Harjoitusryhmät: 04.09.- 13.10.
 
1. Tuntiop. Jukka Stenlund 04.09.-13.10. TI 10-12 B119, 05.09. TI 10-12 B221  
2. Tuntiop. Jukka Stenlund 04.09.-13.10. TI 12-14 B119, 05.09. TI 12-14 B221  
3. Tuntiop. Janne Korhonen 04.09.-13.10. KE 10-12 B119, 06.09. KE 10-12 B221  
4. Tuntiop. Jaakko Nurro 04.09.-13.10. KE 12-14 CK111, 06.09. KE 12-14 B221  
5. Tuntiop. Janne Korhonen 04.09.-13.10. PE 10-12 B119, 08.09. PE 10-12 B121   (in English if needed)
6. Tuntiop. Jaakko Nurro 04.09.-13.10. PE 12-14 CK107, 08.09. PE 12-14 B221  
 

581326 Java-ohjelmointi (ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) (4 op, 2 ov)

Leht. Arto Wikla 30.10.-07.12. MA 12-14, TO 14-16 A111

Harjoitusryhmät: 30.10.- 08.12.
 
1. Tuntiop. Jukka Stenlund 30.10.-08.12. TI 10-12 B119  
2. Tuntiop. Jukka Stenlund 30.10.-08.12. TI 12-14 B119  
3. Tuntiop. Mika Stenberg 30.10.-08.12. TI 18-20 B119   (in English)
4. Tuntiop. Jaakko Nurro 30.10.-08.12. KE 10-12 B119, 08.12. PE 10-12 C221  
5. Tuntiop. Jaakko Sorri 30.10.-08.12. KE 12-14 CK111, 08.12. PE 14-16 B119  
6. Tuntiop. Jaakko Sorri 30.10.-08.12. PE 10-12 B119  
7. Tuntiop. Jaakko Nurro 30.10.-08.12. PE 12-14 B119  
 

582101 Ohjelmistotekniikan menetelmät (ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) (4 op, 2 ov)

Yonleht. Jukka Viljamaa 31.10.-05.12. TI 10-12, KE 12-14 A111

Harjoitusryhmät: 06.11.- 08.12.
 
1. Tuntiop. Jari Suominen 06.11.-08.12. MA 10-12 BK107, TO 12-14 BK106  
2. Tuntiop. Linda Hellman 06.11.-08.12. MA 16-18 BK107, TO 10-12 BK106   (in English if needed)
3. Tuntiop. Linda Hellman 06.11.-08.12. TI 8-10 BK107, PE 10-12 BK106  
4. Tuntiop. Jari Suominen 06.11.-08.12. TI 14-16 BK107, PE 12-14 BK106  
5. Tuntiop. Jari Suominen 06.11.-08.12. MA 14-16, TO 8-10 BK107   (niille, jotka eivät osallistu kurssille 582507 (HOPS))
6. Tuntiop. Jari Suominen 06.11.-08.12. TI 12-14, PE 14-16 BK107  
 

581328 Tietokantojen perusteet (4 op, 2 ov)

Leht. Harri Laine 06.09.-22.09. KE, PE 10-12 B123, 27.09.-11.10. KE 10-12 B123

Harjoitusryhmät: 11.09.- 13.10.
 
1. Tuntiop. Tuomas Blom 11.09.-13.10. KE 14-16 CK111  
2. Tuntiop. Tuomas Blom 11.09.-13.10. TO 12-14 CK111  
3. Tuntiop. Tuomas Blom 11.09.-13.10. PE 12-14 CK111  
4. Tuntiop. Tuomas Blom 11.09.-13.10. PE 14-16 CK109   (in English)
 

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö (periodi I) (4 op, 2 ov)

Yonleht. Tomi Pasanen, Tuntiop. Sami Nikander 04.09. MA 8-12 D122

Harjoitusryhmät: 04.09.- 12.10.
 
1. Tuntiop. Jaakko Nenonen 04.09.-09.10. MA 10-14 A218  
2. Tuntiop. Aleksi Yrttiaho 07.09.-12.10. TO 12-16 A218  
3. Tuntiop. Mika Holmström 07.09.-12.10. TO 16-20 A218  
 

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö (periodi II) (4 op, 2 ov)

Yonleht. Tomi Pasanen, Tuntiop. Sami Nikander 30.10. MA 8-12 D122

Harjoitusryhmät: 30.10.- 07.12.
 
1. Tuntiop. Jaakko Nenonen 30.10.-04.12. MA 10-14 A218  
2. Tuntiop. Samuli Kaipiainen 31.10.-05.12. TI 10-14 A218, 09.11.-10.11. TO 12-14 CK109, PE 12-14 A318  
3. Tuntiop. Aleksi Yrttiaho 02.11.-07.12. TO 12-16 A218  
 

Aineopinnot

 

582206 Laskennan mallit (6 op, 3 ov)

Prof. Jyrki Kivinen 07.09.-12.10. TO 10-12 B123, 02.11.-07.12. TO 10-12 B123

Harjoitusryhmät: 11.09.- 08.12.
 
1. Prof. Jyrki Kivinen 11.09.-13.10. MA 10-12 B119, 30.10.-08.12. MA 10-12 B119   (in English if needed)
2. Tuntiop. Sampo Yrjänäinen 11.09.-13.10. KE 16-18 B119, 30.10.-08.12. KE 16-18 B119  
3. Prof. Jyrki Kivinen 11.09.-13.10. TO 8-10 B119, 30.10.-08.12. TO 8-10 B119  
4. Tuntiop. Sampo Yrjänäinen 11.09.-13.10. TO 16-18 CK111, 30.10.-08.12. TO 16-18 CK111  
 

58131 Tietorakenteet (8 op, 4 ov)

Ass. Janne Rinta-Mänty 05.09. TI 16-18 CK112

Aloitusluento ti 5.9. klo 16-18 CK112, sen jälkeen ohjattu itseopiskelu (ks. kurssin verkkosivu). Kurssilla järjestetään viikottain harjoitus- ja ohjaustilaisuus, mutta ei luentoja. Edellisten kurssien luentokalvot ovat verkossa käytettävissä.

Harjoitusryhmät: 11.09.- 08.12.
 
1. Ass. Janne Rinta-Mänty 12.09.-19.09. TI 12-14 C221, 26.09. TI 12-14 CK111, 03.10.-10.10. TI 12-14 C221, 31.10.-05.12. TI 12-14 C221  
2. Ass. Janne Rinta-Mänty 11.09.-13.10. KE 12-14 C221, 30.10.-08.12. KE 12-14 C221  
3. Ass. Janne Rinta-Mänty 11.09.-13.10. TO 16-18 C222, 30.10.-08.12. TO 16-18 C222  
 

581305 Tietokoneen toiminta (4 op, 2 ov)

Leht. Teemu Kerola

Ohjattu itseopiskelukurssi (ks. kurssin verkkosivu) sisältäen verkkoluentoja sekä itsenäisesti tai opintopiirissä tehtäviä verkkotehtäviä, harjoitustehtäviä ja projekteja.

Harjoitusryhmät: 04.09.- 08.12.
 
1. Tuntiop. Sebastian Siikavirta 04.09.-09.10. MA 10-12 C222, 30.10.-04.12. MA 10-12 C222  
 

581332 Rinnakkaisohjelmointi (4 op, 2 ov)

Leht. Teemu Kerola 30.10.-29.11. MA 12-14, KE 14-16 B123, 04.12. MA 12-14 B123, 07.12. TO 8-10 A111

Harjoitusryhmät: 30.10.- 08.12.
 
1. Tuntiop. Mikko Apiola 30.10.-08.12. TI 10-12 CK111  
2. Tuntiop. Mikko Apiola 30.10.-08.12. TI 12-14 CK111  
3. Tuntiop. Sebastian Siikavirta 30.10.-08.12. KE 10-12 CK111, 07.12. TO 14-16 CK111  
4. Ass. Liisa Marttinen 30.10.-08.12. KE 12-14 CK107, 07.12. TO 10-12 C221  
5. Ass. Liisa Marttinen 30.10.-08.12. TO 12-14 B119   (in English if needed)
6. Tuntiop. Sebastian Siikavirta 30.10.-08.12. PE 10-12 CK111  
 

58110 Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (10 op, 4 ov)

Prof. Matti Nykänen 04.09.-09.10. MA 12-14 CK112

Harjoitusryhmät: 04.09.- 08.12.
 
1. FT Mikko Koivisto 06.09.-13.12. KE 10-12 CK109  
2. Ass. Teemu Roos 08.09. PE 10-12 A318, 06.10. PE 9-10 A218  
3. Ass. Satu Eloranta 04.09. MA 14-16 A219, 16.10.-08.12. MA 12-14 C220  
4. Ass. Liisa Marttinen 04.09.-08.12. MA 10-12 CK108, PE 10-12 A219  
5. Leht. Päivi Kuuppelomäki 05.09. TI 14-16 A218, 21.09. TO 12-14 A319, 25.09. MA 14-16 CK109, 16.10. MA 14-16 A218, 20.10. PE 10-12 A218, 14.11. TI 12-16 CK109, 16.11. TO 10-12 CK109  
6. Leht. Arto Wikla 06.09. KE 12-16 CK109  
7. FM Kimmo Palin 05.09. TI 17-19 A219, 26.09. TI 16-18 A219, 12.10. TO 16-18 A318, 14.11.-21.11. TI 16-18 A318  
8. Tuntiop. Jukka Eskola 06.09. KE 14-16 A219  
9. Tuntiop. Jaakko Saaristo 05.09. TI 12-16 CK108, 12.09.-19.09. TI 12-16 CK108, 03.10.-10.10. TI 12-16 CK108, 07.11.-28.11. TI 12-16 CK108  
10. Ass. Oskari Heinonen 04.09.-08.12. TO 16-19 A219  
11. Tuntiop. Juho Muhonen 06.09. KE 12-14 A218, 12.09.-05.12. TI 14-16 A319  
 

581259 Ohjelmistotuotanto (4 op, 3 ov)

Yonleht. Juha Taina 04.09.-12.10. MA 10-12, TO 12-14 CK112

Harjoitusryhmät: 11.09.- 13.10.
 
1. Tuntiop. Jukka Eskola 11.09.-13.10. KE 10-12 CK107  
2. Tuntiop. Jukka Eskola 11.09.-13.10. KE 12-14 CK107  
3. Ass. Kimmo Simola 11.09.-13.10. KE 14-16 CK107  
4. Tuntiop. Jukka Eskola 11.09.-13.10. TO 14-16 CK107  
 

581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op, 6 ov)

Yonleht. Juha Taina, Ass. Kimmo Simola

Harjoitusryhmät: 04.09.- 15.12.
 
1. Tuntiop. Sanna Keskioja 04.09. MA 10-12 A319, 07.09.-14.12. MA 12-14 A319, 08.09. PE 8-10 A318, 25.09. MA 11-14 CK109, 27.09. KE 14-16 CK109, 02.11.-15.12. TO 16-18 A318  
2. Tuntiop. Sampo Yrjänäinen 27.10.-15.12. TI 15-17, PE 12-14 A219  
3. Tuntiop. Ilari Moilanen 04.09. MA 10-12 CK109, 05.09. TI 12-14 CK109, 07.09. TO 12-14 A319, 11.09. MA 14-16 CK109, 12.09.-15.12. TI 8-10 A218, 19.09. TI 14-16 CK109, 26.09. TI 10-12 CK109, 06.10. PE 9-10 CK109, 10.10. TI 10-12 CK109, 13.10.-15.12. PE 8-10 A218   (Dogma)
4. Tuntiop. Linda Hellman 04.09. MA 14-16 A318, 07.09.-14.12. MA 14-16, TO 8-10 A219  
5. Tuntiop. Jaakko Saaristo 09.11. TO 14-16 CK108, 13.11. MA 14-16 A318, 16.11.-28.12. TO 14-16 A318, 20.11. MA 14-16 CK108, 27.11.-25.12. MA 14-16 A318  
6. Tuntiop. Ilari Moilanen 04.09. MA 14-16 CK109, 06.09. KE 9-12 CK108, 08.09. PE 16-18 A219, 11.09.-09.10. MA 16-18 A219, 13.09.-11.10. KE 16-18 A219, 18.10. KE 16-18 A219, 30.10. MA 16-18 A219, 01.11.-29.11. KE 16-18 A219, 06.11.-13.11. MA 16-18 A219, 20.11. MA 14-16 CK109, 27.11. MA 16-18 A219, 04.12.-11.12. MA 14-16 CK109, 13.12. KE 16-18 A219   (Halaan)
7. Tuntiop. Pekka Simola 05.09. TI 16-18 A218, 06.09.-15.12. KE 18-20, PE 9-11 A319, 12.09. TI 10-12 CK108, 06.10. PE 10-12 CK109, 09.10. MA 18-20 A218, 25.10. KE 10-12 A218, 27.10. PE 11-13 A218, 30.10. MA 18-20 A218, 06.11. MA 18-20 A218, 24.11. PE 11-14 A319   (IPA)
8. Tuntiop. Antti Halko 06.09. KE 8-10 A218, 07.09. TO 8-10 CK109, 11.09.-14.12. MA 14-16 A319, 03.10. TI 8-10 A318, 09.10. MA 16-18 A319, 31.10. TI 8-10 A318, 03.11.-15.12. PE 8-10 A219  
 

58161 Tietorakenteiden harjoitustyö (periodi I) (4 op, 2 ov)

Leht. Otto Nurmi

Harjoitusryhmät: 04.09.- 13.10.
 
1. Tuntiop. Jouni Siren 04.09.-12.10. MA, TO 10-13 A318  
2. Tuntiop. Mikko Heimola 04.09.-13.10. MA 14-17, PE 10-13 A218  
 

58161 Tietorakenteiden harjoitustyö (periodi II) (4 op, 2 ov)

Leht. Otto Nurmi

Harjoitusryhmät: 30.10.- 08.12.
 
1. Tuntiop. Jouni Siren 30.10.-07.12. MA, TO 10-13 A318  
2. Tuntiop. Mikko Heimola 30.10.-08.12. MA 14-17, PE 10-13 A218  
3. FM Jussi Kollin 31.10.-07.12. TI 10-13, TO 12-15 A319   (in English if needed)
 

582203 Tietokantasovellus (periodi I) (4 op, 2 ov)

Leht. Harri Laine 04.09. MA 16-18 CK112

Harjoitusryhmät: 04.09.- 12.10.
 
1. Tuntiop. Kliment Yanev 04.09. MA 18-20 A219, 11.09.-09.10. MA 10-14 A219   (Ensimmäinen kokoontuminen aloitusluennon jälkeen!)
2. Tuntiop. Mika Timonen 07.09.-12.10. TO 12-16 A219  
3. Tuntiop. Aleksi Yrttiaho   (07.09.-12.10. TO 12-16 A218)
 

582203 Tietokantasovellus (periodi II) (4 op, 2 ov)

Leht. Harri Laine 30.10. MA 16-18 CK112

Harjoitusryhmät: 30.10.- 07.12.
 
1. Tuntiop. Kliment Yanev 30.10. MA 18-20 A219, 06.11.-04.12. MA 10-14 A219   (in English if needed)
2. Tuntiop. Jukka Eskola 30.10. MA 17-19 CK109, 16.11. TO 12-14 CK109, 07.12. TO 10-14 CK109  
3. Tuntiop. Mika Timonen 02.11.-07.12. TO 12-16 A219  
4.   2.11.-7.12. TO 12-16 A218
 

Aineopinnot /valinnaiset opintojaksot

 

582315 Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin (4 op, 2 ov)

Prof. Matti Nykänen 31.10.-07.12. TI 12-14 C222, 31.10.-30.11. TO 12-14 C222, 07.12. TO 10-12 B222

Harjoitusryhmät: 06.11.- 08.12.
 
1. Prof. Matti Nykänen 06.11.-29.11. KE 12-14 D122, 08.12. PE 12-14 D122  
 

58127 C-ohjelmointi (4 op, 2 ov)

Leht. Päivi Kuuppelomäki 06.09.-13.10. KE, PE 10-12 CK112

Harjoitusryhmät: 04.09.- 13.10.
 
1. Tuntiop. Timo Tuominen 04.09.-13.10. TO 12-14 B119  
2. Tuntiop. Timo Tuominen 04.09.-13.10. PE 12-14 B119  
3. Tuntiop. Timo Tuominen 11.10. KE 12-16 CK110, 01.11. KE 12-16 CK110   (Harjoitustyön ohjaus)
 

582210 Digitaalisten pelien perusteet (4 op, 2 ov)

Yonleht. Tomi Pasanen 31.10.-07.12. TI, TO 12-14 B123

Kurssilla ei ole laskuharjoitusryhmiä.

 

581251 Ohjelmointitekniikka (C++) (6 op, 3 ov)

Leht. Juha Vihavainen 06.09.-13.10. KE 14-16, PE 12-14 D122, 01.11.-15.11. KE 14-16 D122

Harjoitusryhmät: 04.09.- 24.11.
 
1. Tuntiop. Tommi Rantala 04.09.-24.11. KE 12-14 BK106   (in English if needed)
2. Tuntiop. Tommi Rantala 04.09.-24.11. PE 14-16 BK106  
 

582214 Pelit ja kerronta -luentosarja (2 op, 1 ov)

Yonleht. Tomi Pasanen 19.09. TI 17-19 B123, 27.09. KE 17-19 D204, 03.10. TI 18-20 D204, 31.10. TI 17-19 D204, 05.12. TI 17-19 D204

Lisäinformaatiota kurssin www-sivulla! Luentosarja jatkuu kevätlukukukaudella.

 

582324 Kyselykielet (4 op, 2 ov)

Leht. Harri Laine 31.10.-07.12. TI, TO 8-10 CK112

Harjoitusryhmät: 06.11.- 08.12.
 
1. Leht. Harri Laine 06.11.-08.12. TI 10-12 CK107  
2. Leht. Harri Laine 06.11.-08.12. TO 10-12 CK107  
 

Syventävät opinnot

 

582401 Geometriset menetelmät (8 op, 4 ov)

Leht. Otto Nurmi 05.09.-12.10. TI 14-16 B222, 05.09.-06.10. TO 12-14 B222, 12.10. TO 12-14 C220, 31.10.-07.12. TI 14-16, TO 12-14 B222

Harjoitusryhmät: 11.09.- 08.12.
 
1. FM Petteri Hintsanen 11.09.-08.12. TO 10-12 B119  
 

582497 Käyttöjärjestelmät (8 op, 4 ov)

Yonleht. Tiina Niklander 06.09.-13.10. KE 14-16, PE 12-14 CK112, 01.11.-08.12. KE 14-16 B222, PE 12-14 C222

Harjoitusryhmät: 04.09.- 08.12.
 
1. Tuntiop. Mika Karlstedt 04.09.-08.12. TO 8-10 C221   (in English if needed)
2. Tuntiop. Mika Karlstedt 04.09.-08.12. PE 14-16 C221  
 

582498 Internet-protokollat (4 op, 2 ov)

Leht. Markku Kojo 05.09.-12.10. TI, TO 14-16 CK112

Harjoitusryhmät: 04.09.- 13.10.
 
1. Leht. Markku Kojo 04.09.-13.10. KE 12-14 B119   (in English if needed)
2. Ass. Liisa Marttinen 04.09.-13.10. TO 12-14 C222  
3. Ass. Liisa Marttinen 04.09.-13.10. TO 16-18 B119  
 

582610 Performance Issues in Mobile Computing and Communication (4 cr, 2 cu)

Prof. Kimmo Raatikainen

Kurssi on peruutettu!

 

581365 Tietokoneen rakenne (4 op, 2 ov)

Leht. Teemu Kerola 04.09.-10.10. MA, TI 12-14 D122

Harjoitusryhmät: 04.09.- 13.10.
 
1. Tuntiop. Mika Karlstedt 04.09.-13.10. TO 10-12 CK111  
2. Tuntiop. Mika Karlstedt 04.09.-13.10. PE 12-14 C220   (in English if needed)
 

581288 Tietoturva (4 op, 2 ov)

Yonleht. Timo Karvi 30.10.-04.12. MA, KE 10-12 CK112, 28.11. TI 12-14 CK112

Harjoitusryhmät: 06.11.- 08.12.
 
1. Yonleht. Timo Karvi 06.11.-08.12. MA 12-14 B119   (in English if needed)
2. Prof. Timo Karvi 06.11.-08.12. KE 12-14 B119, 28.11. TI 14-16 B119  
 

581359 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (8 op, 3 - 4 ov)

Prof. Inkeri Verkamo 06.09.-13.10. KE 16-18, PE 8-10 CK112

Harjoitustyöhön (ryhmään 3) ei tarvitse ilmoittautua erikseen eikä se ole vaihtoehtoinen luennot+lh osuudelle, vaan kuuluu pakollisena kaikille uusien vaatimusten mukaan kurssin suorittaville.

Harjoitusryhmät: 11.09.- 08.12.
 
1. Prof. Inkeri Verkamo 11.09.-13.10. KE 18-20 C221  
2. Prof. Inkeri Verkamo 11.09.-13.10. PE 10-12 B222  
3. Ass. Kimmo Simola 30.10.-08.12. KE 14-16 CK107   (harjoitustyö periodilla II)
 

581381 Käyttöliittymät II (8 op, 4 ov)

Yonleht. Sari A. Laakso 06.09.-11.10. KE 10-12 D122, 01.11.-29.11. KE 10-12 D122

Kurssilla ei ole laskuharjoitusryhmiä, mutta kurssiin sisältyy pakollisia harjoitustöitä ja kirjallisia tehtäviä. Ilmoittautuminen päättyy ke 30.8. klo 12. Jos kaikki eivät mahdu kurssille, valinta tehdään Käyttöliittymät-kurssin arvosanojen perusteella (ja karsintarajalla arpomalla). Kaikille ilmoittautuneille lähetetään sähköposti kurssille mahtumisesta pe 1.9. iltaan mennessä.

 

582611 Peliohjelmointi (6 op, 4 ov)

Leht. Juha Vihavainen 31.08.-05.10. TO 14-17 D204, 19.10.-23.11. TO 14-16 D204

Huom. Kurssi alkaa to 31.08. klo 14 (Physicumin videoneuvottelutila D204). Kurssilla ei ole laskuharjoitusryhmiä, mutta kurssiin sisältyy pakollisia itsenäisiä harjoitustöitä. Osallistujien lukumäärä on rajoitettu 12 osallistujaan. Ilmoittautuminen päättyy ke 30.8. klo 12. Kurssille voi ilmoittautua määräajan jälkeen kurssin vastuuhenkilölle, jos kurssilla on tilaa. Jos kaikki eivät mahdu kurssille, valinta tehdään kyselylomakkeen vastausten ja opintosuoritusten perusteella. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään sähköposti kurssille mahtumisesta ke 30.8. iltaan mennessä.

 

582448 Tiedon louhinnan menetelmät (6 op, 3 ov)

Yonleht. Pirjo Moen 04.09.-12.10. MA, TO 9-12 B222, 30.10.-30.11. MA, TO 9-12 B222

Myös harjoitukset pidetään luentoaikoina.

 

582482 Tietokannan suunnittelu (4 op, 2 ov)

Prof. Seppo Sippu 05.09.-12.10. TI, TO 14-16 D122

Harjoitusryhmät: 04.09.- 13.10.
 
1. Ass. Satu Eloranta 04.09.-13.10. KE 10-12 C222  
 

582602 Natural Language Processing (8 cr, 4 cu)

Triass. Roman Yangarber, Yonleht. Greger Lindén 05.09.-11.10. TI 10-12 B222, 31.10.-05.12. TI 10-12 B222

Exercise sessions: 04.09.- 08.12.
 
1. Yonleht. Greger Lindén, Triass. Roman Yangarber 04.09.-08.12. TO 12-14 C221  
 

582403 Tietovarastot (4 op, 2 ov)

Prof. Seppo Sippu 31.10.-07.12. TI, TO 14-16 C222

Harjoitusryhmät: 06.11.- 08.12.
 
1. Ass. Satu Eloranta 06.11.-01.12. KE 10-12 C222, 08.12. PE 10-12 B222  
 

582601 XML-tietokannat (4 op, 2 ov)

Ass. Miro Lehtonen 01.11.-08.12. KE, PE 12-14 B222

Harjoitusryhmät: 06.11.- 08.12.
 
1. Ass. Miro Lehtonen 06.11.-08.12. TI 10-12 C221  
2. Ass. Miro Lehtonen 06.11.-08.12. PE 10-12 CK107  
 

58066 Tekoäly (8 op, 4 ov)

Yonleht. Tei Laine 05.09.-12.10. TI, TO 10-12 CK112, 02.11.-07.12. TI, TO 10-12 CK112

Harjoitusryhmät: 11.09.- 08.12.
 
1. FM Tomi Silander 11.09.-13.10. TI 12-14 CK107, 30.10.-08.12. TI 12-14 CK107  
2. FM Tomi Silander 11.09.-13.10. TO 12-14 CK107, 30.10.-08.12. TO 12-14 CK107  
3. FM Tomi Silander 11.09.-13.10. TO 16-18 CK107, 30.10.-08.12. TO 16-18 CK107  
 

582481 Causal Analysis (4 - 6 cr, 2 - 3 cu)

D.Sc. Patrik Hoyer 06.09.-13.10. KE, PE 10-12 C221

Exercise sessions: 11.09.- 13.10.
 
1. Tuntiop. Antti Kerminen 11.09.-13.10. TI 10-12 C220  
 

581286 Kolme käsitettä: informaatio (6 op, 3 ov)

Prof. Petri Myllymäki 14.09.-12.10. TO 16-19 B222, 02.11. TO 16-17 C221, 09.11. TO 16-18 B222, 16.11. TO 16-17 C221, 23.11. TO 16-19 B222, 30.11. TO 16-18 B222

HUOM! Kurssi alkaa vasta 14.9.! Kurssilla ei ole laskuharjoitusryhmiä, mutta kurssiin sisältyy harjoitustöitä, jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja, sekä aihepiiriin liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia.

Harjoitusryhmät: -
 
1. FM Tomi Silander  
 

582606 Introduction to Bioinformatics (4 cr, 2 cu)

Yonleht. Esa Pitkänen 05.09.-13.10. TI, PE 14-16 C222

Exercise sessions: 11.09.- 13.10.
 
1. Yonleht. Esa Pitkänen 11.09.-13.10. PE 12-14 C222  
 

582604 Practical Course in Biodatabases (4 cr, 2 cu)

FT Petteri Sevon 30.10.-05.12. MA, TI 14-16 D122

Kurssilla ei ole laskuharjoitusryhmiä, mutta kurssiin sisältyy harjoitustyö.

 

582468 Computational Neuroscience (6 cr, 3 cu)

Triass. Jarmo Hurri 30.10.-04.12. MA 12-14, KE 10-12 B222

Kurssilla ei ole laskuharjoitusryhmiä.

 

Seminaarit

 

58306301 Adaptive Computing Research Seminar (3 op, 2 ov)

Docent Patrik Floréen 06.09. KE 14-16 C220, 20.09. KE 14-16 C220, 04.10. KE 14-16 C220, 08.11. KE 14-16 C220, 15.11. KE 14-16 C220, 29.11. KE 14-16 C220

Seminar continues in spring 2007.

 

58306302 Seminaari: Palveluperustaisten ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen (3 op, 2 ov)

Ass. Toni Ruokolainen, Prof. Lea Kutvonen 05.09.-10.10. TI 14-16 C220, 31.10.-05.12. TI 14-16 C220

 

58306303 Seminar: Mobile and Ubiquitous Computing (3 cr, 2 cu)

M.Sc. Oriana Riva, Prof. Kimmo Raatikainen 04.09.-09.10. MA 18-20 C220, 30.10.-04.12. MA 18-20 C220

 

58306304 Seminar: New Internet Technologies (3 cr, 2 cu)

Yonleht. Jukka Manner 06.09. KE 16-18 C220, 13.09. KE 16-18 C220, 11.10. KE 16-18 C220, 01.11. KE 16-19 C220, 15.11. KE 16-19 C220, 22.11. KE 16-19 C220, 29.11. KE 16-19 C220

 

58305306 Ohjelmistotekniikan linjan pro gradu -seminaari (3 op, 2 ov)

Yonleht. Juha Taina 05.09.-10.10. TI 10-12 CK111, 31.10.-05.12. TI 10-12 C220

 

58306306 Seminaari: Peliteoria (3 op, 2 ov)

Yonleht. Tomi Pasanen 06.09.-11.10. KE 12-14 C222, 01.11.-29.11. KE 12-14 C222

 

58306305 Seminaari: Tuoteperheet ja variaation hallinta (3 op, 2 ov)

Yonleht. Jukka Viljamaa 07.09.-12.10. TO 10-12 C220, 02.11.-07.12. TO 10-12 C220

 

58306307 Seminar on Software Testing (3 cr, 2 cu)

Prof. Jukka Paakki 06.09.-11.10. KE 14-16 C222, 01.11.-29.11. KE 14-16 C222

 

58306310 Information Retrieval Research Seminar (3 op, 2 ov)

Yonleht. Greger Lindén 07.09.-12.10. TO 10-12 C222, 02.11.-07.12. TO 10-12 C222

 

58306308 Seminaari: Rakenteisten dokumenttien hallinta (3 op, 2 ov)

Prof. Helena Ahonen-Myka 05.09.-10.10. TI 12-14 C220, 31.10. TI 12-14 C220, 21.11.-28.11. TI 12-14 C220

 

58306311 Seminaari: Tiedon louhinta verkkodatasta (3 op, 2 ov)

FT Petteri Sevon 06.09.-11.10. KE 14-16 C221, 01.11.-29.11. KE 14-16 C221

 

58305313 Seminaari: Tietokannat nyt (3 op, 2 ov)

FT Jan Lindström 05.09.-10.10. TI 16-18 C220, 31.10.-05.12. TI 16-18 C220

 

58306309 Seminaari: WWW-sovellusten kehittäminen (3 op, 2 ov)

Prof.(LTY) Juha Puustjärvi 11.09. MA 8-12 C221, 02.10. MA 8-12 C221, 30.10.-04.12. MA 8-12 C221

 

58306312 Research Seminar on Markov Decision Processes (3 op, 2 ov)

Ph.D. Huizhen Yu 05.09.-10.10. TI 16-18 C221, 31.10.-05.12. TI 16-18 C221

 

58306313 Seminar: Statistical Methods in Multilingual Information Access (3 op, 2 ov)

Ph.D. Wray Buntine, Prof. Juho Rousu

Seminaari on peruutettu!